ECB stopt met aankoopprogramma

 • update:  
 •  
De ECB heeft besloten om de effectenaankopen aan het einde van dit jaar in beginsel te beëindigen.

Inhoudsopgave

Contents

Yes

Vanaf oktober zullen de maandelijkse aankopen worden gereduceerd van EUR 30 miljard naar EUR 15 miljard in december en vervolgens worden beëindigd. De belangrijkste reden voor het besluit is dat de inflatie toeneemt in de richting van de doelstelling van iets beneden 2%. In mei bedroeg de inflatie 1,9%, maar dat was vooral het gevolg van gestegen energieprijzen. De kerninflatie bleef steken op slechts 1,1%. Wel houdt de centrale bank een slag om de arm. Afhankelijk van de actuele data behoudt de centrale bank de mogelijkheid om de effectenaankopen alsnog voort te zetten. De kans daarop is normaal gesproken gering. Het monetaire beleid blijft zeer ruim. De ECB blijft doorgaan met het herbeleggen van aflossingen op eerder aangekochte effecten. Bovendien zullen de officiële tarieven tot na de zomer van 2019 onveranderd blijven. De markten reageerden positief op de besluiten van de ECB. De Italiaanse lange rente daalde sterk, mede door de uitspraak van minister Tria dat Italië in de eurozone blijft en de regering streeft naar reductie van de overheidsschuld.

Het monetaire beleidsbesluit van de ECB kwam een dag nadat de Federal Reserve besloot om de fed fundsrate met 25 basispunten te verhogen naar 1,75-2,00%. Ook dat besluit werd algemeen verwacht. De Fed is positiever geworden over de Amerikaanse economie. De verlaging van de belastingen leidt tot een toename van de bestedingen. In mei stegen de detailhandelsverkopen in volume met 0,6%. De Bank of Japan besloot het monetaire beleid niet te wijzigen.

   

Standen per 15 juni 2018

3 maanden  10 jaar *)
Verenigde Staten 2,33 (2,33)2,92 (2,93)
Eurozone-0,32 (-0,32)0,92 (1,00)
Duitsland

0,40 (0,45)

Frankrijk0,67 (0,81)
Italië2,74 (3,26)
Spanje1,29 (1,45)
Nederland 0,55 (0,64)
​Eurokoers USD 1,160 (1,175)​

*)  rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.
 

Grafiek

Officiële tarieven

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • industriële productie, mei: -0,1%, 3,5% j.o.j. (april: 0,9%, 3,6% j.o.j., herzien van 0,7%, 3,5% j.o.j.)
 • detailhandelsomzet(volume), mei: 0,6%, 3,1% j.o.j. (april: 2,3% j.o.j.)
 • consumentenvertrouwen(UvM), juni: 99,3 (mei: 98,0)
 • consumentenprijsindex, mei: 0,2%, excl. voedsel en energie 0,2%, 2,8% j.o.j. (april: 2,5% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, mei: 0,5%, excl. voedsel en energie 0,3%, 3,1% j.o.j. (april: 2,7% j.o.j.)

EUROZONE

 • industriële productie, april: -0,9%, 1,7% j.o.j. (maart: 3,2% j.o.j.)
 • werkgelegenheid, eerste kwartaal: 0,4%, 1,4% j.o.j. (vierde kwartaal: 1,6% j.o.j.)
 • uitvoer, april: 3,7% j.o.j. (maart: 1,1% j.o.j., herzien van 1,4% j.o.j.)
 • invoer, april: 3,9% j.o.j. (maart: 2,0% j.o.j., herzien van 1,6% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, april: EUR 18,1 miljard (april: EUR 19,8 miljard, herzien van EUR 21,2 miljard)
 • loonkostenindex, eerste kwartaal: 0,5%, 2,0% j.o.j. (vierde kwartaal: 1,9% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, mei: 0,5%, 1,9% j.o.j. (niet herzien)

ITALIE

 • industriële productie, april: -1,2%, 1,9% j.o.j. (maart: 3,5% j.o.j.)

NEDERLAND

 • detailhandelsomzet(volume), april: 2,2% j.o.j. (maart: 4,0% j.o.j.)
 • uitvoer(volume) 6,6% j.o.j. (maart: 2,2% j.o.j., herzien van 3,0% j.o.j.)
 • invoer(volume) 5,7% j.o.j. (maart: 1,6% j.o.j., herzien van 3,0% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, april: EUR 3,8 miljard (maart: EUR 5,7 miljard)
 • vervolguitgifte 0% staatslening per 15-1-2024: EUR 2.150 miljoen tegen een effectief rendement van 0,09%; uitstaande volume na emissie: EUR 12,6 miljard.

 

Agenda

18-6--
19-6Verenigde Statenwoningproductiemei
​Eurozone​productie bouwnijverheid​april
20-6Verenigde Staten verkochte bestaande woningen
Duitslandproducentenprijsindexmei
​21-6​Verenigde Staten index van leading indicatorsmei
Frankrijkondernemersvertrouwen juni
​Nederlandconsumentenvertrouwenjuni
consumptieapril
werkgelegenheidmei
​werkloosheidmei
huizenprijs​mei​
​22-6​Japaninkoopmanagersindex industrie ​juni
​consumentenprijsindexmei
​Eurozoneinkoopmanagersindex​​​juni
​Duitslandinkoopmanagersindexjuni​
​Frankrijk​bruto binnenlands producteerste kwartaal *)
inkoopmanagersindex​juni
Nederland​​​bruto binnenlands product​eerste kwartaal *)

*) herziening
 

Verwachtingen

De wereldeconomie groeit in 2018 en 2019 met ca. 3,9%. In de opkomende landen trekt de groei iets aan. Evenals in voorgaande jaren is de economische groei in Azië het hoogst. Dat is mede te danken aan China, waar in beide jaren een economische expansie van ruim 6 procent wordt verwacht.

Het Amerikaanse economie bbp groeit in 2018 naar verwachting met 2,8%, iets meer dan in 2017. In 2019 wordt een economische groei van 2,0% voorzien. De binnenlandse vraag neemt dit jaar sterk toe. In 2019 zal de groei van de private consumptie afvlakken onder invloed van een teruglopende groei van de werkgelegenheid. De investeringen nemen mede door de wat oplopende rente eveneens wat minder sterk toe dan in 2018. De inflatie loopt licht op naar 2,0% in 2018 en 2,2% in 2019.

De economische groei in de eurozone blijft in 2018 stabiel op 2,3%. In 2019 komt de groei uit op 1,9%.  De groei van de consumptie houdt aan. De groei van de werkgelegenheid neemt wat af. De loonstijging trekt geleidelijk aan, maar blijft gematigd. De investeringen nemen onder invloed van het ruime monetaire beleid sterker toe dan in voorgaande jaren. De inflatie blijft in 2018 stabiel op 1,5%. In 2019 wordt een geldontwaarding van 1,8% voorzien. De groei van de Nederlandse economie vlakt weliswaar af, maar blijft wat hoger dan in de eurozone als geheel.

Economische groei 2016 2017 2018 ​2019
Verenigde Staten 1,52,32,8​2,0
China6,76,96,5​6,5
Japan1,01,71,2​1,0

Eurozone

1,8

2,3

2,3

1,9
Duitsland1,92,22,2​2,0
Frankrijk1,22,02,3​1,9
Italië1,01,51,6​1,0
Spanje3,33,12,5​2,1
Nederland 2,23,22,4​2,5
           
Inflatie *) 2016 2017 2018 ​2019
Verenigde Staten 1,11,72,0​2,2
China2,01,62,4​2,5
Japan-0,10,50,60,7​
Eurozone0,31,51,5​1,8
Duitsland0,41,72,02,3
Frankrijk0,31,21,3​1,6
Italië-0,11,31,01,2
Spanje-0,32,01,4​1,8
Nederland 0,11,31,41,8

*) o.b.v. de consumptiedeflator(Verenigde Staten), de consumptieprijsindex(China en Japan) resp. de geharmoniseerde consumentenprijsindex(eurozone en eurolanden).
 

Rentevisie

Het monetaire beleid van de ECB blijft zeer ruim. De effectenaankopen zullen na september 2018 verder worden verminderd, maar de officiële tarieven blijven onveranderd. De lange rentetarieven lopen in de komende 12 maanden naar verwachting wat op.

ActueelOver een jaar
forward rate

prognose
BNG

3 maanden interbancair

-0,32

-0,25

-0,20

Staat 10 jaar0,550,751,10


Grafiek

 

 

 

Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query