Handelsconflict verscherpt

 • update:  
 •  
Ondanks eerdere toezeggingen van China om meer Amerikaanse producten en diensten af te nemen om zo het handelstekort van de Verenigde Staten met dat land te verminderen, kondigde president Trump verdergaande sancties aan.

Inhoudsopgave

Contents

Yes

De heffing van 25% op Chinese producten ter waarde van USD 50 miljard die in april was aangekondigd zal per 6 juli ingaan. Als reactie op de tegenacties die China heeft aangekondigd, heeft Trump aangegeven het pakket waarover een importheffing zal worden geheven met USD 200 miljard uit te breiden. Ook is hij van plan de Chinese investeringen in Amerikaanse technologiebedrijven te beperken. Inmidels heeft de Europese Unie in hun reactie de aangekondigde importheffingen in laten gaan. Gemeenschappelijk element in de importheffingen van Europa en China is dat ze met name gericht zijn op de achterban van president Trump. Escalatie van het conflict zal volgens de Europese Centrale Bank een negatief effect hebben op de groei van de wereldhandel van een procentpunt.

Zwakke groeicijfers over het eerste kwartaal leidden tot een bijstelling van de verwachte economische groei in Nederland en Duitsland. Het Centraal Planbureau gaat voor 2018 uit van een groei van 2,9% in plaats van 3,2%. De prognose voor 2019 blijft op 2,7%. Het Duitse onderzoeksinstituut Ifo heeft de verwachte groei voor dit jaar in Duitsland sterk verlaagd, van 2,6% naar 1,8%. Ook voor 2019 wordt nu een groeipercentage van 1,8 verwacht, in plaats van de 2,1% die eerder werd voorzien.

De verwachtingen van ondernemers in Europa blijven positief. De samengestelde inkoopmanagersindex steeg van 54,1 naar 54,8. Dit was de resultante van de stijging van de index voor diensten (van 53,8 naar 55) en een lichte daling van de index voor industrie (van 55,5 naar 55).

  grafiek inkoopmanagersindex van 25 juni 2018

Standen per 15 juni 2018 
3 maanden  10 jaar *)
Verenigde Staten 2,34 (2,33)2,90 (2,92)
Eurozone-0,32 (-0,32)0,89 (0,92)
Duitsland

0,33 (0,40)

Frankrijk0,65 (0,67)
Italië2,82 (2,74)
Spanje1,36 (1,29)
Nederland 0,49 (0,55)
​Eurokoers USD 1,165 (1,160)​

*)  rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.
 

Grafiek

Officiële tarieven

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • woningproductie, mei: 1,35 miljoen, 10,4% j.o.j. (april: 1,267 miljoen, 15,7% j.o.j.)
 • verkochte bestaande woningen, mei: 5,43 miljoen, -3,0% j.o.j. (april: 5,45 miljoen, -1,6% j.o.j.)
 • index leading indicators, mei: +0,2 (april: +0,4)

 

  EUROZONE
 • productie bouwnijverheid, april: +1,8%, +1,8% j.o.j. (maart: +1,2% j.o.j.)
 • inkoopmanagersindex industrie, juni: 55 (mei: 55,5) 
 • inkoopmanagersindex diensten, juni: 55 (mei: 53,8)
 • inkoopmanagersindex, juni: 54,8 (mei: 54,1)
 • DUITSLAND
 • producentenprijsindex, mei: 0,5%, 2,7% j.o.j. (april: 2,0% j.o.j.)

  FRANKRIJK
 • ondernemersvertrouwen, juni: 106,5 (mei: 106,3)
 • bruto binnenlands product, eerste kwartaal: 0,2%, 2,2% j.o.j. (niet herzien)
 • inkoopmanagersindex, juni: 55,6 (mei: 54,2); industrie: 53,1 (mei: 54,4)

  JAPAN
 • inkoopmanagersindex industrie, juni: 53,1 (mei: 52,8

  NEDERLAND
 • consumentenvertrouwen, juni: +23 (mei: +23)
 • consumptie, april: 3,0% j.o.j. (maart: 3,0%)
 • werkgelegenheid, mei: +23.000, 2,4% j.o.j. (april: 2,2% j.o.j.)
 • werkloosheid, mei: 3,9% (april: 3,9%)
 • huizenprijzen, mei: 0,9%, 9,0% j.o.j. (april: 8,7% j.o.j.)

 

Agenda

25-6Verenigde Statenverkochte nieuwbouwwoningenmei
26-6---
27-6Verenigde Staten orders duurzame goederenmei
Eurozonegeldhoeveelheid (M3)
Frankrijkconsumentenvertrouwenjuni
28-6​Verenigde Staten bruto binnenlands producteerste kwartaal*)
Eurozoneindex economisch sentimentjuni
​Duitslandconsumentenprijzenjuni
​Spanjedetaihandelsomzetmei
consumentenprijzenjuni
​Nederlandproducentenvertrouwenjuni
29-6​Verenigde Statenconsumentenvertrouwen (Michigan)  juni*)
consumptie​mei
beschikbaar inkomenmei
 consumentenprijzen​​​mei
Eurozoneconsumentenprijzenjuni​*)
​Duitslandwerkgelegenheidmei
detailhandelsomzetmei
​Frankrijk​consumptiemei​
​producentenprijzen​mei
​consumentenprijzen​juni*)
Nederland​producentenprijzenmei
​Japan​werkloosheid​mei
 

*) herziening
 

Verwachtingen

De wereldeconomie groeit in 2018 en 2019 met ca. 3,9%. In de opkomende landen trekt de groei iets aan. Evenals in voorgaande jaren is de economische groei in Azië het hoogst. Dat is mede te danken aan China, waar in beide jaren een economische expansie van ruim 6 procent wordt verwacht.

Het Amerikaanse economie bbp groeit in 2018 naar verwachting met 2,8%, iets meer dan in 2017. In 2019 wordt een economische groei van 2,0% voorzien. De binnenlandse vraag neemt dit jaar sterk toe. In 2019 zal de groei van de private consumptie afvlakken onder invloed van een teruglopende groei van de werkgelegenheid. De investeringen nemen mede door de wat oplopende rente eveneens wat minder sterk toe dan in 2018. De inflatie loopt licht op naar 2,0% in 2018 en 2,2% in 2019.

De economische groei in de eurozone blijft in 2018 stabiel op 2,3%. In 2019 komt de groei uit op 1,9%.  De groei van de consumptie houdt aan. De groei van de werkgelegenheid neemt wat af. De loonstijging trekt geleidelijk aan, maar blijft gematigd. De investeringen nemen onder invloed van het ruime monetaire beleid sterker toe dan in voorgaande jaren. De inflatie blijft in 2018 stabiel op 1,5%. In 2019 wordt een geldontwaarding van 1,8% voorzien. De groei van de Nederlandse economie vlakt weliswaar af, maar blijft wat hoger dan in de eurozone als geheel.

Economische groei 2016 2017 2018 ​2019
Verenigde Staten 1,52,32,8​2,0
China6,76,96,5​6,5
Japan1,01,71,2​1,0

Eurozone

1,8

2,3

2,3

1,9
Duitsland1,92,22,2​2,0
Frankrijk1,22,02,3​1,9
Italië1,01,51,6​1,0
Spanje3,33,12,5​2,1
Nederland 2,23,22,4​2,5
           
Inflatie *) 2016 2017 2018 ​2019
Verenigde Staten 1,11,72,0​2,2
China2,01,62,4​2,5
Japan-0,10,50,60,7​
Eurozone0,31,51,5​1,8
Duitsland0,41,72,02,3
Frankrijk0,31,21,3​1,6
Italië-0,11,31,01,2
Spanje-0,32,01,4​1,8
Nederland 0,11,31,41,8

*) o.b.v. de consumptiedeflator(Verenigde Staten), de consumptieprijsindex(China en Japan) resp. de geharmoniseerde consumentenprijsindex(eurozone en eurolanden).
 

Rentevisie

Het monetaire beleid van de ECB blijft zeer ruim. De effectenaankopen zullen na september 2018 verder worden verminderd, maar de officiële tarieven blijven onveranderd. De lange rentetarieven lopen in de komende 12 maanden naar verwachting wat op.

ActueelOver een jaar
forward rate

prognose
BNG

3 maanden interbancair

-0,32

-0,26

-0,20

Staat 10 jaar0,490,681,10


Grafiek

grafiek yieldcurve van 25 juni 2018

 

 

Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query