Handelsakkoord EU-Japan

 • update:  
 •  
De Europese Unie(EU) en Japan hebben op 17 juli na jaren van onderhandelingen een nieuw handelsakkoord gesloten.

Inhoudsopgave

Contents

Yes

Het zgn. Economic Partnership Agreement is het grootste handelsakkoord dat de EU ooit sloot en creëert een open handelszone met een goederenhandel (excl. Groot-Brittannië) van ca. EUR 115 miljard op jaarbasis. Europese bedrijven gaan dankzij de overeenkomst ca. EUR 1 miljard besparen op invoerrechten. Het handelsakkoord omvat niet alleen de afschaffing van invoerrechten op goederen, maar ook het wegnemen van niet-tarifaire belemmeringen en liberalisering van het dienstenverkeer. Met het akkoord maken de EU en Japan duidelijk dat ze achter de liberale wereldorde blijven staan en het Amerikaanse handelsbeleid afwijzen.

Fed-president Powell waarschuwde in zijn halfjaarlijkse toespraken voor de financiële commissies van Senaat en Huis van Afgevaardigden voor de gevolgen van protectionisme. Hij zei verder dat de centrale bank vasthoudt aan een geleidelijke verkrapping van het monetaire beleid. President Trump oefende publieke kritiek op het beleid van de Fed. De timing van de renteverhogingen is naar zijn mening ongunstig. De Amerikaanse economie wordt op achterstand gezet ten opzichte van Europa en Japan, waar het monetaire beleid ruim blijft. De uitspraak van de president is opmerkelijk. In zijn verkiezingscampagne zei Trump nog dat de Fed in de jaren na de financiële crisis juist een te ruim monetair beleid heeft gevoerd. De Amerikaanse president zei er wel bij, dat hij niet van plan is om in te grijpen. Hij lijkt daarmee de onafhankelijke positie van de centrale bank te respecteren. De reactie van de financiële markten bleef beperkt. De rentetarieven ondergingen per saldo niet veel verandering.

 
Standen per 20 juLi 2018 
3 maanden  10 jaar *)
Verenigde Staten 2,34 (2,34)2,89 (2,83)
Eurozone-0,32(-0,32)0,89 (0,87)
Duitsland

0,30 (0,26)

Frankrijk0,61 (0,56)
Italië2,69 (2,68)
Spanje1,31 (1,26)
Nederland 0,47 (0,43)
​Eurokoers USD 1,167 (1,164)​

*)  rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.
 

Grafiek

Handel EU(27) - Japan 

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • index van leading indicators, mei: +0,5 (april: +0,0, herzien van +0,2)
 • detailhandelsomzet(volume), juni: 0,4%, 3,7% j.o.j. (mei: 1,1%, 3,6% j.o.j., herzien van 0,6%, 3,1% j.o.j.)
 • industriële productie, juni: 0,6%, 3,5% j.o.j. (mei: -0,5%, 3,6% j.o.j., herzien van -0,1%, 3,5% j.o.j.)
 • woningproductie, mei: 1,261 miljoen, 2,2% j.o.j. (april: 1,261 miljoen, 7,9% j.o.j, herzien van 1,291 miljoen, 10,4% j.o.j.)

CHINA

 • bruto binnenlands product, tweede kwartaal: 6,7% j.o.j. (eerste kwartaal: 6,8% j.o.j.)

JAPAN

 • consumentenprijsindex, juni: -0,1%, 0,7% j.o.j. (mei: 0,7% j.o.j.)  

EUROZONE

 • productie bouwnijverheid, mei: 0,3%, 1,8% j.o.j. (april: 1,2% j.o.j.)
 • uitvoer, mei: 1,6% j.o.j. (april: 3,8% j.o.j.)
 • invoer, mei: 3,1% j.o.j. (april: 4,1% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, mei: EUR 16,9 miljard (april: EUR 18,0 miljard)
 • consumentenprijsindex, juni: 0,1% 2,0% (niet herzien)
 • overheidssaldo, eerste kwartaal: EUR -4,3 miljard, -0,1% bbp (vierde kwartaal: 0,6% bbp)
 • bruto overheidsschuld, eerste kwartaal: EUR 9.780,6 miljard, 86,8% bbp (vierde kwartaal: 86,7% bbp)

DUITSLAND

 • producentenprijsindex, juni: 0,3%, excl. energie 0,3%, 3,0% j.o.j. (mei: 2,7% j.o.j.)

NEDERLAND

 • consumentenvertrouwen, juli: +23 (juni+ 23)
 • consumptie, mei: 1,9% j.o.j. (april: 2,9% j.o.j.)
 • werkgelegenheid, juni: +15.000, 2,3% j.o.j. (mei: 2,4% j.o.j.)
 • werkloosheid, juni: +2.000, 3,9% (mei: 3,9%)
 • huizenprijs, juni: 0,7%, 8,9% j.o.j. (mei: 9,0% j.o.j.)

 

Agenda

23-7
Verenigde Statenverkochte bestaande woningenjuni
24-7Eurozoneinkoopmanagersindex juli
​Duitslandinkoopmanagersindex ​juli​
Frankrijk​​inkoopmanagersindexjuli​
ondernemersvertrouwen​​juli
Japan ​inkoopmanagersindex industrie​juli​
25-7Verenigde Staten verkochte nieuwbouwwoningen
​Eurozonegeldhoeveelheid(M3)juni
​Frankrijkproducentenprijsindex​juni
26-7​Verenigde Staten orders duurzame goederenjuni
Eurozonebijeenkomst ECB-raad
​Frankrijkconsumentenvertrouwenjuli
27-7​Verenigde Staten consumentenvertrouwen(UvM)juli *)
bruto binnenlands producttweede kwartaal
Frankrijkbruto binnenlands product​tweede kwartaal
consumptiejuni
​Spanje​detailhandelsomzetjuni
 

*) herziening
 

Verwachtingen

De wereldeconomie groeit in 2018 en 2019 met ca. 3,9%. In de opkomende landen trekt de groei iets aan. Evenals in voorgaande jaren is de economische groei in Azië het hoogst. Dat is mede te danken aan China, waar in beide jaren een economische expansie van ruim 6 procent wordt verwacht.

Het Amerikaanse economie bbp groeit in 2018 naar verwachting met 2,8%, iets meer dan in 2017. In 2019 wordt een economische groei van 2,0% voorzien. De binnenlandse vraag neemt dit jaar sterk toe. In 2019 zal de groei van de private consumptie afvlakken onder invloed van een teruglopende groei van de werkgelegenheid. De investeringen nemen mede door de wat oplopende rente eveneens wat minder sterk toe dan in 2018. De inflatie loopt licht op naar 2,0% in 2018 en 2,2% in 2019.

De economische groei in de eurozone blijft in 2018 stabiel op 2,3%. In 2019 komt de groei uit op 1,9%.  De groei van de consumptie houdt aan. De groei van de werkgelegenheid neemt wat af. De loonstijging trekt geleidelijk aan, maar blijft gematigd. De investeringen nemen onder invloed van het ruime monetaire beleid sterker toe dan in voorgaande jaren. De inflatie blijft in 2018 stabiel op 1,5%. In 2019 wordt een geldontwaarding van 1,8% voorzien. De groei van de Nederlandse economie vlakt weliswaar af, maar blijft wat hoger dan in de eurozone als geheel.

Economische groei 2016 2017 2018 ​2019
Verenigde Staten 1,52,32,8​2,0
China6,76,96,5​6,5
Japan1,01,71,2​1,0

Eurozone

1,8

2,3

2,3

1,9
Duitsland1,92,22,2​2,0
Frankrijk1,22,02,3​1,9
Italië1,01,51,6​1,0
Spanje3,33,12,5​2,1
Nederland 2,23,22,7​2,5
           
Inflatie *) 2016 2017 2018 ​2019
Verenigde Staten 1,11,72,0​2,2
China2,01,62,4​2,5
Japan-0,10,50,60,7​
Eurozone0,31,51,5​1,8
Duitsland0,41,72,02,3
Frankrijk0,31,21,3​1,6
Italië-0,11,31,01,2
Spanje-0,32,01,4​1,8
Nederland 0,11,31,41,8

*) o.b.v. de consumptiedeflator(Verenigde Staten), de consumptieprijsindex(China en Japan) resp. de geharmoniseerde consumentenprijsindex(eurozone en eurolanden).
 

Rentevisie

Het monetaire beleid van de ECB blijft zeer ruim. De effectenaankopen zullen na september 2018 verder worden verminderd, maar de officiële tarieven blijven onveranderd. De lange rentetarieven lopen in de komende 12 maanden naar verwachting wat op.

ActueelOver een jaar
forward rate

prognose
BNG

3 maanden interbancair

-0,32

-0,24

-0,20

Staat 10 jaar0,470,671,10


Grafiek

2018-07-23 YC.jpg


Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query