Matige groei eurozone

 • update:  
 •  
De economie van de eurozone is in het tweede kwartaal met 0,3% gegroeid.

Inhoudsopgave

Contents

Yes

In het eerste kwartaal bedroeg de groei nog 0,4%. in het laatste kwartaal van 2017 kwam de expansie nog uit op 0,7%. De lagere economische groei is mede het gevolg van onzekerheid rond de handelspolitiek en de hogere olieprijzen. Het vertrouwen in de economie is de afgelopen maanden gedaald, zo blijkt uit de inkoopmanagerssurvey 's. Jaar-op-jaar liep de groei terug van 2,5% in het eerste kwartaal naar 2,1% in het tweede kwartaal. Dat is lager dan de groei van de Amerikaanse economie(2,8%) in dezelfde periode. Beleggers verwachten dat de fed fundsrate dit jaar nog tweemaal zal worden verhoogd. Afgelopen woensdag bleef dit tarief zoals verwacht onveranderd op 1,75 tot 2,0%.

 Standen per 3 augustus 2018 
3 maanden  10 jaar *)
Verenigde Staten 2,34 (2,34)2,95 (2,96)
Eurozone-0,32(-0,32)0,93 (0,92)
Duitsland

0,41 (0,33)

Frankrijk0,74 (0,64)
Italië3,07 (2,85)
Spanje1,42 (1,30)
Nederland 0,51 (0,50)
​Eurokoers USD 1,159 (1,163)​

*)  rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.
 

Grafiek

Economische groei (% j.o.j.)

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • inkoopmanagersindex industrie, juli: 58,1 (juni: 60,2)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, juli: 55,7 (juni: 59,1)
 • industriële orders, juni: 0,7%, 6,1% j.o.j. (mei: 9,2% j.o.j.)
 • uitvoer, juni: 9,8% j.o.j. (mei: 11,7% j.o.j.)
 • invoer, juni: 8,6% j.o.j. (mei: 8,4% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, juni: USD -46,3 miljard (mei: USD -43,2 miljard) 
 • consumentenvertrouwen(CB), juli: 127,4 (juni: 127,1)
 • consumptie, juni: 0,3%, 2,8% j.o.j. (mei: 0,3%, 2,6% j.o.j., herzien van 0,0%,2,3% j.o.j.)
 • beschikbaar inkomen, juni: 0,4%, 5,4% j.o.j. (mei: 4,9% j.o.j.)
 • uurlonen, juli: 0,3%, 2,7% j.o.j. (juni: 2,7% j.o.j.)
 • werkgelegenheid, juli: +157.000, 1,6% j.o.j. (juni: +248.000, herzien van +213.000, 1,7% j.o.j.)
 • werkloosheid, juli: 3,9% (juni: 4,0%)
 • bouwuitgaven, juni: -1,1%, 6,1% j.o.j. (mei: 1,3%, 6,3% j.o.j., herzien van 0,4%, 4,5% j.o.j.)
 • consumptieprijs, juni: 0,1%, excl. voedsel en energie 0,1%, 2,2% j.o.j. (mei: 2,2% j.o.j.)
 • loonkosten, tweede kwartaal: 0,6%, 2,8% j.o.j (eerste kwartaal: 2,7% j.o.j.)

CHINA

 • inkoopmanagersindex, juli: 53,6 (juni: 54,4)

JAPAN

 • inkoopmanagersindex, juli: 51,8 (juni: 52,1)
 • werkloosheid, juni: 2,4% (mei: 2,2%)

EUROZONE

 • bruto binnenlands product, tweede kwartaal: 0,3%, 2,1% j.o.j. (eerste kwartaal: 0,4%, 2,5% j.o.j.)
 • index economisch sentiment, juli: 112,1 (juni: 112,3)
 • inkoopmanagersindex, juli: 54,3 (niet herzien, juni: 54,9)
 • detailhandelsomzet(volume), juni: 0,3%, 1,2% j.o.j. (mei: 1,6% j.o.j.)
 • werkloosheid, juni: +14.000, 8,3% (mei: -161.000, 8,3%, herzien van -125.000, 8,4%)
 • consumentenprijsindex, juli: -0,3%, 2,1% j.o.j. (juni: 2,0% j.o.j.) 
 • producentenprijsindex, juni: 0,4%, excl. energie 0,2%, 3,6% j.o.j. (mei: 3,0% j.o.j.) 

DUITSLAND

 • inkoopmanagersindex, juli: 55,0 (herzien van 55,2, juni: 54,8)
 • detailhandelsomzet(volume), juni: 1,2%, 1,0% j.o.j. (mei: 0,8% j.o.j.)
 • werkgelegenheid, juni: +28.000, 1,3% j.o.j. (mei: 1,4% j.o.j.)
 • werkloosheid, juni: 3,4% (mei: 3,5%, herzien van 3,4%)
 • consumentenprijsindex, juli: 0,4%, 2,1% j.o.j. (juni: 2,1% j.o.j.)

FRANKRIJK 

 • inkoopmanagersindex, juli: 54,4 (herzien van 54,5, juni: 55,0)
 • werkloosheid, juli: 9,2% (juni: 9,2%)
 • consumentenprijsindex, juli: -0,1%, 2,6% j.o.j. (juni: 2,3% j.o.j.)

ITALIE

 • bruto binnenlands product, tweede kwartaal: 0,2%, 1,1% j.o.j. (eerste kwartaal: 0,3%, 1,4% j.o.j.)
 • inkoopmanagersindex, juli: 53,0 (juni: 53,9)
 • industriële productie, juni: 0,5%, 1,7% j.o.j. (mei: 2,2% j.o.j.)
 • werkloosheid, juni: 10,9% (mei: 10,7%)
 • consumentenprijsindex, juli: -1,4%, 1,9% j.o.j. (juni: 1,4% j.o.j.) 

SPANJE

 • bruto binnenlands product, tweede kwartaal: 0,7%, 2,8% j.o.j. (eerste kwartaal: 0,7%, 3,0% j.o.j.)
 • inkoopmanagersindex, juli: 52,7 (juni: 54,8)
 • werkloosheid, juni: 15,2% (mei: 15,4%)
 • consumentenprijsindex, juli: -1,2%, 2,3% j.o.j. (juni: 2,3% j.o.j.)

NEDERLAND

 • producentenvertrouwen, juli: +4,3 (juni: +5,5)
 • inkoopmanagersindex industrie, juli: 58,0 (juni: 60,1)
 • producentenprijsindex, juni: 0,5%, 4,6% j.o.j. (mei: 3,3% j.o.j.)

 

Agenda

6-8​Verenigde Stateninkoopmanagersindex dienstensectorjuli
​Duitsland​industriële orders​juni
​7-8​Duitslandhandelsbalans ​juni
industriële productie​​​juni
Frankrijk​​handelsbalans juni​
​Nederlandconsumentenprijsindex​​juli
8-8Spanjeindustriële productie​​
9-8​Verenigde Staten producentenprijsindexjuli
​Nederland​industriële productie​​​juni
​China consumentenprijsindex​juli​
10-8​Verenigde Staten consumentenprijsindexjuli
Frankrijkindustriële productie​​​juni
 

*) herziening
 

Verwachtingen

De wereldeconomie groeit in 2018 en 2019 met ca. 3,9%. In de opkomende landen trekt de groei iets aan. Evenals in voorgaande jaren is de economische groei in Azië het hoogst. Dat is mede te danken aan China, waar in beide jaren een economische expansie van ruim 6 procent wordt verwacht.

Het Amerikaanse economie bbp groeit in 2018 naar verwachting met 2,8%, iets meer dan in 2017. In 2019 wordt een economische groei van 2,0% voorzien. De binnenlandse vraag neemt dit jaar sterk toe. In 2019 zal de groei van de private consumptie afvlakken onder invloed van een teruglopende groei van de werkgelegenheid. De investeringen nemen mede door de wat oplopende rente eveneens wat minder sterk toe dan in 2018. De inflatie loopt licht op naar 2,0% in 2018 en 2,2% in 2019.

De economische groei in de eurozone blijft in 2018 stabiel op 2,3%. In 2019 komt de groei uit op 1,9%.  De groei van de consumptie houdt aan. De groei van de werkgelegenheid neemt wat af. De loonstijging trekt geleidelijk aan, maar blijft gematigd. De investeringen nemen onder invloed van het ruime monetaire beleid sterker toe dan in voorgaande jaren. De inflatie blijft in 2018 stabiel op 1,5%. In 2019 wordt een geldontwaarding van 1,8% voorzien. De groei van de Nederlandse economie vlakt weliswaar af, maar blijft wat hoger dan in de eurozone als geheel.

Economische groei 2016 2017 2018 ​2019
Verenigde Staten 1,52,32,8​2,0
China6,76,96,5​6,5
Japan1,01,71,2​1,0

Eurozone

1,8

2,3

2,3

1,9
Duitsland1,92,22,2​2,0
Frankrijk1,22,02,3​1,9
Italië1,01,51,6​1,0
Spanje3,33,12,5​2,1
Nederland 2,23,22,7​2,5
           
Inflatie *) 2016 2017 2018 ​2019
Verenigde Staten 1,11,72,0​2,2
China2,01,62,4​2,5
Japan-0,10,50,60,7​
Eurozone0,31,51,5​1,8
Duitsland0,41,72,02,3
Frankrijk0,31,21,3​1,6
Italië-0,11,31,01,2
Spanje-0,32,01,4​1,8
Nederland 0,11,31,41,8

*) o.b.v. de consumptiedeflator(Verenigde Staten), de consumptieprijsindex(China en Japan) resp. de geharmoniseerde consumentenprijsindex(eurozone en eurolanden).
 

Rentevisie

Het monetaire beleid van de ECB blijft zeer ruim. De effectenaankopen zullen na september 2018 verder worden verminderd, maar de officiële tarieven blijven onveranderd. De lange rentetarieven lopen in de komende 12 maanden naar verwachting wat op.

ActueelOver een jaar
forward rate

prognose
BNG Bank

3 maanden interbancair

-0,32

-0,20

-0,20

Staat 10 jaar0,510,721,10


Grafiek


Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query