Nederlandse uitvoer trekt aan

 • update:  
 •  
De Nederlandse economie is het tweede kwartaal met 0,7% gegroeid.

Inhoudsopgave

Contents

Yes
Dat was nipt meer dan in het eerste kwartaal waarin een groei van 0,6% werd gemeten. De  hogere groei was te danken aan de uitvoer die met 0,9% toenam. In het eerste kwartaal daalde de uitvoer nog met 0,6%. De investeringen in vaste activa namen toe met 0,7%. De consumptie daarentegen bleef gelijk, na een groei van 1,4% in het eerste kwartaal. Jaar-op-jaar groeide het bbp met 2,9% tegen 2,8% in het eerste kwartaal. Ons land groeit daarmee sterker dan de eurozone als geheel, waar de groei in het tweede kwartaal uitkwam op 2,2%. Op de financiële markten gingen de aandacht vooral uit naar Turkije. De lira daalde maandag sterk, maar wist zich daarna enigszins te herstellen. De centrale bank verlaagde de reserveverplichting van banken en voerde restricties op dollar-lira swaps in. Ook werd bekend, dat Qatar USD 15 miljard zal investeren in Turkije, maar details hierover werden niet bekend gemaakt. Er zullen meer ingrijpende maatregelen moeten worden genomen om de lira te stabiliseren. Niet alleen buitenlandse beleggers en banken maar ook Turkse bedrijven dringen daar in de afgelopen dagen op aan.     
 
 Standen per 17 augustus 2018 
3 maanden  10 jaar *)
Verenigde Staten 2,32 (2,32)2,88 (2,86)
Eurozone-0,32(-0,32)0,86 (0,88)
Duitsland

0,30 (0,32)

Frankrijk0,66 (0,67)
Italië3,28 (3,13)
Spanje1,45 (1,40)
Nederland 0,41 (0,43)
​Eurokoers USD 1,139 (1,146)​

*)  rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.
 

Grafiek

Economische groei

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • index van leading indicators, juli: +0,7 (juni: +0,6)
 • consumentenvertrouwen(UvM), augustus: 95,3 (juli: 97,9)
 • industriële productie, juli: 0,1%, 3,8% j.o.j. (juni: 1,0%, 3,2% j.o.j., herzien van 0,6%, 3,8% j.o.j.)
 • detailhandelsomzet(volume), juli: 0,3%, 3,7% j.o.j. (juni: 3,6% j.o.j.)
 • woningproductie, juli: 1,188 miljoen, -0,8% j.o.j. (juni: 1,209 miljoen, -2,0% j.o.j., herzien van 1,261 miljoen, 2,2% j.o.j.)

EUROZONE

 • industriële productie, juni: -0,7%, 2,5% j.o.j. (mei: 2,6% j.o.j.)
 • bruto binnenlands product, tweede kwartaal: 0,4%, 2,2% j.o.j. (herzien van 0,3%, 2,1% j.o.j.)
 • handelsbalans, juni: EUR 16,7 miljard (mei: EUR 16,9 miljard)
 • uitvoer, juni: 5,8% j.o.j. (mei: 1,7% j.o.j.)
 • invoer, juni: 9,1% j.o.j. (mei: 3,0% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, juli: -0,3%, 2,1% j.o.j. (niet herzien)

DUITSLAND

 • bruto binnenlands product, tweede kwartaal: 0,5%, 2,3% j.o.j. (eerste kwartaal: 0,4%, 1,4% j.o.j., herzien van 0,3%, 1,6% j.o.j.)

NEDERLAND

 • ondernemersvertrouwen, derde kwartaal: +15,0 (tweede kwartaal: +14,2)
 • bruto binnenlands product, tweede kwartaal: 0,7%, 2,9% j.o.j. (eerste kwartaal: 0,6%, 2,8% j.o.j.)
 • detailhandelsomzet(volume), juni: 3,9% j.o.j. (mei: 4,1% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, juni: EUR 4,8 miljard (mei: EUR 4,7 miljard)
 • uitvoer(volume), juni: -0,6% (mei: 4,6% j.o.j.)
 • invoer(volume), juni: 2,5% j.o.j. (mei: 1,6% j.o.j.)
 • werkgelegenheid, juli: +14.000, 2,1% (juni: +15.000, 2,3% j.o.j.)
 • werkloosheid, juli: -6.000, 3,8% beroepsbevolking (juni: +2.000, 3,9%)

 

Agenda

20-8​​Eurozoneproductie bouwnijverheid​juni
​Duitslandproducentenprijsindex​​juli
​21-8​Nederlandconsumptie​juni
consumentenvertrouwen​augustus
huizenprijsjuli
22-8Verenigde Statenverkochte bestaande woningen
​huizenprijsjuli​
​23-8​Verenigde Staten​verkochte nieuwbouwwoningenjuli​
​Eurozone inkoopmanagersindexaugustus
​Duitslandinkoopmanagersindexaugustus
​Frankrijkinkoopmanagersindexaugustus
ondernemersvertrouwen​​augustus
​Japan inkoopmanagersindex industrieaugustus
24-8​Verenigde Staten orders duurzame goederenjuli
Duitslandbruto binnenlands product​tweede kwartaal *)
​Japanconsumentenprijsindexjuli
 

*) herziening
 

Verwachtingen

De wereldeconomie groeit in 2018 en 2019 met ca. 3,9%. In de opkomende landen trekt de groei iets aan. Evenals in voorgaande jaren is de economische groei in Azië het hoogst. Dat is mede te danken aan China, waar in beide jaren een economische expansie van ruim 6 procent wordt verwacht.

Het Amerikaanse economie bbp groeit in 2018 naar verwachting met 2,8%, iets meer dan in 2017. In 2019 wordt een economische groei van 2,0% voorzien. De binnenlandse vraag neemt dit jaar sterk toe. In 2019 zal de groei van de private consumptie afvlakken onder invloed van een teruglopende groei van de werkgelegenheid. De investeringen nemen mede door de wat oplopende rente eveneens wat minder sterk toe dan in 2018. De inflatie loopt licht op naar 2,3% in 2018 en 2,4% in 2019.

De economische groei in de eurozone loopt wat terug. In 2018 wordt een groei van bedrijvigheid van 2,1 procent voorzien. In 2019 neemt het bbp met 1,8% toe. De groei van de consumptie houdt aan. De groei van de werkgelegenheid neemt wat af. De loonstijging trekt geleidelijk aan, maar blijft gematigd. De investeringen nemen onder invloed van het ruime monetaire beleid sterker toe dan in voorgaande jaren. De inflatie loopt licht op naar 2,0% in 2018 en 1,9% in 2019. De groei van de Nederlandse economie vlakt weliswaar af, maar overtreft ook in 2019 met 2,5% de expansie in de eurozone als geheel. De inflatie loopt mede door de BTW-verhoging op naar 2,3% in 2019.

Economische groei 2016 2017 2018 ​2019
Verenigde Staten 1,52,32,8​2,0
China6,76,96,5​6,5
Japan1,01,71,2​1,0

Eurozone

1,8

2,3

2,1(2,3)

1,8(1,9)
Duitsland1,92,22,0(2,2)1,6(​2,0)
Frankrijk1,22,01,6(2,3)​1,5(1,9)
Italië1,01,51,1(1,6)​1,0
Spanje3,33,12,5​2,1
Nederland 2,23,22,7​2,5
           
Inflatie *) 2016 2017 2018 ​2019
Verenigde Staten 1,11,72,3(2,0)​2,4(2,2)
China2,01,62,0(2,4)​2,0(2,5)
Japan-0,10,50,7(0,6)0,7​
Eurozone0,31,52,0(1,5)​1,9(1,8)
Duitsland0,41,72,2(2,0)2,2(2,3)
Frankrijk0,31,22,1(1,3)​1,7(1,6)
Italië-0,11,31,5(1,0)1,4(1,2)
Spanje-0,32,02,0(1,4)​2,0(1,8)
Nederland 0,11,31,8(1,4)2,3(1,8)

*) o.b.v. de consumptiedeflator(Verenigde Staten), de consumptieprijsindex(China en Japan) resp. de geharmoniseerde consumentenprijsindex(eurozone en eurolanden).
 

Rentevisie

Het monetaire beleid van de ECB blijft zeer ruim. De effectenaankopen zullen na september 2018 verder worden verminderd, maar de officiële tarieven blijven onveranderd. De lange rentetarieven lopen in de komende 12 maanden naar verwachting wat op.

ActueelOver een jaar
forward rate

prognose
BNG Bank

3 maanden interbancair

-0,32

-0,21

-0,20

Staat 10 jaar0,410,611,10


Grafiek


Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query