Inkoopmanagers positiever

 • update:  
 •  
De inkoopmanagersindices zijn in Duitsland en Frankrijk licht gestegen.   

Inhoudsopgave

Contents

Yes
Bij onze oosterburen steeg de index in augustus 0,7 punt naar 55,7. De Franse index ging eveneens 0,7 punt omhoog naar 55,1. In beide landen was de stijging te danken aan een toenemend optimisme in de dienstensector. In de eurozone als geheel nam de inkoopmanagersindex in augustus volgens voorlopige cijfers slechts een fractie toe naar 54,4. Dat betekent dat het vertrouwen in Italië en of Spanje waarschijnlijk is gedaald. De cijfers over deze en andere eurolanden worden zoals gebruikelijk later, op 5 september, gepubliceerd.

Afgelopen maandag werd het derde aanpassingsprogramma van Griekenland afgesloten. Daarmee staat het Zuid-Europese land weer financieel op eigen benen. Sinds 2010 ontving het land in totaal EUR 256,6 miljard aan leningen van de eurolanden en het ESM. Daarnaast ontving het land EUR 32,1 miljard van het IMF, waarmee de totale steun op EUR 288,7 miljard komt. De Griekse economie staat er na jaren van bezuinigingen en hervormingen beter voor. Volgens de huidige prognoses van de Europese Commissie zal de economie dit jaar met 1,9% groeien. In 2019 wordt een groei van 2,3% voorzien. Ondanks het economisch herstel blijft de productie ver beneden het niveau van voor de crisis. De werkloosheid daalt langzaam, maar is nog erg hoog. De situatie van de overheidsfinanciën is sterk verbeterd. Sinds 2016 boekt de overheid begrotingsoverschotten, waardoor de EMU-schuld iets afneemt. De schuld blijft echter op 170% van het bbp op een onhoudbaar hoog niveau. Schuldvermindering blijft derhalve vanwege economische redenen onvermijdelijk. Een ander probleem van de Griekse economie is dat de banken er slecht voor staan. Van de totale uitstaande leningen is 48% dubieus. Dat is meer dan 10 maal zo veel als gemiddeld in Europa. De lange rente blijft met iets meer dan 4% hoger dan in andere eurolanden.
 
Standen per 24 augustus 2018 
3 maanden  10 jaar *)
Verenigde Staten 2,32 (2,32)2,83 (2,88)
Eurozone-0,32(-0,32)0,88 (0,86)
Duitsland

0,34 (0,30)

Frankrijk0,68 (0,66)
Italië3,26 (3,28)
Spanje1,39 (1,45)
Nederland 0,45 (0,41)
​Eurokoers USD 1,159 (1,139)​

*)  rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.
 

Grafiek

Griekenland

Grafiek Griekenland

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • orders duurzame goederen(excl. defensie), juli: 1,4%, 8,5% j.o.j. (juni: 8,2% j.o.j.)
 • verkochte nieuwbouwwoningen, juli: 627.000, 12,8% j.o.j. (juni: 638.000, 3,6% j.o.j.)
 • verkochte bestaande woningen, juli: 5,34 miljoen, -1,5% j.o.j. (juni: 5,38 miljoen, -2,2% j.o.j.)
 • huizenprijs, juli: -1,3%, 3,0% j.o.j. (juni: 2,8% j.o.j.)

JAPAN

 • inkoopmanagersindex industrie, augustus: 52,5 (juli: 52,3)
 • consumentenprijsindex, juli: 0,1%, 0,9% j.o.j. (juni: 0,7% j.o.j.)

EUROZONE

 • inkoopmanagersindex, augustus: 54,4 (juli: 54,3); industrie 54,6(55,1), dienstensector 54,4 (54,2)
 • productie bouwnijverheid, juni: 0,2%, 2,6% j.o.j. (mei: 2,0% j.o.j.)

DUITSLAND

 • inkoopmanagersindex, augustus: 55,7 (juli: 55,0)
 • bruto binnenlands product, tweede kwartaal: 0,5%, 2,3% j.o.j. (niet herzien)
 • producentenprijsindex, juli: 0,2%, 3,0% j.o.j. (juni: 3,0% j.o.j.)

FRANKRIJK

 • inkoopmanagersindex, augustus: 55,1 (juli: 54,4)
 • ondernemersvertrouwen, augustus: 105,2 (juli: 106,1) 

NEDERLAND

 • consumentenvertrouwen, augustus: +21 (juli: +23)
 • consumptie, juni: 2,8% j.o.j. (mei: 1,9% j.o.j.)
 • huizenprijs, juli: 1,0%, 9,0% j.o.j. (juni: 8,9% j.o.j.) 

 

Agenda

27-8​Duitslandondernemersvertrouwen​augustus
​28-8​Verenigde Staten​consumentenvertrouwen(CB)​augustus
​Eurozonegeldhoeveelheid(M3)​juli
​Frankrijkconsumentenvertrouwen​augustus
29-8Verenigde Statenbruto binnenlands product
​Frankrijk​bruto binnenlands product
​consumptiejuli
​30-8​Verenigde Staten​consumptiejuli​
beschikbaar inkomen juli
consumptieprijsjuli
​Eurozoneeconomisch sentimentaugustus
​Duitslandwerkgelegenheid​juli
consumentenprijsindexaugustus
Spanje​consumentenprijsindex​augustus
Nederland​producentenprijsindexjuli
producentenvertrouwen ​augustus
31-8​Verenigde Staten consumentenvertrouwen(UvM)augustus *)
China​inkoopmanagersindexaugustus
​Japan​werkloosheid​juli
Eurozonewerkloosheid​juli
consumentenprijsindexaugustus
Duitslanddetailhandelsomzet​juli
​Frankrijk​consumentenprijsindexaugustus
​producentenprijsindexjuli
​Italië​consumentenprijsindex​​augustus
​bruto binnenlands product​
Spanjedetailhandelsomzet​juli

*) herziening
 

Verwachtingen

De wereldeconomie groeit in 2018 en 2019 met ca. 3,9%. In de opkomende landen trekt de groei iets aan. Evenals in voorgaande jaren is de economische groei in Azië het hoogst. Dat is mede te danken aan China, waar in beide jaren een economische expansie van ruim 6 procent wordt verwacht.

Het Amerikaanse economie bbp groeit in 2018 naar verwachting met 2,8%, iets meer dan in 2017. In 2019 wordt een economische groei van 2,0% voorzien. De binnenlandse vraag neemt dit jaar sterk toe. In 2019 zal de groei van de private consumptie afvlakken onder invloed van een teruglopende groei van de werkgelegenheid. De investeringen nemen mede door de wat oplopende rente eveneens wat minder sterk toe dan in 2018. De inflatie loopt licht op naar 2,3% in 2018 en 2,4% in 2019.

De economische groei in de eurozone loopt wat terug. In 2018 wordt een groei van bedrijvigheid van 2,1 procent voorzien. In 2019 neemt het bbp met 1,8% toe. De groei van de consumptie houdt aan. De groei van de werkgelegenheid neemt wat af. De loonstijging trekt geleidelijk aan, maar blijft gematigd. De investeringen nemen onder invloed van het ruime monetaire beleid sterker toe dan in voorgaande jaren. De inflatie loopt licht op naar 2,0% in 2018 en 1,9% in 2019. De groei van de Nederlandse economie vlakt weliswaar af, maar overtreft ook in 2019 met 2,5% de expansie in de eurozone als geheel. De inflatie loopt mede door de BTW-verhoging op naar 2,3% in 2019.

Economische groei 2016 2017 2018 ​2019
Verenigde Staten 1,52,32,8​2,0
China6,76,96,5​6,5
Japan1,01,71,2​1,0

Eurozone

1,8

2,3

2,1

1,8
Duitsland1,92,22,01,6
Frankrijk1,22,01,6​1,5
Italië1,01,51,1​1,0
Spanje3,33,12,5​2,1
Nederland 2,23,22,7​2,5
           
Inflatie *) 2016 2017 2018 ​2019
Verenigde Staten 1,11,72,3​2,4
China2,01,62,0​2,0
Japan-0,10,50,70,7​
Eurozone0,31,52,0​1,9
Duitsland0,41,72,22,2
Frankrijk0,31,22,1​1,7
Italië-0,11,31,51,4
Spanje-0,32,02,0​2,0
Nederland 0,11,31,82,3

*) o.b.v. de consumptiedeflator(Verenigde Staten), de consumptieprijsindex(China en Japan) resp. de geharmoniseerde consumentenprijsindex(eurozone en eurolanden).
 

Rentevisie

Het monetaire beleid van de ECB blijft zeer ruim. De effectenaankopen zullen na september 2018 verder worden verminderd, maar de officiële tarieven blijven onveranderd. De lange rentetarieven lopen in de komende 12 maanden naar verwachting wat op.

ActueelOver een jaar
forward rate

prognose
BNG Bank

3 maanden interbancair

-0,32

-0,21

-0,20

Staat 10 jaar0,450,651,10


Grafiek

Grafiek rentevisie
 

Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query