Hoge rente op nieuwe Italiaanse leningen

 • update:  
 •  
De Italiaanse overheid heeft afgelopen donderdag een bedrag van EUR 7,75 miljard aangetrokken op de kapitaalmarkt.

Inhoudsopgave

Contents

Yes
De interesse van beleggers was door de hoge rente groot. Het effectief rendement op de tienjaarslening bedroeg 3,25%, het hoogste percentage sinds maart 2014. De vijfjarige lening werd verkocht tegen een effectief rendement van 2,44%, het hoogste niveau sinds december 2013. De Italiaanse regering is momenteel bezig met het opstellen van de begroting voor 2019. De verwachting is dat het begrotingstekort zal oplopen als gevolg van kostbare beleidsplannen van de twee regeringspartijen, zoals belastingverlaging en de invoering van een basisinkomen. Een expansief budgettair beleid zou de economie kunnen stimuleren. In het tweede kwartaal bleef de groei van het bbp steken op 0,2%, gelijk aan het eerder gepubliceerde cijfer. De werkloosheid bleef met 10,4% van de beroepsbevolking hoger dan in de meeste andere eurolanden.   
 
Standen per 31 augustus 2018 
3 maanden  10 jaar *)
Verenigde Staten 2,32 (2,32)2,85 (2,83)
Eurozone-0,32(-0,32)0,87 (0,88)
Duitsland

0,33 (0,34)

Frankrijk0,68 (0,68)
Italië3,24 (3,26)
Spanje1,47 (1,39)
Nederland 0,45 (0,45)
​Eurokoers USD 1,165 (1,159)​

*)  rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.
 

Grafiek

Werkloosheid (in % beroepsbevolking)

Grafiek werkeloosheid

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • consumentenvertrouwen(CB), augustus: 133,4  (juli: 127,9)
 • consumentenvertrouwen(UvM), augustus: 6,2 (herzien van 95,3)
 • bruto binnenlands product, derde kwartaal: 1,0%, 2,9% j.o.j. (herzien van 1,0%, 2,8% j.o.j.)
 • consumptie, juli: 0,2%, 2,8% j.o.j. (juni: 2,7% j.o.j.)
 • beschikbaar inkomen, juli: 0,3%, 5,3% j.o.j. (juni: 5,3% j.o.j.)
 • consumptieprijs, juli: 0,1%, 2,3% j.o.j. (juni: 2,2% j.o.j.)

CHINA

 • inkoopmanagersindex, augustus: 53,8 (juli: 53,6)

JAPAN

 • werkloosheid, juli: 2,4% (juni: 2,4%)

EUROZONE

 • index economisch sentiment, augustus: 111,6 (juli: 112,1)
 • geldhoeveelheid(M3), juli: 4,1% j.o.j. (juni: 4,1% j.o.j.)
 • werkloosheid, juli: -73.000, 8,2% (juni: 8,2%)
 • consumentenprijsindex, augustus: 0,2%, excl. voedsel en energie 0,2%, 2,0% j.o.j. (jui: 2,1% j.o.j.)

DUITSLAND

 • ondernemersvertrouwen, augustus: 103,8 (juli: 101,7)
 • consumentenvertrouwen, augustus: +10,6 (juli: +10,7)
 • detailhandelsomzet(volume), juli: -0,4%, 0,8% j.o.j. (juni: 0,8% j.o.j.)
 • werkgelegenheid, juli: +46.000, 1,3% j.o.j. (juni: +31.000, 1,3% j.o.j.)
 • werkloosheid, juli: 3,4% (juni: 3,4%)
 • consumentenprijsindex, augustus: 0,0%, 1,9% j.o.j. (juli: 2,1% j.o.j.)

FRANKRIJK

 • consumentenvertrouwen, augustus: 96,6 (juli: 97,2)
 • consumptie, juli: 0,1%, 0,2% j.o.j. (juni: 0,5% j.o.j.)
 • werkloosheid, juli: 9,2% (juni: 9,1%)
 • consumentenprijsindex, augustus: 0,6%, 2,6% j.o.j. (juli: 2,6% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, juli: 0,6%, 3,9% j.o.j. (juni: 3,4% j.o.j.)
 • bruto binnenlands product, derde kwartaal: 0,2%, 1,7% j.o.j. (niet herzien)

ITALIE

 • werkloosheid, juli: 10,4% (juni: 10,8%)
 • consumentenprijsindex, augustus: -0,1%, 1,7% j.o.j. (juli: 1,9% j.o.j.)
 • bruto binnenlands product, tweede kwartaal: 0,2%, 1,2% j.o.j. (0,2%, 1,1% j.o.j.)

SPANJE

 • detailhandelsomzet(volume), juli: -0,4%, -0,7% j.o.j. (juni: 0,3% j.o.j.)
 • werkloosheid, juli: 15,1% (juni: 15,2%)
 • consumentenprijsindex, augustus: 0,1%, 2,2% j.o.j. (juli: 2,3% j.o.j.) 

NEDERLAND

 • producentenvertrouwen, augustus: +5,9 (juli: +6,3)
 • producentenprijsindex, juli: 0,0%, 5,0% j.o.j. (juni: 4,6% j.o.j.)

 

Agenda

3-9​Nederlandinkoopmanagersindex industrieaugustus​
​4-9​Verenigde Stateninkoopmanagersindex industrie​augustus
bouwuitgaven​juli
​Eurozone​producentenprijsindexjuli​
​5-9Verenigde Statenhandelsbalans​juli
Eurozoneinkoopmanagersindex
detailhandelsomzet​​juli
Duitsland inkoopmanagersindex
​Frankrijkinkoopmanagersindex
​​Italië​inkoopmanagersindex​augustus
​Spanje​inkoopmanagersindex​augustus
Japan​inkoopmanagersindex ​augustus
6-9​Verenigde Stateninkoopmanagersindex dienstensectoraugustus
industriële ordersjuli
Duitslandindustriële ordersjuli
​Nederlandconsumentenprijsindex​​augustus
7-9​Verenigde Staten werkgelegenheidaugustus
werkloosheidaugustus
uurlonen​augustus
​Eurozone​bruto binnenlands producttweede kwartaal *)​
​Duitsland​industriële productie​juli
handelsbalans​juli
Frankrijk​​industriële productie​​juli
​​handelsbalansjuli​
​Italiëdetailhandelsomzet​juli
Spanje​industriële productie​juli
​Nederland​​industriële productie​juli

*) herziening
 

Verwachtingen

De wereldeconomie groeit in 2018 en 2019 met ca. 3,9%. In de opkomende landen trekt de groei iets aan. Evenals in voorgaande jaren is de economische groei in Azië het hoogst. Dat is mede te danken aan China, waar in beide jaren een economische expansie van ruim 6 procent wordt verwacht.

Het Amerikaanse economie bbp groeit in 2018 naar verwachting met 2,8%, iets meer dan in 2017. In 2019 wordt een economische groei van 2,0% voorzien. De binnenlandse vraag neemt dit jaar sterk toe. In 2019 zal de groei van de private consumptie afvlakken onder invloed van een teruglopende groei van de werkgelegenheid. De investeringen nemen mede door de wat oplopende rente eveneens wat minder sterk toe dan in 2018. De inflatie loopt licht op naar 2,3% in 2018 en 2,4% in 2019.

De economische groei in de eurozone loopt wat terug. In 2018 wordt een groei van bedrijvigheid van 2,1 procent voorzien. In 2019 neemt het bbp met 1,8% toe. De groei van de consumptie houdt aan. De groei van de werkgelegenheid neemt wat af. De loonstijging trekt geleidelijk aan, maar blijft gematigd. De investeringen nemen onder invloed van het ruime monetaire beleid sterker toe dan in voorgaande jaren. De inflatie loopt licht op naar 2,0% in 2018 en 1,9% in 2019. De groei van de Nederlandse economie vlakt weliswaar af, maar overtreft ook in 2019 met 2,5% de expansie in de eurozone als geheel. De inflatie loopt mede door de BTW-verhoging op naar 2,3% in 2019.

Economische groei 2016 2017 2018 ​2019
Verenigde Staten 1,52,32,8​2,0
China6,76,96,5​6,5
Japan1,01,71,2​1,0

Eurozone

1,8

2,3

2,1

1,8
Duitsland1,92,22,01,6
Frankrijk1,22,01,6​1,5
Italië1,01,51,1​1,0
Spanje3,33,12,5​2,1
Nederland 2,23,22,7​2,5
           
Inflatie *) 2016 2017 2018 ​2019
Verenigde Staten 1,11,72,3​2,4
China2,01,62,0​2,0
Japan-0,10,50,70,7​
Eurozone0,31,52,0​1,9
Duitsland0,41,72,22,2
Frankrijk0,31,22,1​1,7
Italië-0,11,31,51,4
Spanje-0,32,02,0​2,0
Nederland 0,11,31,82,3

*) o.b.v. de consumptiedeflator(Verenigde Staten), de consumptieprijsindex(China en Japan) resp. de geharmoniseerde consumentenprijsindex(eurozone en eurolanden).
 

Rentevisie

Het monetaire beleid van de ECB blijft zeer ruim. De effectenaankopen zullen na september 2018 verder worden verminderd, maar de officiële tarieven blijven onveranderd. De lange rentetarieven lopen in de komende 12 maanden naar verwachting wat op.

ActueelOver een jaar
forward rate

prognose
BNG Bank

3 maanden interbancair

-0,32

-0,20

-0,20

Staat 10 jaar0,450,641,10


Grafiek

Grafiek rentevisie
 

Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query