Sterkste loonstijging VS in jaren

 • update:  
 •  
De uurlonen in Amerikaanse bedrijven zijn in augustus gestegen met 2,9%. 

Inhoudsopgave

Contents

Yes
Dit is de sterkste loonstijging sinds mei 2009. De loonstijging is een reactie op de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. De werkloosheid bleef met 3,9% op een laag niveau. Door deze cijfers en de groei van de bedrijvigheid is het vrijwel zeker, dat de Federal Reserve de rente op 26 september zal verhogen. De Amerikaanse lange rente liep daardoor de afgelopen week licht op.
De Italiaanse vice-premier Salvini zei dat de regering zich zal houden aan de begrotingsregels. Hij verwacht dat het begrotingstekort in 2019 niet verder zal oplopen dan 2%. De gematigde toon van Salvini temperde de vrees voor een crisis in Italië, waardoor de lange rente met ruim 0,3 procentpunt daalde naar ca. 2,9%.
 
Standen per 7 SEPTEMBER 2018 
3 maanden  10 jaar *)
Verenigde Staten 2,33 (2,32)2,94 (2,85)
Eurozone-0,32(-0,32)0,91 (0,87)
Duitsland

0,39 (0,33)

Frankrijk0,72 (0,68)
Italië2,88 (3,24)
Spanje1,46 (1,47)
Nederland 0,49 (0,45)
​Eurokoers USD 1,162 (1,165)​

*)  rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.
 

Grafiek

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • inkoopmanagersindex industrie, augustus: 61,3 (juli: 58,1)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, augustus: 58,5 (juli: 55,7)
 • industriële orders, juli: -0,8%, 9,0% j.o.j. (juni: 6,1% j.o.j.)
 • bouwuitgaven, juli: 0,1%, 5,8% j.o.j. (juni: 5,9% j.o.j.)
 • werkloosheid, augustus: 3,9% (juli: 3,9%)
 • werkgelegenheid(excl. agrar. sector), augustus: +201.000, 1,6% j.o.j. (juli: +147.000, 1,6% j.o.j.)
 • uurlonen, augustus: 0,4%, 2,9% j.o.j. (juli: 2,7% j.o.j.)
 • uitvoer, juli: 8,2% j.o.j. (juni: 9,5% j.o.j.)
 • invoer, juli: 9,1% j.o.j. (juni: 8,1% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, juli: USD -50,1 miljard (juni: USD -45,7 miljard)

JAPAN

 • inkoopmanagersindex, augustus: 52,0 (juli: 51,8)

EUROZONE

 • inkoopmanagersindex, augustus: 54,5 (herzien van 54,4, juli: 54,3% j.o.j.)
 • detailhandelsomzet(volume), juli: -0,2%, 1,1% j.o.j. (juli: 1,5%)
 • bruto binnenlands product, tweede kwartaal: 0,4%, 2,2% j.o.j. (niet herzien)
 • producentenprijsindex, juli: 0,4%, excl. energie 0,1%, 4,0% j.o.j. (juni: 3,6% j.o.j.)

DUITSLAND

 • inkoopmanagersindex, augustus: 55,6 (herzien van 55,7, juli: 55,0)
 • industriële productie, juli: -1,8%, 0,6% j.o.j. (jui: 2,9% j.o.j.)
 • industriële orders(volume), juli: -0,9%, -0,9% j.o.j. (juni: -3,9% j.o.j.)
 • uitvoer, juli: 4,5% j.o.j. (juni: 5,7% j.o.j.)
 • invoer, juli: 9,8% j.o.j. (juni: 8,9% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, juli: EUR 15,8 miljard (juni: EUR 19,3 miljard)

FRANKRIJK

 • inkoopmanagersindex, augustus: 54,9 (herzien van 55,1, juli: 54,4)
 • industriële productie, juli: 0,7%, 1,8% j.o.j. (juni: 1,8% j.o.j.)
 • uitvoer, juli: 5,1% j.o.j. (juni: 4,3% j.o.j.)
 • invoer, juli: -0,8% j.o.j. (juni: 7,3% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, juli: EUR -3,5 miljard (juni: EUR -6,2 miljard)

ITALIE

 • inkoopmanagersindex, augustus: 51,7 (juli: 53,0)
 • detailhandelsomzet(volume), juli: -0,2%, -0,7% j.o.j. (juni: -0,9% j.o.j.) 

SPANJE

 • inkoopmanagersindex, augustus: 53,0 (juli: 52,7)
 • industriële productie, juli: -0,3%, -0,1% j.o.j. (juni: 0,1% j.o.j.)

NEDERLAND

 • industriële productie, juli: -0,9%, 1,9% j.o.j. (juni:3,3% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, augustus: 0,4 %, 2,1% j.o.j. (juli: 1,9% j.o.j.)

 

Agenda

10-9​Japan bruto binnenlands producttweede kwartaal *)
​China​consumentenprijsindex​augustus
​11-9​Eurozone​werkgelegenheidtweede kwartaal
​Nederland ​vervolguitgifte 4,0% staatslening per 15-01-2037
​12-9Verenigde Statenproducentenprijsindex

​augustus

Eurozoneindustriële productie
Italië​industriële productie​juli
Nederlandhandelsbalans
13-9​Verenigde Statenconsumentenprijsindexaugustus
Eurozonebijeenkomst ECB
14-9​Verenigde Staten industriële productieaugustus
 consumentenvertrouwen(UvM)september
​detailhandelsomzet​augustus
Eurozoneloonkosten tweede kwartaal​
handelsbalansjuli
​Nederlanddetailhandelsomzet​juli

*) herziening
 

Verwachtingen

De wereldeconomie groeit in 2018 en 2019 met ca. 3,9%. In de opkomende landen trekt de groei iets aan. Evenals in voorgaande jaren is de economische groei in Azië het hoogst. Dat is mede te danken aan China, waar in beide jaren een economische expansie van ruim 6 procent wordt verwacht.

Het Amerikaanse economie bbp groeit in 2018 naar verwachting met 2,8%, iets meer dan in 2017. In 2019 wordt een economische groei van 2,0% voorzien. De binnenlandse vraag neemt dit jaar sterk toe. In 2019 zal de groei van de private consumptie afvlakken onder invloed van een teruglopende groei van de werkgelegenheid. De investeringen nemen mede door de wat oplopende rente eveneens wat minder sterk toe dan in 2018. De inflatie loopt licht op naar 2,3% in 2018 en 2,4% in 2019.

De economische groei in de eurozone loopt wat terug. In 2018 wordt een groei van bedrijvigheid van 2,1 procent voorzien. In 2019 neemt het bbp met 1,8% toe. De groei van de consumptie houdt aan. De groei van de werkgelegenheid neemt wat af. De loonstijging trekt geleidelijk aan, maar blijft gematigd. De investeringen nemen onder invloed van het ruime monetaire beleid sterker toe dan in voorgaande jaren. De inflatie loopt licht op naar 2,0% in 2018 en 1,9% in 2019. De groei van de Nederlandse economie vlakt weliswaar af, maar overtreft ook in 2019 met 2,5% de expansie in de eurozone als geheel. De inflatie loopt mede door de BTW-verhoging op naar 2,3% in 2019.

Economische groei 2016 2017 2018 ​2019
Verenigde Staten 1,52,32,8​2,0
China6,76,96,5​6,5
Japan1,01,71,2​1,0

Eurozone

1,8

2,3

2,1

1,8
Duitsland1,92,22,01,6
Frankrijk1,22,01,6​1,5
Italië1,01,51,1​1,0
Spanje3,33,12,5​2,1
Nederland 2,23,22,7​2,5
           
Inflatie *) 2016 2017 2018 ​2019
Verenigde Staten 1,11,72,3​2,4
China2,01,62,0​2,0
Japan-0,10,50,70,7​
Eurozone0,31,52,0​1,9
Duitsland0,41,72,22,2
Frankrijk0,31,22,1​1,7
Italië-0,11,31,51,4
Spanje-0,32,02,0​2,0
Nederland 0,11,31,82,3

*) o.b.v. de consumptiedeflator(Verenigde Staten), de consumptieprijsindex(China en Japan) resp. de geharmoniseerde consumentenprijsindex(eurozone en eurolanden).
 

Rentevisie

Het monetaire beleid van de ECB blijft zeer ruim. De effectenaankopen zullen aan het einde van dit jaar worden beëindigd. De officiële tarieven zullen naar verwachting in september 2019 worden verhoogd. De lange rentetarieven lopen in de komende 12 maanden wat op.

ActueelOver een jaar
forward rate

prognose
BNG Bank

3 maanden interbancair

-0,32

-0,20

-0,20

Staat 10 jaar0,490,691,10


Grafiek


 

Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query