ECB halveert effectenaankopen

 • update:  
 •  
De ECB heeft besloten om vanaf oktober EUR 15 miljard aan effecten aan te kopen.

Inhoudsopgave

Contents

Yes
Deze maand bedragen de effectenaankopen in het kader van het Asset Purchase Programme(APP) EUR 30 miljard. De centrale bank zei ook dat de effectenaankopen bij ongewijzigde economische vooruitzichten aan het einde van 2018 zullen worden beëindigd. Aflossingen op bestaande leningen zullen echter opnieuw worden belegd, zodat de effectenportefeuille uit hoofde van het APP op hetzelfde niveau blijft. De officiële tarieven bleven onveranderd. President Draghi herhaalde dat de tarieven tot ruim na beëindiging van het APP stabiel zullen blijven. In de monetaire beleidsvergadering zou niet zijn gesproken over een mogelijke renteverhoging. De besluiten hadden geen invloed op de markten, omdat ze in lijn lagen met eerder gedane uitspraken van de ECB. De timing van de eerste renteverhoging hangt mede af van het inflatieverloop in het eurogebied. Vrijdag werd bekend dat de loonkosten per uur in de private sector met 2,4% jaar-op-jaar zijn gestegen. In het eerste kwartaal bedroeg de loonkostenstijging 2,3%. De cijfers ondersteunen de verwachten dat de kerninflatie geleidelijk zal oplopen.
 
Standen per 14 SEPTEMBER 2018 
3 maanden  10 jaar *)
Verenigde Staten 2,34 (2,33)2,99 (2,94)
Eurozone-0,32(-0,32)0,95 (0,91)
Duitsland

0,45 (0,39)

Frankrijk0,76 (0,72)
Italië2,81 (2,88)
Spanje1,48 (1,46)
Nederland 0,54 (0,49)
​Eurokoers USD 1,169 (1,162)​

*)  rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.
 

Grafiek

Eurozone

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • consumentenvertrouwen(UvM), september: 100,8 (augustus: 96,2)
 • industriële productie, augustus: 0,4%, 4,9% j.oj. (juli: 0,4%, 4,0% j.o.j., herzien van 0,1% 4,2% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, augustus: 0,2%, 2,7% j.o.j. (juli: 2,9% j.o.j.); excl.. voedsel en energie: 0,1%, 2,2% j.o.j. (juli: 2,4% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, augustus: -0,1%, excl.  voedsel en energie -0,1%, 2,8% j.o.j. (juli: 3,3% j.o.j.)

CHINA

 • consumentenprijsindex, augustus: 0,7%, 2,3% j.o.j. (juli: 2,1% j.o.j.)

JAPAN

 • bruto binnenlands product, tweede kwartaal: 0,7%, 1,3% j.o.j. (herzien van 0,5%, 1,0% j.o.j.)

EUROZONE

 • industriële productie, juli: -0,8%, -0,1% j.o.j. (juni: 2,3% j.o.j.)
 • uitvoer, juli: 5,8% j.o.j. (juni: 5,9% j.o.j.)
 • invoer, juli: 9,4% j.o.j. (juni: 9,2% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, juli: EUR 12,8 miljard (juni: EUR 16,5 miljard)
 • werkgelegenheid, tweede kwartaal: 0,4%, 1,5% j.o.j. (eerste kwartaal: 1,5% j.o.j.)
 • loonkosten private sector, tweede kwartaal: 0,7%, 2,4% j.o.j. (eerste kwartaal: 2,3% j.o.j.); gehele economie: 2,2% j.o.j. (eerste kwartaal: 2,1% j.o.j.)

ITALIE

 • industriële productie, juli: -1,8%, -1,3% j.o.j. (juni: 0,3%, 1,4% j.o.j., herzien van 0,5%, 1,7% j.o.j.)

NEDERLAND

 • detailhandelsomzet(volume), juli: 1,8% j.o.j. (juni: 3,9% j.o.j.)
 • uitvoer(volume), juli: 3,0% j.o.j. (juni: -0,6% j.o.j.)
 • invoer(volume), juli: 1,9% j.o.j. (juni: 2,6% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, juli: EUR 4,6 miljard (juni: EUR 4,9 miljard)
 • vervolguitgifte 4,0% staatslening per 15-01-2037: EUR 875 miljoen, effectief rendement 0,85%; uitstaande volume na emissie: EUR 15.723 miljoen.

 

Agenda

17-9​Eurozoneconsumentenprijsindexaugustus
​18-9​Nederlandpublicatie Miljoenennota 2019
​19-9Verenigde Statenwoningproductie

​augustus

​Japanbijeenkomst Bank of Japan​
Eurozoneproductie bouwnijverheid
20-9​Verenigde Statenindex van leading indicatorsaugustus
verkochte bestaande woningenaugustus
​Nederlandconsumentenvertrouwen​september​
consumptie​juli​
werkgelegenheid​augustus​
werkloosheid​augustus​
​21-9​Japan​inkoopmanagersindex industrie​september
​consumentenprijsindex​augustus
Eurozoneinkoopmanagersindexseptember
​Frankrijkbruto binnenlands product​tweede kwartaal *
​Nederland​bruto binnenlands product​​tweede kwartaal *
​overheidssaldo​tweede kwartaal
​bruto overheidschuld​​tweede kwartaal
​huizenprijsaugustus​

*) herziening
 

Verwachtingen

De wereldeconomie groeit in 2018 en 2019 met ca. 3,9%. In de opkomende landen trekt de groei iets aan. Evenals in voorgaande jaren is de economische groei in Azië het hoogst. Dat is mede te danken aan China, waar in beide jaren een economische expansie van ruim 6 procent wordt verwacht.

Het Amerikaanse economie bbp groeit in 2018 naar verwachting met 3,0%.  Het positieve effecten van de belastingverlaging op de binnenlandse vraag neemt volgend jaar af, waardoor de economische groei daalt naar 2,4%. De werkgelegenheid groeit in 2019 wat minder sterk dan dit jaar. De investeringen nemen mede door de wat oplopende rente eveneens wat minder sterk toe dan in 2018. De inflatie loopt licht op naar 2,3% in 2018 en 2,5% in 2019.

De economische groei in de eurozone loopt wat terug. In 2018 wordt een groei van bedrijvigheid van 2,1 procent voorzien. In 2019 neemt het bbp met 1,8% toe. De groei van de consumptie houdt aan. De groei van de werkgelegenheid neemt wat af. De loonstijging trekt geleidelijk aan, maar blijft gematigd. De investeringen nemen onder invloed van het ruime monetaire beleid sterker toe dan in voorgaande jaren. De inflatie loopt licht op naar 2,0% in 2018 en 1,9% in 2019. De groei van de Nederlandse economie vlakt weliswaar af, maar overtreft ook in 2019 met 2,5% de expansie in de eurozone als geheel. De inflatie loopt mede door de BTW-verhoging op naar 2,3% in 2019.

Economische groei 2016 2017 2018 ​2019
Verenigde Staten 1,52,33,0(2,8)​2,4(2,0)
China6,76,96,5​6,5
Japan1,01,71,2​1,0

Eurozone

1,8

2,3

2,1

1,8
Duitsland1,92,22,01,6
Frankrijk1,22,01,6​1,5
Italië1,01,51,1​1,0
Spanje3,33,12,5​2,1
Nederland 2,23,22,7​2,5
           
Inflatie *) 2016 2017 2018 ​2019
Verenigde Staten 1,11,72,3​2,5(2,4)
China2,01,62,0​2,0
Japan-0,10,50,70,7​
Eurozone0,31,52,0​1,9
Duitsland0,41,72,22,2
Frankrijk0,31,22,1​1,7
Italië-0,11,31,51,4
Spanje-0,32,02,0​2,0
Nederland 0,11,31,82,3

*) o.b.v. de consumptiedeflator(Verenigde Staten), de consumptieprijsindex(China en Japan) resp. de geharmoniseerde consumentenprijsindex(eurozone en eurolanden).
 

Rentevisie

Het monetaire beleid van de ECB blijft zeer ruim. De officiële tarieven zullen tot ruim na de beeindiging van de effectenaankopen stabiel blijven. Wij verwachten dat de tarieven in september 2019 licht worden verhoogd. De lange rentetarieven lopen in de komende 12 maanden wat op.

ActueelOver een jaar
forward rate

prognose
BNG Bank

3 maanden interbancair

-0,32

-0,20

0,0(-0,20)

Staat 10 jaar0,540,751,10


Grafiek


 

Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query