Amerikaanse rente loopt op

 • update:  
 •  
De lange rente is in de Verenigde Staten gestegen tot boven 3%.

Inhoudsopgave

Contents

Yes
Marktpartijen verwachten dat de centrale bank deze week zal besluiten tot een verdere renteverhoging na de recente gunstige economische cijfers en de aantrekkende loonontwikkeling. De index van leading indicators steeg in augustus met 0,4 punt. Vrijwel alle indicatoren lieten een verbetering zien. Ook de oplopende loonstijging speelt een rol. De inflatieverwachtingen worden hierdoor aangewakkerd.
Japan verkeert in een totaal andere situatie. De inflatie blijft daar hardnekkig laag, in augustus slechts 1,3%. De Bank of Japan besloot woensdag door te gaan met effectenaankopen en de beleidsrente te handhaven op -0,1%.
In ons land werd dinsdag de Miljoenennota 2019 gepubliceerd. De nota bevatte weinig nieuws, aangezien de meeste beleidsmaatregelen al in het Regeerakkoord van oktober vorig jaar waren aangekondigd. Ondanks de extra uitgaven voor onderwijs, defensie, lokale overheden en infrastructuur zal de overheid in 2019 een begrotingsoverschot van 1,0% van het bbp realiseren. De bruto overheidsschuld daalt volgend jaar naar 49% van het bbp. Dankzij de meevallende belastinginkomsten valt de financieringsbehoefte van de Staat dit jaar ruim EUR 4 miljard lager uit, zo maakte het Agentschap bekend in zijn kwartaalrapportage.       
 
 
Standen per 21 SEPTEMBER 2018 
3 maanden  10 jaar *)
Verenigde Staten 2,37(2,34)3,06 (2,99)
Eurozone-0,32(-0,32)0,97 (0,95)
Duitsland

0,46 (0,45)

Frankrijk0,78 (0,76)
Italië2,65 (2,88)
Spanje1,49 (1,48)
Nederland 0,56 (0,54)
​Eurokoers USD 1,176 (1,169)​

*)  rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.
 

Grafiek

Bruto overheidsschuld(% bbp)

Grafiek EB 2018-09-24.jpg

 

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • index van leading indicators, augustus:  +0,4 (juli: +0,8)
 • woningproductie, augustus: 1,213 miljoen, 11,2% j.o.j. (juli: 1,183 miljoen, -1,2% j.o.j.)
 • verkochte bestaande woningen, augustus: 5,340 miljoen, -1,5% j.o.j. (juli: -1,5% j.o.j.)
 • huizenprijs, augustus: -1,4%, 3,0% j.o.j. (juli: 2,9% j.o.j.)

JAPAN

 • inkoopmanagersindex industrie, september: 52,9 (augustus: 52,5)
 • consumentenprijsindex, augustus: 0,6%, 1,3% j.o.j. (juli: 0,9% j.o.j.) 

EUROZONE

 • inkoopmanagersindex, september: 54,3 (augustus: 54,5); industrie: 53,3 (54,6), dienstensector: 54,7 (54,4) 
 • productie bouwnijverheid, juli: 0,3%, 2,6% j.o.j. (juni: 0,7%, 3,0% j.o.j., herzien van 0,2%, 2,6% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, augustus: 0,2%, 2,0% j.o.j. (niet herzien)

DUITSLAND

 • inkoopmanagersindex, september: 55,3 (augustus: 55,6)

FRANKRIJK

 • inkoopmanagersindex, september: 53,6 (augustus: 54,9)
 • bruto binnenlands product, tweede kwartaal: 0,2%, 0,7% j.o.j. (niet herzien)

NEDERLAND

 • consumentenvertrouwen, september: +19 (augustus: +21)
 • consumptie, juli: 2,6% j.o.j. (juni: 2,6% j.o.j.)
 • werkgelegenheid, augustus: +31.000, 2,3% j.o.j. (juli: +14.000, 2,1% j.o.j.)
 • werkloosheid, augustus: 3,9% (juli: 3,8%)
 • overheidssaldo, tweede kwartaal(jaarbasis): EUR 14,1 miljard, 1,9% bbp (eerste kwartaal: EUR 12,0 miljard, 1,6% bbp)
 • bruto overheidsschuld, tweede kwartaal: EUR 407,9 miljard, 54,0% bbp (eerste kwartaal: EUR 411,5 miljard, 55,1% bbp)
 • bruto binnenlands product, tweede kwartaal: 0,8%, 3,1% j.o.j. (herzien van 0,7%, 2,9% j.o.j.)
 • verkochte bestaande woningen, augustus: 20.892, 0,5% j.o.j. (juli: 19.580, -2,0% j.o.j.)
 • huizenprijs, augustus: 1,4%, 9,4% j.o.j. (juli: 9,0% j.o.j.)

 

Agenda

24-9​Duitslandondernemersvertrouwenseptember
​25-9​Verenigde Staten ​consumentenvertrouwen(CB)​september
​Frankrijkondernemersvertrouwenseptember
​Nederland vervolguitgifte 0% staatslening per 15-1-2024​
​26-9Verenigde Statenbijeenkomst Federal Reserve

​augustus

verkochte nieuwbouwwoningen​augustus
Frankrijkconsumentenvertrouwen
27-9​Verenigde Statenbruto binnenlands producttweede kwartaal*
orders duurzame goederenaugustus
​Eurozoneindex economisch sentimentseptember​
geldhoeveelheid(M3)augustus
​Duitsland​consumentenprijsindexseptember
Nederland​​producentenvertrouwenseptember​
​28-9​Verenigde Statenconsumentenvertrouwen(UvM)​september*
consumptie​augustus
consumptieprijsaugustus
beschikbaar inkomenaugustus
​Japanwerkloosheid​augustus​
Eurozoneconsumentenprijsindex​​september
​Duitslandwerkgelegenheid​​augustus
Frankrijk​​consumptie​augustus
consumentenprijsindexseptember​
​producentenprijsindex​augustus
​Italiëconsumentenprijsindex​september
Spanje​detailhandelsomzet​​augustus
​consumentenprijsindex​september
Nederland​producentenprijsindex​augustus​

*) herziening
 

Verwachtingen

De wereldeconomie groeit in 2018 en 2019 met ca. 3,9%. In de opkomende landen trekt de groei iets aan. Evenals in voorgaande jaren is de economische groei in Azië het hoogst. Dat is mede te danken aan China, waar in beide jaren een economische expansie van ruim 6 procent wordt verwacht.

Het Amerikaanse economie bbp groeit in 2018 naar verwachting met 3,0%.  Het positieve effecten van de belastingverlaging op de binnenlandse vraag neemt volgend jaar af, waardoor de economische groei daalt naar 2,4%. De werkgelegenheid groeit in 2019 wat minder sterk dan dit jaar. De investeringen nemen mede door de wat oplopende rente eveneens wat minder sterk toe dan in 2018. De inflatie loopt licht op naar 2,3% in 2018 en 2,5% in 2019.

De economische groei in de eurozone loopt wat terug. In 2018 wordt een groei van bedrijvigheid van 2,1 procent voorzien. In 2019 neemt het bbp met 1,8% toe. De groei van de consumptie houdt aan. De groei van de werkgelegenheid neemt wat af. De loonstijging trekt geleidelijk aan, maar blijft gematigd. De investeringen nemen onder invloed van het ruime monetaire beleid sterker toe dan in voorgaande jaren. De inflatie loopt licht op naar 2,0% in 2018 en 1,9% in 2019. De groei van de Nederlandse economie vlakt weliswaar af, maar overtreft ook in 2019 met 2,5% de expansie in de eurozone als geheel. De inflatie loopt mede door de BTW-verhoging op naar 2,3% in 2019.

Economische groei 2016 2017 2018 ​2019
Verenigde Staten 1,62,23,0​2,4
China6,76,96,5​6,5
Japan1,01,71,2​1,0

Eurozone

1,9

2,4

2,1

1,8
Duitsland2,22,22,01,6
Frankrijk1,22,01,6​1,5
Italië0,91,51,1​1,0
Spanje3,33,12,5​2,1
Nederland 2,22,92,7​2,5
           
Inflatie *) 2016 2017 2018 ​2019
Verenigde Staten 1,11,72,3​2,5
China2,01,62,0​2,0
Japan-0,10,50,70,7​
Eurozone0,31,52,0​1,9
Duitsland0,41,72,22,2
Frankrijk0,31,22,1​1,7
Italië-0,11,31,51,4
Spanje-0,32,02,0​2,0
Nederland 0,11,31,82,3

*) o.b.v. de consumptiedeflator(Verenigde Staten), de consumptieprijsindex(China en Japan) resp. de geharmoniseerde consumentenprijsindex(eurozone en eurolanden).
 

Rentevisie

Het monetaire beleid van de ECB blijft zeer ruim. De officiële tarieven zullen tot ruim na de beeindiging van de effectenaankopen stabiel blijven. Wij verwachten dat de tarieven in september 2019 licht worden verhoogd. De lange rentetarieven lopen in de komende 12 maanden wat op.

ActueelOver een jaar
forward rate

prognose
BNG Bank

3 maanden interbancair

-0,32

-0,19

0,00

Staat 10 jaar0,560,781,10


Grafiek
yieldcurve NL 2018-09-24.jpg


 

Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query