Amerikaanse werkloosheid zeer laag

 • update:  
 •  
De Amerikaanse werkloosheid is in september gedaald naar 3,7% van de beroepsbevolking.

Inhoudsopgave

Contents

Yes
De werkloosheid staat daarmee op het laagste niveau sinds december 1969. Ook is de werkloosheid veel lager dan in de eurozone. Het aantal werkzoekenden daalde in het eurogebied met 0,1 procentpunt naar 8,1% van de beroepsbevolking in augustus. De werkloosheid loopt per land echter uiteen. In Duitsland en Nederland ligt de werkloosheid evenals in de Verenigde Staten onder de 4%. In Frankrijk en Italië ligt de werkloosheid veel hoger, nl. rond 10%. In Spanje bedraagt de werkloosheid ondanks een sterke daling ruim 15% van de beroepsbevolking.

Op de internationale financiële markten liepen de lange rentetarieven de afgelopen week op in de verwachting dat de Federal Reserve de rente verder zal verhogen. Deze verwachting wordt gevoed door gunstige economische data. Zo steeg de inkoopmanagersindex in de Amerikaanse dienstensector in september naar 61,6, een historisch hoog niveau. Ook in de industrie blijft de stemming positief. In eurogebied liggen de vergelijkbare indices op duidelijk lagere niveaus.
 
Standen per 5 oktober 2018 
3 maanden  10 jaar *)
Verenigde Staten 2,41(2,40)3,22 (3,05)
Eurozone-0,32(-0,32)1,08 (0,99)
Duitsland

0,57 (0,47)

Frankrijk0,89 (0,81)
Italië3,42 (2,97)
Spanje1,57 (1,50)
Nederland 0,67 (0,58)
​Eurokoers USD 1,151 (1,158)​

*)  rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

Grafiek

Werkloosheid

Grafiek werkloosheid in de euronezone en in de Verenigde Staten

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • inkoopmanagersindex industrie, september: 59,8 (augustus: 61,3)
 • industriële orders, augustus: 2,3%, 10,5% j.o.j. (juli: 9,2% j.o.j.)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, september: 61,6 (augustus: 58,5)
 • bouwuitgaven, augustus: 0,2%, 6,5% j.o.j. (juli: 5,8% j.o.j.)
 • uitvoer, augustus: 7,1% j.o.j. (juli: 8,2% j.o.j.)
 • invoer, augustus: 9,6% j.o.j. (juli: 9,1% j.o.j.)
 • handelsbalans, augustus: USD -53,2 miljard (juli: USD -50,0 miljard)
 • werkgelegenheid, september: +134.000, 1,7% j.o.j. (augustus: +270.000, herzien van +201.000, 1,6% j.o.j.)
 • werkloosheid, september: 3,7% (augustus: 3,9%)
 • uurlonen, september: 0,3%, 2,8% j.o.j. (augustus: 2,9% j.o.j.)

JAPAN

 • inkoopmanagersindex, september: 50,7 (augustus: 52,0)

EUROZONE

 • inkoopmanagersindex, september: 54,1 (herzien van 54,2, augustus: 54,5); dienstensector 54,7 (54,4); industrie 53,2 (54,6)
 • detailhandelsomzet(volume), augustus: -0,2%, 1,8% j.o.j. (juli: -0,6%, 1,0% j.o.j., herzien van -0,2%, 1,1% j.o.j.)
 • werkloosheid, augustus: -102.000, 8,1% (juli: -92.000, 8,2%)
 • huizenprijs, tweede kwartaal: 1,4%, 4,3% j.o.j. (eerste kwartaal: 4,5% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, augustus: 0,3%, 4,2% j.o.j. (juli: 4,3% j.o.j.)

DUITSLAND

 • inkoopmanagersindex, september: 55,0 (herzien van 55,3, augustus: 55,6)
 • industriële orders, augustus: 2,0%, -2,1% j.o.j. (juli: -0,8% j.o.j.)
 • detailhandelsomzet(volume), augustus: -0,1%, 1,2% j.o.j. (juli: 0,9% j.o.j.)
 • werkloosheid, augustus: 3,4% (juli: 3,4%)
 • producentenprijsindex, augustus: 0,3%, excl. energie 0,1%, 3,1% j.o.j. (juli: 2,9% j.o.j.)

FRANKRIJK

 • inkoopmanagersindex, september: 54,0 (herzien van 53,6, augustus: 54,9)
 • uitvoer, augustus: 3,3% j.o.j. (juli: 5,1% j.o.j.)
 • invoer, augustus: 5,8% j.o.j. (juli: -1,1% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, augustus: EUR -5,6 miljard (juli: EUR -1,1 miljard)
 • werkloosheid, augustus: 9,3% (juli: 9,2%)

ITALIE

 • inkoopmanagersindex, september: 52,4 (augustus: 51,7)
 • detailhandelsomzet(volume), augustus: 0,7%, 0,6% j.o.j. (juli: -0,5% j.o.j.)
 • werkloosheid, augustus: 9,7% (juli: 10,2%) 
 • bruto binnenlands product, tweede kwartaal: 0,2%, 1,2% j.o.j. (niet herzien)

SPANJE

 • inkoopmanagersindex, september: 52,4 (augustus: 53,0)
 • industriële productie, augustus: 0,7%, 1,2% j.o.j. (juli: 0,7% j.o.j.)
 • werkloosheid, augustus: 15,2% (juli: 15,2%)
 • bruto binnenlands product, tweede kwartaal: 0,6%, 2,6% j.o.j. (herzien van: 0,7%, 2,8% j.o.j.)

NEDERLAND

 • inkoopmanagersindex industrie, september: 59,8 (augustus: 59,1)
 • consumentenprijsindex, september: -0,7%, 1,6% j.o.j. (augustus: 0,1%, 1,9% j.o.j., herzien van 0,4%, 2,1% j.o.j.)
 • werkloosheid, augustus: 3,9% (juli: 3,8%)
 • uurlonen, september: 0,0%, 2,1% j.o.j. (augustus: 2,1% j.o.j.)

Agenda

8-10Duitslandindustriële productieaugustus
​9-10​Duitslandhandelsbalansaugustus​
​Nederland​vervolguitgifte 2,75% staatslening per 15-1-2047
​10-10Verenigde Statenproducentenprijsindexseptember
Frankrijkindustriële productieaugustus
​Italiëindustriële productie​augustus
​Nederland​industriële productieaugustus​
11-10​Verenigde Statenconsumentenprijsindexseptember
Nederland​handelsbalansaugustus
12-10​Verenigde Statenconsumentenvertrouwen(UvM)​oktober
​Eurozoneindustriële productie​augustus
bruto binnenlands product​​tweede kwartaal *)

*) herziening

Verwachtingen

De wereldeconomie groeit in 2018 en 2019 met ca. 3,9%. In de opkomende landen trekt de groei iets aan. Evenals in voorgaande jaren is de economische groei in Azië het hoogst. Dat is mede te danken aan China, waar in beide jaren een economische expansie van ruim 6%wordt verwacht.

Het Amerikaanse economie bbp groeit in 2018 naar verwachting met 3,0%.  Het positieve effecten van de belastingverlaging op de binnenlandse vraag neemt volgend jaar af, waardoor de economische groei daalt naar 2,4%. De werkgelegenheid groeit in 2019 wat minder sterk dan dit jaar. De investeringen nemen mede door de wat oplopende rente eveneens wat minder sterk toe dan in 2018. De inflatie loopt licht op naar 2,3% in 2018 en 2,5% in 2019.

De economische groei in de eurozone loopt wat terug. In 2018 wordt een groei van bedrijvigheid van 2,1%voorzien. In 2019 neemt het bbp met 1,8% toe. De groei van de consumptie houdt aan. De groei van de werkgelegenheid neemt wat af. De loonstijging trekt geleidelijk aan, maar blijft gematigd. De investeringen nemen onder invloed van het ruime monetaire beleid sterker toe dan in voorgaande jaren. De inflatie loopt licht op naar 2,0% in 2018 en 1,9% in 2019. De groei van de Nederlandse economie vlakt weliswaar af, maar overtreft ook in 2019 met 2,5% de expansie in de eurozone als geheel. De inflatie loopt mede door de verhoging van het lage BTW-tarief op naar 2,3% in 2019.

Economische groei 2016 2017 2018 ​2019
Verenigde Staten 1,62,23,0​2,4
China6,76,96,5​6,5
Japan1,01,71,2​1,0

Eurozone

1,9

2,4

2,1

1,8
Duitsland2,22,22,01,6
Frankrijk1,22,01,6​1,5
Italië0,91,51,1​1,0
Spanje3,33,12,5​2,1
Nederland 2,22,92,7​2,5
           
Inflatie *) 2016 2017 2018 ​2019
Verenigde Staten 1,11,72,3​2,5
China2,01,62,0​2,0
Japan-0,10,50,70,7​
Eurozone0,31,52,0​1,9
Duitsland0,41,72,22,2
Frankrijk0,31,22,1​1,7
Italië-0,11,31,51,4
Spanje-0,32,02,0​2,0
Nederland 0,11,31,82,3

*) o.b.v. de consumptiedeflator(Verenigde Staten), de consumptieprijsindex(China en Japan) resp. de geharmoniseerde consumentenprijsindex(eurozone en eurolanden).

Rentevisie

Het monetaire beleid van de ECB blijft zeer ruim. De officiële tarieven zullen tot ruim na de beëindiging van de effectenaankopen stabiel blijven. Wij verwachten dat de tarieven in het najaar van 2019 licht worden verhoogd. De lange rentetarieven lopen in de komende 12 maanden wat op.

ActueelOver een jaar
forward rate

prognose
BNG Bank

3 maanden interbancair

-0,32

-0,05

0,00

Staat 10 jaar0,670,881,10


Grafiek

Grafiek rentevisie
 

Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query