Lagere groei China

 • update:  
 •  
De Chinese economie is in het derde kwartaal gegroeid met 6,5%.

Inhoudsopgave

Contents

Yes

Dat is 0,2 procentpunt lager dan in het tweede kwartaal en de laagste economische groei sinds het eerste kwartaal van 2009. Vooral de investeringen namen minder toe en dat kwam vooral door de overheid. De uitvoergroei bleef goed op peil, ondanks de handelsmaatregelen van de Verenigde Staten. De prijsstijging van Chinese goederen als gevolg van hogere invoertarieven wordt getemperd door een koersdaling van de renminbi. De Chinese munt is sinds het begin van dit jaar ca. 6,5% in waarde gedaald ten opzichte van de dollar. In de eurozone werd het marktsentiment vooral bepaald door de financiële ontwikkelingen in Italië. De regering diende de ontwerpbegroting voor 2019 in. Daarin wordt een toename van de overheidsuitgaven (excl. rente) van 2,7% voorgesteld. Het begrotingstekort loopt daardoor op van 1,8% in 2017 naar 2,4% in 2018. De Europese Commissie(EC) heeft de begroting in de huidige vorm afgewezen. De EC en de regering zullen op korte termijn  in gesprek gaan. Dat gesprek zal naar verwachting leiden tot aanpassingen in de voorgestelde begroting. De Italiaanse lange rente liep ca. 15 basispunten op naar 3,71%.

Standen per 19 oktober 2018 

3 maanden

 10 jaar *)

Verenigde Staten 2,47 (2,44)3,18 (3,14)
Eurozone
-0,32 (-0,32)1,00 (1,04)
​Duitsland

​0,42 (0,50)
Frankrijk0,81 (0,86)
Italië3,71 (3,56)
Spanje1,81 (1,67)
​Nederland

​0,56 (0,62)


​Eurokoers USD 1,147 (1,157)

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

Grafiek

China

Grafiek BBP China 

Economisch nieuws
VERENIGDE STATEN

 • index van leading indicators, september: +0,6 (augustus: +0,4)
 • detailhandelsomzet(volume), september: 0,0%, 2,4% j.o.j. (augustus: 3,7% j.o.j.) 
 • industriële productie, september: 0,3%, 5,1% j.o.j. (augustus: 4,9% j.o.j.)
 • woningproductie, september: 1.162 miljoen, 7,0% j.o.j. (augustus: 1.212 miljoen, 7,0% j.o.j.) 
 • verkochte bestaande woningen, september: 5.150 miljoen, -4,1% j.o.j. (augustus: -1,7% j.o.j.)

CHINA

 • bruto binnenlands product, derde kwartaal: 1,6%, 6,5% j.o.j. (tweede kwartaal: 6,7% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, september: 0,2%, 2,5% j.o.j. (augustus: 2,3% j.o.j.)

JAPAN

 • consumentenprijsindex, september: 0,1%, 1,2% j.o.j. (augustus: 1,3% j.o.j.)

EUROZONE

 • productie bouwnijverheid, augustus: -0,5%, 2,5% j.o.j. (juli: 2,2% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, augustus: EUR +16,6 miljard (juli: EUR +12,6 miljard)
 • uitvoer, augustus: 5,5% j.o.j. (juli: 5,7% j.o.j.)
 • invoer, augustus: 8,4% j.o.j. (juli: 9,4% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, september: 0,5%, 2,1% j.o.j. (niet herzien)

NEDERLAND

 • consumentenvertrouwen, september: +15 (augustus: +19)
 • detailhandelsomzet(volume), september: 4,4% j.o.j. (augustus: 1,8% j.o.j.)
 • consumptie(volume), augustus: 2,2% j.o.j. (juli: 2,7% j.o.j.)
 • werkgelegenheid, september: +21.000, 2,3% j.o.j. (augustus: 2,3% j.o.j.)
 • werkloosheid, september: 3,7% (augustus: 3,9%)

Agenda

22-10Nederlandhuizenprijsseptember
​23-10Eurozoneoverheidssaldo tweede kwartaal
bruto overheidsschuld​tweede kwartaal
Duitsland​producentenprijsindex​september​
​Nederland​vervolguitgifte 0,75% staatslening per 15-7-2028
​24-10​​Verenigde Statenverkochte nieuwbouwwoningenseptember​
Eurozoneinkoopmanagersindex oktober
geldhoeveelheid(M3)​​september
Duitslandinkoopmanagersindex oktober
​Frankrijkinkoopmanagersindex oktober
ondernemersvertrouwen​oktober​
25-10​Verenigde Statenorders duurzame goederenseptember
Eurozonebijeenkomst ECB-raad
​Duitslandondernemersvertrouwenoktober
26-10​Verenigde Statenconsumentenvertrouwen(UvM)​oktober *)
bruto binnenlands productderde kwartaal
​Frankrijkconsumentenvertrouwen​​oktober
​producentenprijsindex​september​

*) herziening

Verwachtingen

De wereldeconomie groeit in 2018 en 2019 volgens de prognoses van het IMF met ongeveer 3,7%. In de opkomende landen blijft de groei stabiel op 4,7%. De Chinese economie groeit in 2019 met ca. 6%, iets minder dan dit jaar. 

Het Amerikaanse economie bbp groeit in 2018 naar verwachting met 3,0%.  Het positieve effecten van de belastingverlaging op de binnenlandse vraag neemt volgend jaar af, waardoor de economische groei daalt naar 2,4%. De werkgelegenheid groeit in 2019 wat minder sterk dan dit jaar. De investeringen nemen mede door de wat oplopende rente eveneens wat minder sterk toe dan in 2018. De inflatie loopt licht op naar 2,3% in 2018 en 2,5% in 2019.

De economische groei in de eurozone loopt wat terug. In 2018 wordt een groei van bedrijvigheid van 2,1% voorzien. In 2019 neemt het bbp met 1,8% toe. De groei van de consumptie houdt aan. De groei van de werkgelegenheid neemt wat af. De loonstijging trekt geleidelijk aan, maar blijft gematigd. De investeringen nemen onder invloed van het ruime monetaire beleid sterker toe dan in voorgaande jaren. De inflatie loopt licht op naar 2,1 % in 2018 en 2,1% in 2019. De groei van de Nederlandse economie vlakt weliswaar af, maar overtreft ook in 2019 met 2,5% de expansie in de eurozone als geheel. De inflatie loopt mede door de verhoging van het lage BTW-tarief op naar 2,3% in 2019.

Economische groei 2016 2017 2018 ​2019
Verenigde Staten 1,62,23,0​2,4
China6,76,96,5​6,0
Japan1,01,71,2​1,0

Eurozone

1,9

2,4

2,1

1,8
Duitsland2,22,22,01,6
Frankrijk1,22,01,6​1,5
Italië0,91,51,1​1,0
Spanje3,33,12,5​2,1
Nederland 2,22,92,7​2,5
           
Inflatie *) 2016 2017 2018 ​2019
Verenigde Staten 1,11,72,3​2,6
China2,01,62,0​2,0
Japan-0,10,51,01,0
Eurozone0,31,52,02,1
Duitsland0,41,72,22,4
Frankrijk0,31,22,1​1,9
Italië-0,11,31,51,6
Spanje-0,32,02,0​2,2
Nederland 0,11,31,7)2,3

*) o.b.v. de consumptiedeflator(Verenigde Staten), de consumptieprijsindex(China en Japan) resp. de geharmoniseerde consumentenprijsindex(eurozone en eurolanden).

Rentevisie

Het monetaire beleid van de ECB blijft zeer ruim. De officiële tarieven zullen tot ruim na de beëindiging van de effectenaankopen stabiel blijven. Wij verwachten dat de tarieven in het najaar van 2019 licht worden verhoogd. De lange rentetarieven lopen in de komende 12 maanden wat op.

ActueelOver een jaar
forward rate

prognose
BNG Bank

3 maanden interbancair

-0,32

-0,17

0,00

Staat 10 jaar0,560,761,10


Grafiek

Grafiek rentevisie

Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query