Groei afgevlakt

 • update:  
 •  
De groei van de Nederlandse economie is in het derde kwartaal afgenomen van 3,1% naar 2,4%.

Inhoudsopgave

Contents

Yes

Kwartaal-op-kwartaal nam het bbp met 0,2% toe, de kleinste toename in ruim twee jaar. De investeringen namen af, vooral door een afnemende activiteit in de woningbouw. De uitvoer groeide wel, maar minder sterk dan in het tweede kwartaal. De private consumptie nam wat sterker toe dan in het vorige kwartaal. De werkgelegenheid nam in oktober opnieuw toe. Ondanks het tegenvallende cijfer blijven we positief over de Nederlandse economie. Het vertrouwen van ondernemers is dit jaar wel iets afgenomen, maar blijft relatief hoog.

De onderhandelaars van Groot-Brittannië en de Europese Unie(EU) bereikten de afgelopen week een akkoord over de Brexit. Het land zal per 29 maart 2019 uit de EU treden, maar nog tot het einde van 2020 aangesloten blijven bij de interne markt en de douane-unie. In de overgangsperiode zullen beide partijen onderhandelen over een handelsakkoord. Ook zal een oplossing moeten worden gevonden voor de grens tussen Noord-Ierland en Ierland. Een voordeel van de lange overgangsperiode is dat het bedrijfsleven meer tijd heeft om zich voor te bereiden op de Brexit en de gevolgen daarvan voor de onderlinge handelsrelatie. Het akkoord maakte geen einde aan de onzekerheid. Integendeel, diverse ministers traden af. Vanwege de verdeeldheid binnen haar eigen Conservatieve partij lijkt het voor premier May op dit moment niet mogelijk om het akkoord door het Britse parlement te loodsen. De premier houdt echter vast aan het akkoord, omdat dit naar haar mening het beste is voor het land en de Britse economie. Ook wijst ze er terecht op dat er op dit moment geen aanvaardbaar alternatief is.

Standen per 16 NOVEMBER 2018 

3 maanden

 10 jaar *)

Verenigde Staten 2,64 (2,62)3,08 (3,19)
Eurozone
-0,32 (-0,32)0,94 (0,96)
​Duitsland

​0,37 (0,41)
Frankrijk0,76 (0,78)
Italië3,49 (3,39)
Spanje1,63 (1,59)
​Nederland

​0,50 (0,54)


​Eurokoers USD 1,135 (1,135)

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

GRAFIEK

Economische groei Nederland(% j.o.j.)

Economisch nieuws
VERENIGDE STATEN

 • detailhandelsomzet(volume), oktober: 0,4%, 2,0% j.o.j. (september: 1,9% j.o.j. )
 • industriële productie, oktober: 0,1%, 4,1% j.o.j. (september: 5,6% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, oktober: 0,3%, excl. voedsel en energie 0,2%, 2,5% j.o.j. (september: 2,3% j.o.j.)

JAPAN

 • bruto binnenlands product, derde kwartaal: -0,3%, 0,3% j.o.j. (tweede kwartaal: 0,8%, 1,4% j.o.j.) 

EUROZONE

 • bruto binnenlands product, derde kwartaal: 0,2%, 1,7% j.o.j. (niet herzien)
 • industriële productie, september: -0,3%, 0,9% j.o.j. (augustus: 1,1% j.o.j.)
 • werkgelegenheid, derde kwartaal: 1,3% j.o.j. (tweede kwartaal: 1,5% j.o.j.)
 • uitvoer, september: 2,6% j.o.j. (augustus: 5,5% j.o.j.)
 • invoer, september: 9,6% j.o.j. (augustus: 8,5% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, september: EUR 13,4 miljard (augustus: EUR 16,8 miljard) 
 • consumentenprijsindex, oktober: 0,2%, 2,2% j.o.j. (niet herzien)

DUITSLAND

 • bruto binnenlands product, derde kwartaal: -0,2%, 1,1% j.o.j. (tweede kwartaal: 0,5%, 2,3% j.o.j.) 

FRANKRIJK

 • werkgelegenheid(private sector), derde kwartaal: +30.200, 1,1% j.o.j. (tweede kwartaal: +22.400, 1,2% j.o.j.)

ITALIE

 • industriële productie, september: -0,2%, 1,3% j.o.j. (augustus: -0,8% j.o.j.) 

NEDERLAND

 • bruto binnenlands product, derde kwartaal: 0,2%, 2,4% j.o.j. (tweede kwartaal: 0,7%, 3,1% j.o.j.)
 • ondernemersvertrouwen, vierde kwartaal: +13,4 (derde kwartaal: +15,0) 
 • detailhandelsomzet(volume), september: 1,7% j.o.j. (augustus: 3,4% j.o.j.)
 • werkgelegenheid, oktober: +8.000, 2,3% j.o.j. (september: 2,3% j.o.j.)
 • werkloosheid, oktober: -6.000, 3,7% (september: 3,7%)
 • uitvoer, september(volume): 2,0% j.o.j. (augustus: 3,2% j.o.j.)
 • invoer, september(volume): 3,9% j.o.j. (augustus: 3,5% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, september: EUR 5,0 miljard (augustus: EUR 3,9 miljard) 
 • vervolguitgifte 3,75% staatslening per 15-01-2042: EUR 635 miljoen tegen een effectief rendement van 0,98%; uitstaande volume na emissie: EUR 15.967 miljoen. 

Agenda

19-11​Eurozoneproductie bouwnijverheidseptember
​20-11Verenigde Statenwoningproductie​oktober
​Duitslandproducentenprijsindexoktober
21-11​​Verenigde Statenindex van leading indicatorsoktober
consumentenvertrouwen(UvM)​november *)
verkochte bestaande woningen ​oktober
​huizenprijsoktober​
orders duurzame goederenoktober
​Nederlandconsumptie​​september
consumentenvertrouwen​november
​huizenprijs​oktober
22-11​Frankrijkondernemersvertrouwennovember
Japanconsumentenprijsindexoktober
23-11Eurozoneinkoopmanagersindex​november
Duitsland​inkoopmanagersindex​november
​bruto binnenlands product​derde kwartaal *)
​Frankrijk​inkoopmanagersindexnovember​

*) herziening

Verwachtingen

De wereldeconomie groeit in 2018 en 2019 volgens de prognoses van het IMF met ongeveer 3,7%. In de opkomende landen blijft de groei stabiel op 4,7%. De Chinese economie groeit in 2019 met ca. 6%, iets minder dan dit jaar. 

Het Amerikaanse economie bbp groeit in 2018 naar verwachting met 3,0%.  Het positieve effecten van de belastingverlaging op de binnenlandse vraag neemt volgend jaar af, waardoor de economische groei daalt naar 2,4%. De werkgelegenheid groeit in 2019 wat minder sterk dan dit jaar. De investeringen nemen mede door de wat oplopende rente eveneens wat minder sterk toe dan in 2018. De inflatie loopt licht op naar 2,3% in 2018 en 2,5% in 2019.

De economische groei in de eurozone loopt wat terug. In 2018 wordt een groei van bedrijvigheid van 2,1% voorzien. In 2019 neemt het bbp met 1,8% toe. De groei van de consumptie houdt aan. De groei van de werkgelegenheid neemt wat af. De loonstijging trekt geleidelijk aan, maar blijft gematigd. De investeringen nemen onder invloed van het ruime monetaire beleid sterker toe dan in voorgaande jaren. De inflatie loopt licht op naar 2,1 % in 2018 en 2,1% in 2019. De groei van de Nederlandse economie vlakt weliswaar af, maar overtreft ook in 2019 met 2,5% de expansie in de eurozone als geheel. De inflatie loopt mede door de verhoging van het lage BTW-tarief op naar 2,3% in 2019.

Economische groei 2016 2017 2018 ​2019
Verenigde Staten 1,62,23,0​2,4
China6,76,96,5​6,0
Japan1,01,71,2​1,0

Eurozone

1,9

2,4

2,1

1,8
Duitsland2,22,22,01,6
Frankrijk1,22,01,6​1,5
Italië1,11,61,1​1,2(1,0)
Spanje3,23,02,5​2,1
Nederland 2,22,92,7​2,5
           
Inflatie *) 2016 2017 2018 ​2019
Verenigde Staten 1,11,72,3​2,6
China2,01,62,0​2,0
Japan-0,10,51,01,0
Eurozone0,31,52,02,1
Duitsland0,41,72,22,4
Frankrijk0,31,22,1​1,9
Italië-0,11,31,51,6
Spanje-0,32,02,0​2,2
Nederland 0,11,31,72,3

*) o.b.v. de consumptiedeflator(Verenigde Staten), de consumptieprijsindex(China en Japan) resp. de geharmoniseerde consumentenprijsindex(eurozone en eurolanden).

Rentevisie

Het monetaire beleid van de ECB blijft zeer ruim. De officiële tarieven zullen tot ruim na de beëindiging van de effectenaankopen stabiel blijven. Wij verwachten dat de tarieven in het najaar van 2019 licht worden verhoogd. De lange rentetarieven lopen in de komende 12 maanden wat op.

ActueelOver een jaar
forward rate

prognose
BNG Bank

3 maanden interbancair

-0,32

-0,18

0,00

Staat 10 jaar0,500,731,00(1,10)

  
YIELDCURVE

  

Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query