Vertrouwen in eurozone verder afgenomen

 • update:  
 •  
De inkoopmanagersindex van de eurozone is opnieuw gedaald.

Inhoudsopgave

Contents

Yes
De index nam af van 53,1 in oktober naar 52,4 in november, het laagste niveau van het jaar. Zowel in de industrie als in de dienstensector gaat het in de eurozone in economische zin minder goed. De index bleef evenwel boven de 50 punten, zodat er nog geen sprake is van een economische recessie. De cijfers duiden wel op een lage groei. De cijfers zullen de ECB er niet van weerhouden om de effectenaankopen in december te beëindigen. Het wordt wel waarschijnlijker, dat de centrale bank langer zal wachten met het verhogen van de rente.
De Europese Commissie heeft besloten om een excessieve tekortprocedure te beginnen tegen Italië. Dit heeft niet direct gevolgen voor de economie van het land, maar wel voor de financiering van de overheid. De afgelopen week mislukte een veiling van staatsleningen. De Italiaanse regering zou inmiddels overwegen om de begrotingsplannen aan te passen.
  
Standen per 23 NOVEMBER 2018 

3 maanden

 10 jaar *)

Verenigde Staten 2,69 (2,64)3,04 (3,08)
Eurozone
-0,32 (-0,32)0,92 (0,94)
​Duitsland

​0,34 (0,37)
Frankrijk0,75 (0,76)
Italië3,42 (3,49)
Spanje1,64 (1,63)
​Nederland

​0,50 (0,50)


​Eurokoers USD 1,135 (1,135)

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

GRAFIEK

Inkoopmanagersindices eurozone

 

Economisch nieuws
VERENIGDE STATEN

 • index van leading indicators, oktober: +0,1 (september: +0,7)
 • orders duurzame goederen, oktober: -4,4%, 6,7% j.o.j. (september: 7,0% j.o.j.)
 • consumentenvertrouwen(UvM), november: 97,5 (herzien van 98,3)
 • woningproductie, oktober: 1.111 miljoen, -6,5% j.o.j. (september: 1.149 miljoen, 5,8% j.o.j.)
 • verkochte bestaande woningen, oktober: 5.220 miljoen, -5,1% j.o.j. (september: 5.150, -4,1% j.o.j.)
 • huizenprijs, oktober: -0,6%, 2,3% j.o.j. (september: 2,2% j.o.j.)

JAPAN

 • consumentenprijsindex, oktober: 0,3%, 1,4% j.o.j. (september: 1,2% j.o.j.)

EUROZONE

 • inkoopmanagersindex, november: 52,4 (oktober: 53,1); industrie 51,5(52,0), dienstensector 53,1 (53,7)
 • productie bouwnijverheid, september: 2,0%, 4,6% j.o.j. (augustus: 2,2% j.o.j.) 

DUITSLAND

 • inkoopmanagersindex, november: 52,2 (oktober: 53,4)
 • bruto binnenlands product, derde kwartaal: -0,2%, 1,1% j.o.j. (niet herzien)
 • producentenprijsindex, oktober: 0,3%, excl. energie 0,0%, 3,3% j.o.j. (september: 3,2% j.o.j.)

FRANKRIJK

 • inkoopmanagersindex, november: 54,0 (oktober: 54,1)
 • ondernemersvertrouwen, november: 104,4 (oktober: 103,8)

NEDERLAND

 • consumentenvertrouwen, november: +13 (oktober: +15)
 • consumptie, september: 2,2% j.o.j. (augustus: 2,3% j.o.j.)

Agenda

26-11​Duitslandondernemersvertrouwen november
​27-11Frankrijkconsumentenvertrouwen​november
28-11​​Verenigde Statenbruto binnenlands productderde kwartaal *)
verkochte nieuwbouwwoningen ​​oktober
Eurozone​​geldhoeveelheid(M3)oktober​
29-11​Verenigde Statenconsumptieoktober
consumptieprijs​oktober
beschikbaar inkomen oktober
​Eurozone​index economisch sentimentnovember​
Duitsland​werkgelegenheid​oktober​
​consumentenprijsindex​november
Frankrijk​​consumptie​oktober
bruto binnenlands product​​derde kwartaal *)
​Spanje​detailhandelsomzetoktober​
​consumentenprijsindex november​
Nederland​producentenvertrouwen​​november
30-11Eurozoneconsumentenprijsindex ​november
​werkloosheid​oktober
Duitsland​​detailhandelsomzet​oktober
​consumentenvertrouwen​november
​Frankrijk​consumentenprijsindex​november​
​producentenprijsindexoktober​
Italië​​​consumentenprijsindex​november​
​bruto binnenlands product​​derde kwartaal *)​
​Spanje​​bruto binnenlands product​​​derde kwartaal *)​
​Nederland​producentenprijsindexoktober​
​China​inkoopmanagersindex​november
Japan​​werkloosheidoktober​

*) herziening

Verwachtingen

De groei van de wereledeconomie loopt in 2019 wat terug naar 3,5%. In de opkomende landen blijft de groei stabiel op 4,7%. De Chinese economie groeit in 2019 met ca. 6%, iets minder dan dit jaar. 

Het Amerikaanse economie bbp groeit in 2018 naar verwachting met 3,0%.  Het positieve effecten van de belastingverlaging op de binnenlandse vraag neemt volgend jaar af, waardoor de economische groei daalt naar 2,4%. De werkgelegenheid groeit in 2019 wat minder sterk dan dit jaar. De investeringen nemen mede door de wat oplopende rente eveneens wat minder sterk toe dan in 2018. De inflatie loopt licht op naar 2,3% in 2018 en 2,5% in 2019.

De economische groei in de eurozone loopt wat terug. In 2018 wordt een groei van bedrijvigheid van 2,1% voorzien. In 2019 neemt het bbp met 1,8% toe. De groei van de consumptie houdt aan. De groei van de werkgelegenheid neemt wat af. De loonstijging trekt geleidelijk aan, maar blijft gematigd. De investeringen nemen onder invloed van het ruime monetaire beleid sterker toe dan in voorgaande jaren. De inflatie loopt licht op naar 2,1 % in 2018 en 2,1% in 2019. De groei van de Nederlandse economie vlakt weliswaar af, maar overtreft ook in 2019 met 2,5% de expansie in de eurozone als geheel. De inflatie loopt mede door de verhoging van het lage BTW-tarief op naar 2,3% in 2019.

Economische groei 2016 2017 2018 ​2019
Verenigde Staten 1,62,23,0​2,4
China6,76,96,5​6,0
Japan1,01,71,2​1,0

Eurozone

1,9

2,4

2,1

1,8
Duitsland2,22,22,01,6
Frankrijk1,22,01,6​1,5
Italië1,11,61,1​1,2
Spanje3,23,02,5​2,1
Nederland 2,22,92,7​2,5
           
Inflatie *) 2016 2017 2018 ​2019
Verenigde Staten 1,11,72,3​2,6
China2,01,62,0​2,0
Japan-0,10,51,01,0
Eurozone0,31,52,02,1
Duitsland0,41,72,22,4
Frankrijk0,31,22,1​1,9
Italië-0,11,31,51,6
Spanje-0,32,02,0​2,2
Nederland 0,11,31,72,3

*) o.b.v. de consumptiedeflator(Verenigde Staten), de consumptieprijsindex(China en Japan) resp. de geharmoniseerde consumentenprijsindex(eurozone en eurolanden).

Rentevisie

Het monetaire beleid van de ECB blijft zeer ruim. De officiële tarieven zullen tot ruim na de beëindiging van de effectenaankopen stabiel blijven. Wij verwachten dat de tarieven in het najaar van 2019 licht worden verhoogd. De lange rentetarieven lopen in de komende 12 maanden wat op.

ActueelOver een jaar
forward rate

prognose
BNG Bank

3 maanden interbancair

-0,32

-0,19

0,00

Staat 10 jaar0,500,741,00

  
YIELDCURVE

      

Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query