Inflatie eurozone gedaald

 • update:  
 •  
De inflatie is in de eurozone volgens voorlopige cijfers in november licht gedaald naar 2,0%.

Inhoudsopgave

Contents

Yes
In oktober bedroeg de inflatie 2,2%. De geldontwaarding wordt in het eurogebied nog altijd sterk beïnvloed door de energieprijzen. De kerninflatie waarin behalve energieproducten ook voedselproducten buiten beschouwing wordt gelaten, daalde in het eurogebied van 1,1% naar 1,0%. De inflatie zal op korte termijn wat verder afnemen, indien de olieprijs niet oploopt. De onzekerheid rond de olieprijs is evenwel aanzienlijk. De olieprijs is de afgelopen weken sterk gedaald tot beneden USD 60 per barrel. Dat komt vooral door een versoepeling van het Amerikaanse sanctiebeleid jegens Iran. De olieministers van de Opec en Rusland komen donderdag a.s. bijeen en zullen dan waarschijnlijk besluiten tot een productievermindering. Om het evenwicht op de markt te herstellen zal de productie met ca. 1,2 miljoen vaten per dag moeten worden verlaagd. We verwachten niet dat de inflatiecijfers gevolgen zullen hebben voor het monetaire beleid van de ECB.
  
Standen per 30 NOVEMBER 2018 

3 maanden

 10 jaar *)

Verenigde Staten 2,74 (2,69)3,01 (3,04)
Eurozone
-0,32 (-0,32)0,88 (0,92)
​Duitsland

​0,31 (0,34)
Frankrijk0,68 (0,75)
Italië3,21 (3,42)
Spanje1,48 (1,64)
​Nederland

​0,44 (0,50)


​Eurokoers USD 1,136 (1,135)

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

GRAFIEK

Olieprijs

Economisch nieuws
VERENIGDE STATEN

 • consumentenvertrouwen(CB), november: 135,7 (oktober: 137,9)
 • consumptie, oktober: 0,4%, 2,9% j.o.j. (september: 2,8% j.o.j.)
 • beschikbaar inkomen, oktober: 0,5%, 4,8% j.o.j. (september: 4,7% j.o.j.)
 • consumptieprijs, oktober: 0,2%, excl. voedsel en energie 0,1%, 2,0% j.o.j. (september: 2,0% j.o.j.) 
 • verkochte nieuwbouwwoningen, oktober: 544.000, -12,0% j.o.j. (september: 597.000, -6,3% j.o.j., herzien van 553.000, -13,2% j.o.j.) 
 • bruto binnenlands product, derde kwartaal: 0,9%, 3,0% j.o.j. (niet herzien) 

CHINA

 • inkoopmanagersindex, november: 52,8 (oktober: 53,1)

JAPAN

 • werkloosheid, oktober: 2,4% (september: 2,3%)

EUROZONE

 • index economisch sentiment, november: 109,5 (oktober: 109,7)
 • geldhoeveelheid(M3), oktober(driemaandsgem.): 3,7% j.o.j. (september: 3,7% j.o.j.) 
 • werkloosheid, oktober: +12.000, 8,1% (september: 8,1%)
 • consumentenprijsindex, november: -0,2%, excl. voedsel en energie 0,2%, 2,0% j.o.j. (oktober: 2,2% j.o.j.)

DUITSLAND

 • ondernemersvertrouwen, november: 102,0 (oktober: 102,9) 
 • consumentenvertrouwen, november: +10,6 (oktober: +10,6), december(verwachting): +10,4
 • detailhandelsomzet, oktober: -0,3%, 0,6% j.o.j. (september: 0,0% j.o.j.)
 • werkgelegenheid, oktober: +37.000, 1,3% j.o.j. (september: +39.000, 1,3% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, november: 0,1%, 2,2% j.o.j. (oktober: 2,4% j.o.j.)

FRANKRIJK

 • consumentenvertrouwen, november: 91,6 (oktober: 94,6) 
 • consumptie, oktober: 0,8%, 0,9% j.o.j. (september: -2,2% j.o.j.)
 • bruto binnenlands product, derde kwartaal: 0,4%, 1,4% j.o.j. (herzien van 0,4%, 1,5% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, november: -0,1%, 2,3% j.o.j. (oktober: 2,5% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, oktober: 0,4%, 3,9% j.o.j. (september: 3,7% j.o.j.)

ITALIE

 • consumentenprijsindex, november: -0,2%, 1,7% j.o.j. (oktober: 1,7% j.o.j.)
 • bruto binnenlands product, derde kwartaal: -0,1% 0,7% j.o.j. (herzien van 0,0%, 0,8% j.o.j.)

SPANJE

 • detailhandelsomzet(volume), oktober: 0,9%, 3,0% j.o.j. (september: -1,4% j.o.j.)
 • bruto binnenlands product, derde kwartaal: 0,6% 2,6% j.o.j. (niet herzien)
 • consumentenprijsindex, november: -0,3%, 1,7% j.o.j. (oktober: 2,3% j.o.j.) 

NEDERLAND

 • producentenvertrouwen, november: +7,2 (oktober: +5,9)
 • producentenprijsindex, oktober: 0,6%, 4,9% j.o.j. (september: 4,5% j.o.j.)

Agenda

03-12​Verenigde Stateninkoopmanagersindex industrienovember
bouwuitgaven​oktober​
​Nederland​inkoopmanagersindex industrie​november
​04-12​Eurozoneproducentenprijsindex​oktober
05-12​​Verenigde Stateninkoopmanagersindex dienstensectornovember
​Japaninkoopmanagersindex​​november
Eurozone​inkoopmanagersindex november *)
detailhandelsomzet​oktober​
​Duitslandinkoopmanagersindex​​november *)
​Frankrijkinkoopmanagersindex​november *)
​Italiëinkoopmanagersindex​​november
​Spanje​inkoopmanagersindex​november
​industriële productie​​oktober
06-12​Verenigde Statenhandelsbalansoktober
industriële ordersoktober​
​Duitslandindustriële orders​oktober
Nederland​consumentenprijsindex​november
07-12Verenigde Staten consumentenvertrouwen(UvM)​december
werkgelegenheid​november
​werkloosheid​november
uurlonen​​november
​Eurozone​bruto binnenlands product​derde kwartaal *)
​Duitslandindustriële productie​oktober
​Frankrijkindustriële productie​​oktober​
handelsbalansoktober
Italië​​​​detailhandelsomzetseptember

*) herziening

Verwachtingen

De groei van de wereldeconomie loopt in 2019 wat terug naar 3,5%. In de opkomende landen blijft de groei stabiel op 4,7%. De Chinese economie groeit in 2019 met ca. 6%, iets minder dan dit jaar. 

Het Amerikaanse economie bbp groeit in 2018 naar verwachting met 3,0%.  Het positieve effecten van de belastingverlaging op de binnenlandse vraag neemt volgend jaar af, waardoor de economische groei daalt naar 2,4%. De werkgelegenheid groeit in 2019 wat minder sterk dan dit jaar. De investeringen nemen mede door de wat oplopende rente eveneens wat minder sterk toe dan in 2018. De inflatie loopt licht op naar 2,3% in 2018 en 2,5% in 2019.

De economische groei in de eurozone loopt wat terug. In 2018 wordt een groei van bedrijvigheid van 2,1% voorzien. In 2019 neemt het bbp met 1,8% toe. De groei van de consumptie houdt aan. De groei van de werkgelegenheid neemt wat af. De loonstijging trekt geleidelijk aan, maar blijft gematigd. De investeringen nemen onder invloed van het ruime monetaire beleid sterker toe dan in voorgaande jaren. De inflatie loopt licht op naar 2,1 % in 2018 en 2,1% in 2019. De groei van de Nederlandse economie vlakt weliswaar af, maar overtreft ook in 2019 met 2,5% de expansie in de eurozone als geheel. De inflatie loopt mede door de verhoging van het lage BTW-tarief op naar 2,3% in 2019.

Economische groei 2016 2017 2018 ​2019
Verenigde Staten 1,62,23,0​2,4
China6,76,96,5​6,0
Japan1,01,71,2​1,0

Eurozone

1,9

2,4

2,1

1,8
Duitsland2,22,22,01,6
Frankrijk1,22,01,6​1,5
Italië1,11,61,1​1,2
Spanje3,23,02,5​2,1
Nederland 2,22,92,7​2,5
           
Inflatie *) 2016 2017 2018 ​2019
Verenigde Staten 1,11,72,3​2,6
China2,01,62,0​2,0
Japan-0,10,51,01,0
Eurozone0,31,52,02,1
Duitsland0,41,72,22,4
Frankrijk0,31,22,1​1,9
Italië-0,11,31,51,6
Spanje-0,32,02,0​2,2
Nederland 0,11,31,72,3

*) o.b.v. de consumptiedeflator(Verenigde Staten), de consumptieprijsindex(China en Japan) resp. de geharmoniseerde consumentenprijsindex(eurozone en eurolanden).

Rentevisie

Het monetaire beleid van de ECB blijft zeer ruim. De officiële tarieven zullen tot ruim na de beëindiging van de effectenaankopen stabiel blijven. Wij verwachten dat de tarieven in het najaar van 2019 licht worden verhoogd. De lange rentetarieven lopen in de komende 12 maanden wat op.

ActueelOver een jaar
forward rate

prognose
BNG Bank

3 maanden interbancair

-0,32

-0,22

0,00

Staat 10 jaar0,440,661,00

  
YIELDCURVE

      

Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query