Daling industriele productie

 • update:  
 •  
De industriële productie is in diverse eurolanden in november flink gedaald.

Inhoudsopgave

Contents

Yes

In Duitsland daalde de productie met 1,9% het sterkst. Ook in Frankrijk, Italië en Spanje daalde de productie met meer dan 1%. Opvallend is dat de productie in ons land tegen de Europese trend in met 0,4% toenam. Jaar-op-jaar is de productie in alle landen m.u.v. Nederland gedaald. In de detailhandel is nog wel sprake van groei, nl. 0,6 procent. De werkloosheid is in het eurogebied na enkele maanden van stagnatie gedaald van 8,0% naar 7,9%. Afgaande op de cijfers lijkt de economie van de eurozone in het vierde kwartaal slechts licht te zijn gegroeid.

Op de vastrentende markten bleven de bewegingen beperkt. Uit de notulen van de laatste monetaire vergadering blijkt dat de Federal Reserve geen haast heeft om de rente te verhogen. Verschillende centrale bankiers zeiden de afgelopen week dat de Fed er in de huidige marktomstandigheden verstandig aan doet om in de komende maanden de ontwikkelingen af te wachten.   

Standen per 11 januari 2019 

3 maanden

 10 jaar *)

Verenigde Staten 2,79 (2,80)2,71 (2,66)
Eurozone
-0,31 (-0,31)0,80 (0,79)
​Duitsland

​0,20 (0,21)
Frankrijk 0,66 (0,70)
Italië 2,85 (2,88)
Spanje 1,45 (1,48)
​Nederland

​0,33 (0,36)


​Eurokoers USD 1,153 (1,141)

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

GRAFIEK

Industriële productie

 

Economisch nieuws
VERENIGDE STATEN

 • inkoopmanagersindex dienstensector, december: 57,6 (november: 60,7)
 • industriële orders, november: 0,0%, 2,0% j.o.j. (oktober: 2,2% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, december: -0,1%, excl. voedsel en energie, 0,2%, 1,9% j.o.j. (november: 2,1% j.o.j.)

CHINA

 • consumentenprijsindex, december: 0,1%, 1,9% j.o.j. (november: 2,2% j.o.j.)

JAPAN

 • inkoopmanagersindex, december: 52,0 (november: 52,4)

EUROZONE

 • index economisch sentiment, december: 107,3 (november: 109,5)
 • detailhandelsomzet(volume), november: 0,6%, 1,1% j.o.j. (oktober: 0,6%, 2,3% j.o.j., herzien van 0,3%, 1,7% j.o.j.)
 • werkloosheid, november: -90.000, 7,9% (oktober: 8,0%, herzien van 8,1%)

DUITSLAND

 • detailhandelsomzet(volume), november: 1,4%, 0,7% j.o.j. (oktober: 0,9% j.o.j.)
 • industriële orders, november: -1,0%, -4,3% j.o.j. (oktober: -3,0% j.o.j.)
 • industriële productie, november: -1,9%, -5,1% j.o.j. (oktober: 0,6% j.o.j.)
 • werkloosheid, november: 3,3% (oktober: 3,3%)
 • uitvoer, november: -0,2% j.o.j, (oktober: 3,4% j.o.j.)
 • invoer november: 3,5% j.o.j. (oktober: 7,0% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, november: EUR 19,0 miljard (oktober: EUR 17,9 miljard)

FRANKRIJK

 • consumentenvertrouwen, december: 86,7 (november: 91,3)
 • industriële productie, november: -1,3%, -2,1% j.o.j. (oktober: -0,6% j.o.j.)
 • werkloosheid, november: 8,9% (oktober: 8,9%)
 • uitvoer, november: 4,3% j.o.j. (oktober: 7,8% j.o.j.)
 • invoer, november: 1,8% j.o.j. (oktober: 4,0% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, november: EUR -5,1 miljard (oktober: EUR -4,1 miljard)

ITALIE

 • detailhandelsomzet(volume), november: 0,7%, 0,7% j.o.j. (oktober: 0,5% j.o.j.)
 • industriële productie, november:  -1,6%, -2,6% j.o.j. (oktober: 1,0% j.o.j.)
 • werkloosheid, november: 10,5% (oktober: 10,6%)

SPANJE

 • industriële productie, november: -1,5%, -2,6% j.o.j. (oktober: 1,0% j.o.j.)
 • werkloosheid, november: 14,7% (oktober: 14,8%)

NEDERLAND

 • industriële productie, november: 0,4%, 2,0% j.o.j. (oktober: 3,4% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, december: 0,0%, 1,9% j.o.j. (november: 1,8% j.o.j.)
 • vervolguitgifte 1,75% staatslening per 15-07-2023: EUR 1.550 miljoen tegen een effectief rendement van -0,28%; uitstaand volume na emissie: EUR 17.376 miljard

Agenda

14-01​​Eurozoneindustriële productienovember
​15-01​Verenigde Statenproducentenprijsindex​december
Eurozonehandelsbalans​november
​Duitslandbruto binnenlands product2018
​Nederland​detailhandelsomzet​november
​handelsbalans​november
​16-01​Verenigde Statenvertrouwen huizenmarkt​​januari
​17-01Eurozoneproductie bouwnijverheid​november
consumentenprijsindex​​december *)
​Nederland​werkgelegenheid​december
​werkloosheid​december
18-01Verenigde Statenindustriële productiedecember
consumentenvertrouwen(UvM)​​​januari
​Japan​consumentenprijsindex​december
​Eurozone​huizenprijsindexderde kwartaal​

*) herziening

Verwachtingen

De groei van de wereldeconomie loopt in 2019 wat terug naar 3,5%. In de opkomende landen blijft de groei stabiel op 4,7%. De Chinese economie groeit in 2019 met ca. 6%, iets minder dan in het afgelopen jaar. 

Het Amerikaanse economie bbp groeit in 2019 naar verwachting met 2,2%, 0,7 procentpunt minder dan vorig jaar. Het positieve effecten van de belastingverlaging op de binnenlandse vraag neemt volgend jaar af. De werkgelegenheid groeit in 2019 wat minder sterk dan dit jaar. De investeringen nemen mede door de wat oplopende rente wat minder sterk toe dan in 2018. De inflatie loopt in 2019 een fractie op naar 2,2%.

De economische groei in de eurozone loopt naar verwachting terug. In 2019 wordt een groei van bedrijvigheid van 1,6% voorzien tegen 1,9% in 2018. De groei van de consumptie houdt aan. De groei van de werkgelegenheid neemt wat af. De loonstijging trekt geleidelijk aan, maar blijft gematigd. De investeringen nemen onder invloed van het ruime monetaire beleid sterker toe dan in voorgaande jaren. De inflatie daalt van 1,7% dit jaar naar 1,5% in 2019. De groei van de Nederlandse economie loopt terug van 2,6% in 2018 naar 2,0% in 2019. De inflatie loopt onder invloed van indirecte belastingverhogingen (BTW, energiebelasting) op van 1,6% naar 2,2% in 2019.

Economische groei 2016 2017 2018 ​2019
Verenigde Staten 1,62,22,92,2
China6,76,96,5​6,0
Japan1,01,71,2​1,0

Eurozone

1,9

2,4

1,9

1,6
Duitsland2,22,21,61,3
Frankrijk1,22,01,6​1,4
Italië1,11,60,90,8
Spanje3,23,02,4​2,1
Nederland 2,22,92,6​2,0
           
Inflatie *) 2016 2017 2018 ​2019
Verenigde Staten 1,11,72,0​2,2
China2,01,62,0​2,0
Japan-0,10,51,11,1
Eurozone0,31,51,71,5
Duitsland0,41,71,91,8
Frankrijk0,31,22,11,7
Italië-0,11,31,21,0
Spanje-0,32,01,81,8
Nederland 0,11,31,62,2(2,0)

*) o.b.v. de consumptiedeflator(Verenigde Staten), de consumptieprijsindex(China en Japan) resp. de geharmoniseerde consumentenprijsindex(eurozone en eurolanden).

Rentevisie

Het monetaire beleid van de ECB blijft zeer ruim. De officiële tarieven zullen naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 worden verhoogd. De lange rentetarieven lopen in de komende 12 maanden wat op.

ActueelOver een jaar
forward rate

prognose
BNG Bank

3 maanden interbancair

-0,31

-0,22

-0,20

Staat 10 jaar0,330,550,50

  
YIELDCURVE

      

Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query