Forse daling consumentenvertrouwen VS

 • update:  
 •  

Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten is in januari sterk afgenomen.

Inhoudsopgave

Contents

Yes

De index van het consumentenvertrouwen van de Universiteit van Michigan kwam in januari uit op 90,7, ruim 7 punten lager dan in december. De daling wordt veroorzaakt door het begrotingsconflict tussen de regering en de Democratische partij in het Congres in de Verenigde Staten. Een compromisvoorstel van president Trump werd dit weekend afgewezen door de Democraten. Als gevolg van het conflict is een kwart van de Amerikaanse overheidsdiensten sinds 21 december j.l. gesloten en zitten 800.000 ambtenaren zonder inkomen thuis. De salarissen worden past uitbetaald, nadat het conflict is opgelost. De problemen voor de betrokken huishoudens en de economie nemen toe, naarmate het conflict langer duurt.  

Standen per 18 januari 2019 

3 maanden

 10 jaar *)

Verenigde Staten 2,78 (2,79)2,76 (2,71)
Eurozone
-0,31 (-0,31)0,81 (0,80)
​Duitsland

​0,21 (0,20)

Frankrijk 0,66 (0,66)
Italië 2,73 (2,85)
Spanje 1,35 (1,45)
​Nederland

​0,36 (0,33)


​Eurokoers USD 1,140 (1,153)

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

GRAFIEK

Verenigde Staten

 

Economisch nieuws
VERENIGDE STATEN

 • vertrouwen huizenmarkt, januari: 58 (december: 56)
 • consumentenvertrouwen(UvM), januari: 90,7 (december: 98,3)
 • industriele productie, december: 0,3%, 3,9% j.o.j. (november: 0,4%, 3,8% j.o.j., herzien van 0,6%, 3,9% j.o.j.) 
 • producentenprijsindex, december: -0,2%, excl. voedsel en energie -0,1%, 2,5% j.o.j. (januari: 2,5% j.o.j.)

JAPAN

 • consumentenprijsindex, december: -0,3%, 0,3% j.o.j. (november: 0,8% j.o.j.)

EUROZONE

 • industriele productie, november: -1,7%, -3,3% j.o.j. (oktober: 1,2% j.o.j.)
 • productie bouwnijverheid, november: -0,1%, 0,9% j.o.j. (oktober: 0,6% j.o.j.)
 • uitvoer, november: 1,6% j.o.j. (oktober: 7,4% j.o.j.)
 • invoer, november: 4,5% j.o.j. (oktober: 10,7% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, november: EUR 15,1 miljard (oktober: EUR 13,1 miljard)
 • huizenprijsindex, derde kwartaal: 1,6%, 4,3% j.o.j. (tweede kwartaal: 4,4% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, december: 0,0%, excl. voedsel en energie 0,5%, 1,6% j.o.j. (niet herzien)

DUITSLAND

 • bruto binnenlands product, 2018: 1,5% (2017: 2,2%)

NEDERLAND

 • detailhandelsomzet(volume), november: 3,8% j.o.j. (oktober: 4,6% j.o.j.)
 • uitvoer(volume), november: 0,5% j.o.j. (oktober: 3,7% j.o.j.)
 • invoer(volume), november: -1,5% j.o.j. (oktober: 3,4% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, november: EUR 7,0 miljard (oktober: 4,9 miljard)
 • werkgelegenheid, december: +3.000, 2,5% j.o.j. (november: 2,5% j.o.j.)
 • werkloosheid, december: 3,6% (november: 3,5%)

Agenda

21-01​​Eurozoneoverheidssaldoderde kwartaal
bruto overheidsschuld​derde kwartaal​
Duitsland​producentenprijsindex​december​
​22-01Verenigde Staten​​verkochte bestaande woningendecember​
​Chinabruto binnenlands product​vierde kwartaal
​Nederland​consumptie​december
​consumentenvertrouwen​januari
​23-01​Japanvergadering Bank of Japan
24-01Verenigde Statenindex van leading indicators​december
​Eurozonevergadering ECB 
​Frankrijk​ondernemersvertrouwen​januari
25-01Duitslandondernemersvertrouwenjanuari
​Nederland​huizenprijsdecember

*) herziening

Verwachtingen

De groei van de wereldeconomie loopt in de komende jaren naar verwachting terug. In de opkomende landen blijft de groei stabiel op 4,7%. De Chinese economie groeit in beide jaren met ca. 6%. In 2018 nam het Chinese bbp nog met 6,5% toe.

In de Verenigde Staten loopt de economische groei in 2019 terug naar 2,2%, 0,7 procentpunt minder dan vorig jaar. In 2020 zal de economie waarschijnlijk in een lichte recessie komen. De conjuncturele teruggang hangt vooral samen met de binnenlandse vraag. Het positieve effect van de belastingverlaging op de binnenlandse vraag neemt af. De banengroei vlakt af, mede door een lagere investeringsgroei. De inflatie loopt licht op naar 2,2% dit jaar en 2,4% in 2020. 

De economische groei in de eurozone vlakt de komende jaren af.  In 2019 wordt een groei van bedrijvigheid van 1,2% voorzien tegen 1,9% in 2018. In 2020 wordt een economische groei van 1,3% voorzien. De afname van de groei is vooral het gevolg van een minder gunstige ontwikkeling van de buitenlandse vraag. De consumptiegroei vlakt slechts licht af. De lonen stijgen, maar de banengroei neemt af. De inflatie daalt van 1,7% dit jaar naar 1,5% in 2019. In 2020 gaan we uit van een geldontwaarding van 1,7%. De groei van de Nederlandse economie loopt terug van 2,6% in 2018 naar 1,8% in 2019 en 2020. De inflatie loopt onder invloed van indirecte belastingverhogingen (BTW, energiebelasting) op van 1,6% naar 2,2% in 2019. In 2020 komt de inflatie naar verwachting uit op 1,8 %.

Economische groei 2017 2018 2019 ​2020
Verenigde Staten 2,22,92,21,0
China6,96,56,0​6,0
Japan1,71,21,0​0,5

Eurozone

2,4

1,9

1,6

1,3
Duitsland2,21,5(1,6)1,0(1,3)1,3
Frankrijk2,01,5(1,6)1,2(1,4)​1,3
Italië1,61,0(0,9)0,6(0,8)0,6
Spanje3,02,42,1​1,7
Nederland 2,92,61,8(2,0)​1,8
           
Inflatie *) 2017 2018 2019 ​2019
Verenigde Staten 1,72,02,2​2,4
China1,62,02,0​2,0
Japan0,51,0(1,1)1,11,5
Eurozone1,51,71,51,7
Duitsland1,71,91,81,8
Frankrijk1,22,11,5(1,7)2,0
Italië1,31,21,01,0
Spanje2,01,81,81,7
Nederland 1,31,62,21,8

*) o.b.v. de consumptiedeflator(Verenigde Staten), de consumptieprijsindex(China en Japan) resp. de geharmoniseerde consumentenprijsindex(eurozone en eurolanden).

Rentevisie

Het monetaire beleid van de ECB blijft zeer ruim. De officiële tarieven zullen naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 worden verhoogd. De lange rentetarieven lopen in de komende 12 maanden wat op.

ActueelOver een jaar
forward rate

prognose
BNG Bank

3 maanden interbancair

-0,31

-0,22

-0,20

Staat 10 jaar0,360,580,50

  
YIELDCURVE

      

Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query