Sterke daling consumentenvertrouwen

 • update:  
 •  
De index van het consumentenvertrouwen is in maart gedaald van -2 naar -22.

Inhoudsopgave

Contents

Yes
De daling is de grootste die het CBS ooit gemeten heeft. In absolute zin ligt het vertrouwen nog aanzienlijk hoger dan in maart 2013 toen de index op -41 stond. De index van de koopbereidheid daalde van 2 naar -17. De afname van het consumentenvertrouwen duidt op een sterke terugval van de consumptie die in februari nog met 1,1 procent op jaarbasis toenam. In Duitsland nam het consumentenvertrouwen eveneens sterk af.
De regeringen van verschillende landen besloten om de maatregelen in verband met de coronacrisis voorzichtig te versoepelen. In ons land zullen de basisscholen en kinderopvangverblijven op 11 mei weer opengaan. Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte om te sporten, maar jongeren moeten daarbij 1,5 meter afstand blijven houden. Ouderen boven de 70 jaar mogen weer met enige regelmaat bezoek van 1 of 2 personen ontvangen. Het verbod op vergunningplichtige evenementen werd evenwel verlengd tot 1 september. De overige maatregelen werden met drie weken verlengd tot en met 19 mei.     

Standen peR 27 APRIL 2020 
              

3 maanden

 10 jaar *)

Verenigde Staten 0,84 (1,11)0,67 (0,65)
Eurozone

-0,22 (-0,24)

-0,06 (-0,08)

​Duitsland
-0,47 (-0,47)
Frankrijk0,03 (0,02)
Italië 1,79 (1,82)
Spanje 0,89 (0,80)
​Nederland

​-0,18 (-0,19)​Eurokoers USD 1,085(1,086)

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

Grafiek

Nederland

   

Economisch nieuws 

VERENIGDE STATEN

 • consumentenvertrouwen(UvM), april: 71,8 (herzien van: 7,0, maart: 89,1)
 • orders duurzame goederen, maart: -14,4, -16,0% j.o.j. (februari: -0,2% j.o.j.)
 • verkochte bestaande woningen, maart: 5,270 miljoen, 0,8% j.o.j. (februari: 7,1% j.o.j.) 

JAPAN

 • inkoopmanagersindex, april: 27,8 (maart: 36,2)
 • consumentenprijsindex, maart: 0,0%, 0,4% j.o.j. (februari: 0,4% j.o.j.)

EUROZONE

 • uitvoer, februari: 3,1% j.o.j. (januari: 0,5% j.o.j.)
 • invoer, februari: 0,8% j.oj. (januari: 0,4% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, februari: EUR 25,8 miljard (januari: EUR 18,2 miljard)
 • begrotingssaldo, 2019: EUR -77,0 miljard, -0,6% bbp (2018: -0,5% bbp)
 • bruto overheidsschuld, 2019: EUR 10.023 miljard, 84,1% bbp (2018: 85,8% bbp)
 • inkoopmanagersindex, april: 13,5 (maart: 29,7)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, april: 11,7 (maart: 26,4)
 • inkoopmanagersindex industrie, april: 33,6 (maart: 44,5)

DUITSLAND

 • inkoopmanagersindex, april: 17,1 (maart: 35,0)
 • ondernemersvertrouwen, april: 74,3 (maart: 89,1)
 • consumentenvertrouwen, mei: -23,4 (april: 2,3)

FRANKRIJK

 • ondernemersvertrouwen, april: 62,0 (maart: 94,0)
 • inkoopmanagersindex, april: 11,2 (maart: 28,9)

NEDERLAND

 • consumptie, februari: 1,1% j.o.j. (januari: 0,9% j.o.j.)
 • huizenprijs, maart: 0,8%, 7,0% j.o.j. (februari: 6,6% j.o.j.)
 • consumentenvertrouwen, april: -22,0 (maart: -2,0)

Agenda

​28-04
Verenigde Staten consumentenvertrouwen(CB)
april
​Frankrijkconsumentenvertrouwenapril
​Japan ​werkloosheid​maart
29-04​Verenigde Staten bruto binnenlands producteerste kwartaal
​bijeenkomst Fed
​Eurozone​geldhoeveelheid(M3)​maart
Duitsland​consumentenprijsindex​april​
Spanje​​detailhandelsomzet​maart
Nederland​producentenvertrouwenapril​
​30-04Verenigde Staten consumptie​maart
consumptieprijsmaart
​loonkosten eerste kwartaal​
​Eurozonebijeenkomst ECB​
bruto binnenlands product​​eerste kwartaal
​werkloosheid​maart
​consumentenprijsindex​april
​Duitslanddetailhandelsomzet​​maart
werkgelegenheid​maart​
Frankrijk​​bruto binnenlands product​eerste kwartaal
​consumentenprijsindexapril​
​consumptie​maart
​Italië​bruto binnenlands product​eerste kwartaal
​consumentenprijsindexapril​
​Spanje​consumentenprijsindex​april
​bruto binnenlands product​eerste kwartaal
​Nederland​detailhandelsomzet​maart
​producentenprijsindex​maart
​01-05Verenigde Staten​inkoopmanagersindex​ industrieapril
bouwuitgaven​​maart
​Nederland​inkoopmanagersindex​ industrie​april

*) herziening

Verwachtingen

In de afgelopen weken heeft het coronavirus zich in een razendsnel tempo verspreid over de wereld. Als gevolg van de beperkende maatregelen van overheden zal de wereldeconomie dit jaar in een recessie belanden. Over het hele jaar voorzien we een daling van het mondiale bbp met naar schatting 1,0%. 

In de Verenigde Staten zal de economie naar verwachting met ca. 5,7% krimpen. Als gevolg van de tijdelijke sluiting van bedrijven in de dienstensector en de luchtvaart zal de private consumptie sterk dalen. Daarnaast stellen bedrijven hun investeringsbeslissingen uit, waardoor de investeringen in vaste activa dalen. De inflatie neemt als gevolg van lagere energieprijzen af van 1,4% naar 0,5%. De Chinese economie groeit dit jaar als gevolg van de uitbraak van het coronavirus naar verwachting beduidend minder hard. We verwachten een toename van het bbp met ca. 2,3%. De inflatie loopt als gevolg van hogere voedselprijzen op naar ongeveer 3,5%. 

Als gevolg van de corona-epidemie en de beperkende maatregelen zal de economie van het eurogebied in het tweede kwartaal in een recessie komen. De private consumptie zal sterk dalen. Ook de investeringen in vaste activa lopen terug doordat bedrijven, als gevolg van de dalende vraag, investeringsbeslissingen uitstellen. Het bbp van de eurozone zal hierdoor naar verwachting met ca. 7,5% dalen. Vooral in de landen waar de overheid in maart een totale lockdown heeft doorgevoerd, neemt de bedrijvigheid af. De inflatie daalt van 1,2% in 2019 naar -0,2% dit jaar. De afname van de geldontwaarding is voornamelijk het gevolg van lagere energieprijzen. Het bbp van ons land neemt naar verwachting af met 4,2%. De inflatie blijft dit jaar beperkt tot 0,4%. In 2019 kwam de inflatie vooral door indirecte belastingverhogingen nog uit op 2,7%.

Economische groei 2018 2019 2020 ​2021
Verenigde Staten 2,92,3-5,75,0
China
6,86,22,36,5
Japan
0,30,7-2,2​1,7

Eurozone

1,9

1,2

-7,5

5,3

Duitsland1,50,6-6,05,2
Frankrijk1,71,3-9,0​6,8
Italië0,80,3-10,04,2
Spanje2,42,0-10,5​4,8
Nederland 2,61,8-4,24,3
           
Inflatie *) 2018 2019 2020 ​2021
Verenigde Staten 2,11,40,5​2,3
China2,12,93,5​2,5
Japan1,00,50,01,0
Eurozone1,81,2-0,21,2
Duitsland1,91,40,31,1
Frankrijk2,11,30,01,1
Italië1,20,6-0,91,2
Spanje1,70,8-1,01,4
Nederland 1,62,70,41,6

*) o.b.v. de consumptiedeflator (Verenigde Staten), de consumptieprijsindex (China en Japan) resp. de geharmoniseerde consumentenprijsindex (eurozone en eurolanden).

Rentevisie

De ECB blijft in de komende twaalf maanden een ruim monetair beleid voeren. De lange rentetarieven blijven op een zeer laag niveau.


Actueel

Over een jaar​forward rate prognose BNG Bank

3 maanden interbancair

-0,22

-0,47

-0,40

Staat 10 jaar-0,18 -0,14 -0,30

Yieldcurve


 

 

Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query