ECB verruimt beleid opnieuw

 • update:  
 •  
De ECB heeft afgelopen donderdag extra maatregelen genomen om de liquiditeits- en financieringscondities te versterken. 

Inhoudsopgave

Contents

Yes
De centrale bank zal zeven extra herfinancieringsoperaties uitvoeren, de zgn. Pandemic Emergency Longer-Term Refinancing Operations (PELTRO's). De leningen zullen vanaf mei 2020 worden uitgegeven en lopen af in de periode juli - september van het komende jaar. Daarnaast besloot de ECB om de rente op leningen in het kader van het TLTRO III programma te verlagen naar 50 basispunten beneden de gemiddelde herfinancieringsrente van de lening (momenteel 0 procent). Voor banken die de doelstelling voor vergroting van de kredietverlening realiseren gaat een rente gelden van 50 basispunten beneden het gemiddelde depositotarief (momenteel -0,5 procent). De markten reageren licht positief op de besluiten van de ECB.
Met de maatregelen beoogt de centrale bank de kredietverlening op gang te houden en daarmee het herstel van de economie te bevorderen. Volgens voorlopige cijfers is het bbp in het eurogebied in het eerste kwartaal met 3,8 procent afgenomen. Cijfers over de Nederlandse economie zijn nog niet bekend. In het tweede kwartaal zal de economische krimp door de lockdown in de meeste eurolanden nog veel groter uitvallen.
In de Verenigde Staten besloot de Fed dat meer bedrijven een beroep kunnen doen op het Main Street Lending Program. Ook werd de Municipal Liquidity Facility verruimd. De effectenaankopen worden per 4 mei teruggebracht van USD 10 miljard naar USD 8 miljard per dag. De Amerikaanse economie is het eerste kwartaal met 1,2 procent gekrompen. Dat kwam voornamelijk door de private consumptie die ten opzichte van het vierde kwartaal met 1,9 procent afnam.

Standen peR 30 april  2020 
              

3 maanden

 10 jaar *)

Verenigde Staten 0,56 (0,84)0,64 (0,67)
Eurozone

-0,27 (-0,22)

-0,16 (-0,06)

​Duitsland
-0,50 (-0,47)
Frankrijk-0,10 (0,03)
Italië 1,80 (1,79)
Spanje 0,71 (0,89)
​Nederland

​-0,32 (-0,18)​Eurokoers USD 1,088(1,085)

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

Grafiek

Economische groei (% j.o.j.)

   

Economisch nieuws 

VERENIGDE STATEN

 • consumentenvertrouwen(CB), april: 71,8 (maart: 89,1)
 • inkoopmanagersindex industrie, april: 41,5 (maart: 49,0)
 • bouwuitgaven, maart: 0,9%, 4,7% j.o.j. (februari: 4,6% j.o.j.)
 • bruto binnenlands product, eerste kwartaal: -1,2%, 0,3% j.o.j. (vierde kwartaal: 2,3% j.o.j.)
 • consumptie, maart: -7,3%, -5,0% j.o.j. (februari: 3,2% j.o.j.)
 • consumptieprijs, maart: -0,3%, excl. voedsel en energie -0,1%, 1,3% j.o.j. (februari: 1,8% j.o.j.)
 • loonkosten, eerste kwartaal: 0,8%, 2,8% j.o.j. (vierde kwartaal: 2,7% j.o.j.)

JAPAN

 • werkloosheid, maart: 2,5% (februari: 2,4%)

EUROZONE

 • index economisch sentiment, april: 67,0 (maart: 94,2)
 • bruto binnenlands product, eerste kwartaal: -3,8%, -3,3% j.o.j. (vierde kwartaal: 1,0% j.o.j.)
 • werkloosheid, maart: +197.000, 7,4% (februari: 7,3%)
 • consumentenprijsindex, april: 0,3%, excl. voedsel en energie 0,8%, 0,4% j.o.j. (maart: 0,7% j.o.j.)
 • geldhoeveelheid(M3), maart: 6,0% j.o.j. (februari: 5,2% j.o.j.)

DUITSLAND

 • detailhandelsomzet(volume), maart: -5,6%, -3,3% j.o.j. (februari: 2,7% j.o.j.)
 • werkgelegenheid, maart: -41.000, 0,2% j.o.j. (februari; 0,3% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, april: 0,4%, 0,8% j.o.j. (maart: 1,3% j.o.j.)

FRANKRIJK

 • consumentenvertrouwen, april: 95,1 (maart: 103,4)
 • bruto binnenlands product, eerste kwartaal: -5,8% , -5,4% j.o.j. (vierde kwartaal: 0,9% j.o.j.)
 • consumptie, maart: -17,9%, -18,1% j.o.j. (februari: 0,9% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, april: 0,1%, 0,5% j.o.j. (maart: 0,8% j.o.j.)

ITALIE

 • bruto binnenlands product, eerste kwartaal: -4,7%, -4,8% j.o.j. (tweede kwartaal: 0,1% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, april: 0,5%, 0,1% j.o.j. (maart: 0,1% j.o.j.)

SPANJE

 • bruto binnenlands product, eerste kwartaal: -5,2%, -4,1% j.o.j. (vierde kwartaal: 1,8% j.o.j.)
 • detailhandelsomzet(volume), maart: -15,3%, -14,3% j.o.j. (februari: 1,9% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, april: 0,4%, -0,6% j.o.j. (maart: 0,1% j.o.j.)

NEDERLAND

 • producentenvertrouwen, april: -28,7 (maart: 0,2)
 • detailhandelsomzet, maart: 3,5% j.o.j. (februari: 5,0% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, maart: -3,5%, -3,3% j.o.j. (februari: 0,9% j.o.j.)

Agenda

​04-05
Verenigde Staten industriële orders
maart
​Nederlandinkoopmanagersindex industrieapril
05-05​Verenigde Staten handelsbalansmaart
​inkoopmanagersindex dienstensector​april
​Eurozone​producentenprijsindex​maart
​06-05Eurozone inkoopmanagersindex​april *)
​detailhandelsomzet​maart
​Duitslandindustriële orders​maart​
Italië​inkoopmanagersindex​april
​Spanjeinkoopmanagersindexapril
​07-05Duitsland​industriële productie​maart​
​Frankrijkhandelsbalans​​maart
​werkgelegenheid​eerste kwartaal
industriële productie​​maart
​Italiëdetailhandelsomzet​maart​
​08-05Verenigde Staten​werkgelegenheidapril
werkloosheid​april
uurlonen​april
​Duitsland​handelsbalans​maart
​Spanjeindustriële productie​​maart
Nederlandindustriële productie ​​maart
Japan​inkoopmanagersindex​april *)​

*) herziening

Verwachtingen

In de afgelopen weken heeft het coronavirus zich in een razendsnel tempo verspreid over de wereld. Als gevolg van de beperkende maatregelen van overheden zal de wereldeconomie dit jaar in een recessie belanden. Over het hele jaar voorzien we een daling van het mondiale bbp met naar schatting 1,0%. 

In de Verenigde Staten zal de economie naar verwachting met ca. 5,7% krimpen. Als gevolg van de tijdelijke sluiting van bedrijven in de dienstensector en de luchtvaart zal de private consumptie sterk dalen. Daarnaast stellen bedrijven hun investeringsbeslissingen uit, waardoor de investeringen in vaste activa dalen. De inflatie neemt als gevolg van lagere energieprijzen af van 1,4% naar 0,5%. De Chinese economie groeit dit jaar als gevolg van de uitbraak van het coronavirus naar verwachting beduidend minder hard. We verwachten een toename van het bbp met ca. 2,3%. De inflatie loopt als gevolg van hogere voedselprijzen op naar ongeveer 3,5%. 

Als gevolg van de corona-epidemie en de beperkende maatregelen zal de economie van het eurogebied in het tweede kwartaal in een recessie komen. De private consumptie zal sterk dalen. Ook de investeringen in vaste activa lopen terug doordat bedrijven, als gevolg van de dalende vraag, investeringsbeslissingen uitstellen. Het bbp van de eurozone zal hierdoor naar verwachting met ca. 7,5% dalen. Vooral in de landen waar de overheid in maart een totale lockdown heeft doorgevoerd, neemt de bedrijvigheid af. De inflatie daalt van 1,2% in 2019 naar -0,2% dit jaar. De afname van de geldontwaarding is voornamelijk het gevolg van lagere energieprijzen. Het bbp van ons land neemt naar verwachting af met 4,2%. De inflatie blijft dit jaar beperkt tot 0,4%. In 2019 kwam de inflatie vooral door indirecte belastingverhogingen nog uit op 2,7%.

Economische groei 2018 2019 2020 ​2021
Verenigde Staten 2,92,3-5,75,0
China
6,86,22,36,5
Japan
0,30,7-2,2​1,7

Eurozone

1,9

1,2

-7,5

5,3

Duitsland1,50,6-6,05,2
Frankrijk1,71,3-9,0​6,8
Italië0,80,3-10,04,2
Spanje2,42,0-10,5​4,8
Nederland 2,61,8-4,24,3
           
Inflatie *) 2018 2019 2020 ​2021
Verenigde Staten 2,11,40,5​2,3
China2,12,93,5​2,5
Japan1,00,50,01,0
Eurozone1,81,2-0,21,2
Duitsland1,91,40,31,1
Frankrijk2,11,30,01,1
Italië1,20,6-0,91,2
Spanje1,70,8-1,01,4
Nederland 1,62,70,41,6

*) o.b.v. de consumptiedeflator (Verenigde Staten), de consumptieprijsindex (China en Japan) resp. de geharmoniseerde consumentenprijsindex (eurozone en eurolanden).

Rentevisie

De ECB blijft in de komende twaalf maanden een ruim monetair beleid voeren. De lange rentetarieven blijven op een zeer laag niveau.


Actueel

Over een jaar​forward rate prognose BNG Bank

3 maanden interbancair

-0,27

-0,65

-0,40

Staat 10 jaar-0,32 -0,28 -0,30

Yieldcurve


 

 

Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query