Krimp Nederlandse economie

 • update:  
 •  
De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal met 1,7% gekrompen.

Inhoudsopgave

Contents

Yes
De krimp werd voornamelijk veroorzaakt door een afname van de private consumptie. Huishoudens besteedden in het eerste kwartaal 2,7% minder dan in het vierde kwartaal. De investeringen in vaste activa daalden met slechts 1,1%. Dat was vooral te danken aan de woningbouw die in het eerste kwartaal nog met 5,6% groeide. Uitvoer en invoer namen beiden met rond 3% af. Hoewel de economische krimp in ons land de grootste sinds 2008 was, viel deze nog mee in vergelijking met andere eurolanden. Het Duitse bbp daalde met 2,2%, terwijl de krimp in de eurozone zelfs 3,8% bedroeg. In het tweede kwartaal zal het bbp ook in ons land naar verwachting aanzienlijk sterker dalen. Het vertrouwen van ondernemers nam af van +6,4 in het eerste kwartaal naar -37,2 in het tweede kwartaal. Het vertrouwen in de horeca is dit kwartaal verreweg het laagst, nl. -84,3. Ook in vervoer en opslag en de autohandel is het vertrouwen van bedrijven erg laag, nl. -50,1 resp. -46,9. In de bouw en de detailhandel daalde het ondernemersvertrouwen nog het minst. De vertrouwensindicator kwam in deze sectoren uit op -10,6 resp. -12,8.   

Standen peR 15 mei 2020 
              

3 maanden

 10 jaar *)

Verenigde Staten 0,38 (0,43)0,64 (0,69)
Eurozone

-0,27 (-0,25)

-0,16 (-0,12)

​Duitsland
-0,53 (-0,55)
Frankrijk-0,02 (-0,03)
Italië 1,88 (1,82)
Spanje 0,74 (0,78)
​Nederland

​-0,27 (-0,26)​Eurokoers USD 1,080(1,084)

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

Grafiek

Nederland


Economisch nieuws 

VERENIGDE STATEN

 • detailhandelsomzet, april: -15,8%, -21,9% j.o.j. (maart: -7,1% j.o.j.)
 • consumentenvertrouwen(UvM), mei: 73,7 (april: 71,8)
 • consumentenprijsindex, april: -0,8%, excl. voedsel en energie -0,4%, 0,3% j.o.j. (maart: 1,5% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, april: -1,3%, 1,2% j.o.j. (maart: 0,7% j.o.j.)

CHINA

 • consumentenprijsindex, april: -0,9%, 3,3% j.o.j. (maart: 4,3% j.o.j.)

EUROZONE

 • industriële productie, maart: -11,3%, -12,9% j.o.j. (februari: -2,2% j.o.j.)
 • bruto binnenlands product, eerste kwartaal: -3,8%, -3,2% j.o.j. (vierde kwartaal: 1,0% j.o.j.)
 • werkgelegenheid, eerste kwartaal: 0,2%, 0,3% j.o.j. (vierde kwartaal: 1,1% j.o.j.)
 • uitvoer, maart: -8,2% j.o.j. (februari: 2,3% j.o.j.)
 • invoer, maart: -12,8% j.o.j. (februari: -1,6% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, maart: EUR 23,5 miljard (februari: EUR 25,6 miljard)

DUITSLAND

 • bruto binnenlands product, eerste kwartaal: -2,2%, -1,9% j.o.j. (vierde kwartaal: 0,2% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, maart: -0,7%, -1,9% j.o.j. (februari: -0,8% j.o.j.)

ITALIE

 • industriële productie, maart: -28,4%, -29,3% j.o.j. (februari: -2,3% j.o.j.)

NEDERLAND

 • ondernemersvertrouwen, tweede kwartaal: -37,2 (eerste kwartaal: 6,4)
 • bruto binnenlands product, eerste kwartaal: -1,7%, -0,5% j.o.j. (vierde kwartaal: 1,% j.o.j.)
 • uitvoer, maart: -4,0% j.o.j. (februari: 0,9% j.o.j.)
 • invoer, maart: -3,7% j.o.j. (februari: -1,3% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, maart: EUR 6,2 miljard (februari: EUR 5,5 miljard)
 • consumentenprijsindex, april: 1,0%, 1,0% j.o.j. (maart: 1,1% j.o.j.)

Agenda

​18-05
Japanbruto binnenlands product
eerste kwartaal
19-05​Verenigde Staten woningproductieapril
​Eurozoneproductie bouwnijverheid​maart
​20-05​Eurozoneconsumentenprijsindex​april *)​
Nederlandconsumentenvertrouwen​mei
werkgelegenheidapril
​werkloosheidapril​
​huizenprijsapril​
​21-05Verenigde Staten verkochte bestaande woningenapril
​index van leading indicatorsapril​
​Japan​inkoopmanagersindex​mei
​22-05Eurozone inkoopmanagersindexmei 
​Duitslandinkoopmanagersindex​mei
​Frankrijkinkoopmanagersindex​mei
​Japanconsumentenprijsindex​​april

*) herziening

Verwachtingen

In de afgelopen weken heeft het coronavirus zich in een razendsnel tempo verspreid over de wereld. Als gevolg van de beperkende maatregelen van overheden zal de wereldeconomie dit jaar in een recessie belanden. Over het hele jaar voorzien we een daling van het mondiale bbp met naar schatting 1,0%. 

In de Verenigde Staten zal de economie naar verwachting met ca. 5,7% krimpen. Als gevolg van de tijdelijke sluiting van bedrijven in de dienstensector en de luchtvaart zal de private consumptie sterk dalen. Daarnaast stellen bedrijven hun investeringsbeslissingen uit, waardoor de investeringen in vaste activa dalen. De inflatie neemt als gevolg van lagere energieprijzen af van 1,4% naar 0,5%. De Chinese economie groeit dit jaar als gevolg van de uitbraak van het coronavirus naar verwachting beduidend minder hard. We verwachten een toename van het bbp met ca. 2,3%. De inflatie loopt als gevolg van hogere voedselprijzen op naar ongeveer 3,5%. 

Als gevolg van de corona-epidemie en de beperkende maatregelen zal de economie van het eurogebied in het tweede kwartaal in een recessie komen. De private consumptie zal sterk dalen. Ook de investeringen in vaste activa lopen terug doordat bedrijven, als gevolg van de dalende vraag, investeringsbeslissingen uitstellen. Het bbp van de eurozone zal hierdoor naar verwachting met ca. 7,5% dalen. Vooral in de landen waar de overheid in maart een totale lockdown heeft doorgevoerd, neemt de bedrijvigheid af. De inflatie daalt van 1,2% in 2019 naar -0,2% dit jaar. De afname van de geldontwaarding is voornamelijk het gevolg van lagere energieprijzen. Het bbp van ons land neemt naar verwachting af met 6,0%. De inflatie blijft dit jaar beperkt tot 0,4%. In 2019 kwam de inflatie vooral door indirecte belastingverhogingen nog uit op 2,7%.

Economische groei 2018 2019 2020 ​2021
Verenigde Staten 2,92,3-5,75,0
China
6,86,22,36,5
Japan
0,30,7-2,2​1,7

Eurozone

1,9

1,2

-7,5

5,3

Duitsland1,50,6-6,05,2
Frankrijk1,71,3-9,0​6,8
Italië0,80,3-10,04,2
Spanje2,42,0-10,5​4,8
Nederland 2,61,8-6,0(-4,2)3,9(4,3)
           
Inflatie *) 2018 2019 2020 ​2021
Verenigde Staten 2,11,40,5​2,3
China2,12,93,5​2,5
Japan1,00,50,01,0
Eurozone1,81,2-0,21,2
Duitsland1,91,40,31,1
Frankrijk2,11,30,01,1
Italië1,20,6-0,91,2
Spanje1,70,8-1,01,4
Nederland 1,62,70,41,6

*) o.b.v. de consumptiedeflator (Verenigde Staten), de consumptieprijsindex (China en Japan) resp. de geharmoniseerde consumentenprijsindex (eurozone en eurolanden).

Rentevisie

De ECB blijft in de komende twaalf maanden een ruim monetair beleid voeren. De lange rentetarieven blijven op een zeer laag niveau.


Actueel

Over een jaar​forward rate prognose BNG Bank

3 maanden interbancair

-0,27

-0,58

-0,40

Staat 10 jaar-0,27 -0,22 -0,30

Yieldcurve

  
 

 

Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query