Europees herstelplan

 • update:  
 •  
Duitsland en Frankrijk stellen een herstelplan van EUR 500 miljard voor.

Inhoudsopgave

Contents

Yes

De extra uitgaven komen ten laste van de EU-begroting. Het voorstel lijkt redelijk, omdat de verspreiding van het coronavirus een externe schok is waar individuele landen weinig aan konden doen. Bovendien zijn de uitgaven relatief beperkt van omvang en eenmalig. De kleine noordelijke eurolanden Nederland, Oostenrijk, Denemarken en Zweden reageerden niettemin afwijzend op het plan. De landen zijn tegen een vergroting van het EU-budget of extra schulden. De landen zijn wel bereid om leningen te verstrekken, maar alleen als daar beleidsvoorwaarden aan verbonden zijn. Ook noemen de landen geen bedrag. De politieke discussie over het plan zal dus nog wel even voortduren en waarschijnlijk leiden tot een compromis, waarbij financiële steun onder minder gunstige voorwaarden mogelijk wordt.

De Nederlandse regering besloot de afgelopen week tot een verlenging van de steunmaatregelen voor de economie met drie maanden. Met de verlenging is een bedrag van ca. EUR 13 miljard gemoeid. Een belangrijke wijziging is dat de boete op het ontslaan van werknemers in de NOW-regeling vervalt. De werkloosheid die in april al behoorlijk toenam, zal daardoor in de komende maanden verder gaan oplopen.

Standen peR 22 mei 2020 
              

3 maanden

 10 jaar *)

Verenigde Staten 0,37 (0,38)0,66 (0,64)
Eurozone

-0,28 (-0,27)

-0,14 (-0,16)

​Duitsland
-0,48 (-0,53)
Frankrijk-0,02 (-0,02)
Italië 1,63 (1,88)
Spanje 0,62 (0,74)
​Nederland

​-0,26 (-0,27)​Eurokoers USD 1,080(1,080)

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

Grafiek

Nederland


Economisch nieuws 

VERENIGDE STATEN

 • index van leading indicators, april: -12,8 (maart: -8,1)
 • woningproductie, april: 1,176 miljoen, -11,8% j.o.j. (maart: -4,0% j.o.j.)
 • verkochte bestaande woningen, april: 4,330 miljoen, -17,2% j.o.j. (maart: 0,8% j.o.j.)

JAPAN

 • bruto binnenlands product, eerste kwartaal: -0,9%, -2,0% j.o.j. (vierde kwartaal: -0,7% j.o.j.)
 • inkoopmanagersindex, mei: 27,4 (april: 25,8)
 • consumentenprijsindex, april: -0,1%, 0,1% j.o.j. (maart: 0,4% j.o.j.)

EUROZONE

 • productie bouwnijverheid, maart: -14,1%, -15,4% j.o.j. (februari: 0,2% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, april: 0,3%, 0,3% j.o.j. (herzien van 0,3%, 0,4% j.o.j.)
 • inkoopmanagersindex, mei: 30,5 (april: 13,6); industrie 36,8(34,5), dienstensector 31,4(16,2)

DUITSLAND

 • inkoopmanagersindex, mei: 31,4 (april: 17,4)

FRANKRIJK

 • inkoopmanagersindex, mei: 30,5(april: 11,1)

NEDERLAND

 • werkgelegenheid, april: -44.000, -0,5% j.o.j. (maart: -17.000, 1,4% j.o.j.)
 • werkloosheid, april: +41.000, 3,4% (maart: 2,9%)
 • huizenprijs, april: 0,7%, 7,3% j.o.j. (maart: 7,0% j.o.j.)
 • consumentenvertrouwen, mei: -31,0 (april: -22,0)

Agenda

​25-05
Duitslandondernemersvertrouwen
mei
​bruto binnenlands product​eerste kwartaal *)
26-05​Verenigde Staten consumentenvertrouwen(CB)mei
​Duitslandconsumentenvertrouwenjuni
​Frankrijk​ondernemersvertrouwen​mei
​27-05​Frankrijkconsumentenvertrouwenmei
​28-05Verenigde Staten orders duurzame goederen
april
bruto binnenlands producteerste kwartaal *)
​Duitsland​consumentenprijsindex​mei
​Spanjedetailhandelsomzet​april
​consumentenprijsindexmei​
​Nederland​producentenvertrouwen​mei
​29-05Verenigde Staten consumptieapril
consumptieprijs
​april
beschikbaar inkomen ​april
consumentenvertrouwen ​mei *)
​Japan​werkloosheidapril​
Eurozoneconsumentenprijsindex​​mei
​geldhoeveelheid(M3)mei​
​Duitsland​detailhandelsomzetapril​
Frankrijk​​bruto binnenlands producteerste kwartaal *)​
​consumptieapril
consumentenprijsindex​​mei
​Italiëbruto binnenlands product​eerste kwartaal *)
consumentenprijsindex​​mei
​Nederland​detailhandelsomzetapril
​producentenprijsindex​april
​01-06​Verenigde Staten ​bouwuitgavenapril​
​inkoopmanagersindex industrie​mei

*) herziening

Verwachtingen

In de afgelopen weken heeft het coronavirus zich in een razendsnel tempo verspreid over de wereld. Als gevolg van de beperkende maatregelen van overheden zal de wereldeconomie dit jaar in een recessie belanden. Over het hele jaar voorzien we een daling van het mondiale bbp met naar schatting 1,0%. 

In de Verenigde Staten zal de economie naar verwachting met ca. 5,7% krimpen. Als gevolg van de tijdelijke sluiting van bedrijven in de dienstensector en de luchtvaart zal de private consumptie sterk dalen. Daarnaast stellen bedrijven hun investeringsbeslissingen uit, waardoor de investeringen in vaste activa dalen. De inflatie neemt als gevolg van lagere energieprijzen af van 1,4% naar 0,5%. De Chinese economie groeit dit jaar als gevolg van de uitbraak van het coronavirus naar verwachting beduidend minder hard. We verwachten een toename van het bbp met ca. 2,3%. De inflatie loopt als gevolg van hogere voedselprijzen op naar ongeveer 3,5%. 

Als gevolg van de corona-epidemie en de beperkende maatregelen zal de economie van het eurogebied in het tweede kwartaal in een recessie komen. De private consumptie zal sterk dalen. Ook de investeringen in vaste activa lopen terug doordat bedrijven, als gevolg van de dalende vraag, investeringsbeslissingen uitstellen. Het bbp van de eurozone zal hierdoor naar verwachting met ca. 7,5% dalen. Vooral in de landen waar de overheid in maart een totale lockdown heeft doorgevoerd, neemt de bedrijvigheid af. De inflatie daalt van 1,2% in 2019 naar -0,2% dit jaar. De afname van de geldontwaarding is voornamelijk het gevolg van lagere energieprijzen. Het bbp van ons land neemt naar verwachting af met 6,0%. De inflatie blijft dit jaar beperkt tot 0,4%. In 2019 kwam de inflatie vooral door indirecte belastingverhogingen nog uit op 2,7%.

Economische groei 2018 2019 2020 ​2021
Verenigde Staten 2,92,3-5,75,0
China
6,86,22,36,5
Japan
0,30,7-2,2​1,7

Eurozone

1,9

1,2

-7,5

5,3

Duitsland1,50,6-6,05,2
Frankrijk1,71,3-9,0​6,8
Italië0,80,3-10,04,2
Spanje2,42,0-10,5​4,8
Nederland 2,61,8-6,03,9
           
Inflatie *) 2018 2019 2020 ​2021
Verenigde Staten 2,11,40,5​2,3
China2,12,93,5​2,5
Japan1,00,50,01,0
Eurozone1,81,2-0,21,2
Duitsland1,91,40,31,1
Frankrijk2,11,30,01,1
Italië1,20,6-0,91,2
Spanje1,70,8-1,01,4
Nederland 1,62,70,41,6

*) o.b.v. de consumptiedeflator (Verenigde Staten), de consumptieprijsindex (China en Japan) resp. de geharmoniseerde consumentenprijsindex (eurozone en eurolanden).

Rentevisie

De ECB blijft in de komende twaalf maanden een ruim monetair beleid voeren. De lange rentetarieven blijven op een zeer laag niveau.


Actueel

Over een jaar​forward rate prognose BNG Bank

3 maanden interbancair

-0,28

-0,57

-0,40

Staat 10 jaar-0,26 -0,20 -0,30

Yieldcurve

  
 

 

Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query