Werkloosheid licht gestegen

 • update:  
 •  
De werkloosheid in ons land is in mei gestegen naar 3,6%. 

Inhoudsopgave

Contents

Yes

In april was de werkloosheid nog 3,4% van de beroepsbevolking. Het aantal werkenden nam in mei met 24.000 af, veel minder dan in de vorige maand. Vergeleken met een jaar geleden daalde de werkgelegenheid met 81.000. Dankzij de NOW-regeling en andere overheidsmaatregelen valt het banenverlies nu nog mee. Na 1 oktober zullen deze regelingen naar verwachting worden afgebouwd, waardoor de werkloosheid zal gaan oplopen. Het CPB maakte de afgelopen week bekend, dat de werkloosheid in 2021 naar verwachting zal verdubbelen naar 7% van de beroepsbevolking.

De Europese banken hebben voor een bedrag van EUR 1.308 miljard ingeschreven op nieuwe leningen van de ECB tegen zeer gunstige voorwaarden, de zgn. TLTRO-faciliteit. De ECB beoogt met de leningen de kredietverlening te stimuleren. Of dit ook gebeurt, moet worden afgewacht. Banken kunnen ook besluiten om meer te beleggen in staatsobligaties.  

Standen peR 19 juni 2020 
              

3 maanden

 10 jaar *)

Verenigde Staten 0,31 (0,32)0,70 (0,71)
Eurozone

-0,41 (-0,37)

-0,15 (-0,12)

​Duitsland
-0,43 (-0,40)
Frankrijk-0,14 (-0,10)
Italië 1,35 (1,44)
Spanje 0,42 (0,52)
​Nederland

​-0,26 (-0,25)​Eurokoers USD 1,121(1,130)

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

Grafiek

Nederland

     


Economisch nieuws 

VERENIGDE STATEN

 • detailhandelsomzet, mei: 17,7%, -6,3% j.o.j. (april: -20,2% j.o.j.)
 • industriële productie, mei: 1,4%, -15,3% j.o.j. (april: -16,2% j.o.j.)
 • woningproductie, mei: 1,115 miljoen, -9,3% j.o.j. (april: 1,203 miljoen, -9,8% j.o.j.)
 • saldo lopende rekening, eerste kwartaal: USD -104,2 miljard, -2,1% bbp (vierde kwartaal: USD -104,3 miljard, -2,2% bbp)

JAPAN

 • consumentenprijsindex, mei: 0,0%, 0,1% j.o.j. (april: 0,1% j.o.j.)

DUITSLAND

 • producentenprijsindex, mei: -0,4%, -2,2% j.o.j. (april: -1,9% j.o.j.)

NEDERLAND

 • werkgelegenheid, mei: -24.000, -0,9% j.o.j. (april: -160.000, -0,5% j.o.j.)
 • werkloosheid, mei: +16.000, 3,6% (april: 3,4%)
 • uitvoer, april: -11,3% j.o.j. (maart:-4,6% j.o.j.)
 • invoer, april: -8,0% j.o.j. (maart: -3,6% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, april: EUR 3,5 miljard (maart: 6,1 miljard)

Agenda

​22-06
Verenigde Staten verkochte bestaande woningen
mei
​Nederland​consumptieapril​
consumentenvertrouwen​juni​
​huizenprijs mei​
23-06​Eurozoneinkoopmanagersindexjuni
​Duitslandinkoopmanagersindex
​juni
​Frankrijk​inkoopmanagersindex​juni
​Japan​inkoopmanagersindex​juni
​24-06Duitsland ondernemersvertrouwen
juni
Frankrijkondernemersvertrouwen​juni
​Nederland​bruto binnenlands product1e kwartaal *)​
​25-06Verenigde Staten orders duurzame goederen
mei
​index van leading indicatorsmei​
Duitsland​​consumentenvertrouwenjuli​
26-06​​Verenigde Staten​consumptiemei
consumptieprijs​mei
consumentenvertrouwen(UvM)​juni *)
​Frankrijk​consumentenvertrouwen​juni
​Spanje​detailhandelsomzet​mei

*) herziening

Verwachtingen

De uitbraak van het coronavirus Covid-19 leidt dit jaar tot een mondiale recessie. De wereldeconomie zal in 2020 met ca. 3,5% krimpen. In 2021 wordt een geleidelijk economisch herstel verwacht. Het mondiale bbp zou dan met ca. 4,75% toenemen. In de meeste westerse landen lijkt het virus onder controle gekomen. De overheden zijn overgegaan tot een geleidelijke versoepeling van de beperkende maatregelen. Regels met betrekking tot afstand houden en hygiëne blijven evenwel in de meeste landen van kracht. De bedrijvigheid zal in de loop van het jaar aantrekken. Een volledig economisch herstel is echter pas mogelijk, indien er een vaccin of medicijn beschikbaar is. In sectoren als de horeca, het toerisme en de luchtvaart zal de activiteit nog lange tijd op een lager niveau blijven.  

De Amerikaanse economie zal in 2020 naar verwachting krimpen met ca. 5,7%. De daling van de bedrijvigheid is vooral het gevolg van een afname van de private consumptie en de investeringen in vaste activa. In 2021 wordt een breed gedragen herstel van de economische groei naar rond 5% verwacht. De inflatie neemt mede als gevolg van lagere energieprijzen af van 1,4% in 2019 naar 0,5% dit jaar. In 2021 loopt de inflatie weer op naar iets meer dan 2%.

Binnen de eurozone zijn vooral Italië en Spanje zwaar getroffen door de uitbraak van het coronavirus. De economie van deze landen zal sterk krimpen, ook doordat de budgettaire maatregelen van de overheden geringer zijn dan in Duitsland en Nederland. In de eurozone als geheel verwachten we een daling van het bbp met ca. 8,5%. De private consumptie, de investeringen en de buitenlandse handel nemen sterk af. In 2021 verwachten we een gematigd economisch herstel. Het bbp zal in de regio als geheel met ca. 3,5% groeien. De inflatie daalt van 1,2% in 2019 naar -0,2% dit jaar. De daling van de geldontwaarding hangt vooral samen met lagere energieprijzen. In 2021 trekt de geldontwaarding weer wat aan naar 1,2%. De Nederlandse economie krimpt met ongeveer 6,0%. In 2021 wordt een gematigd herstel van de conjunctuur verwacht. Het bbp kan volgend jaar met 3,4% toenemen. De inflatie daalt vooral door het wegvallen van het prijsopdrijvend effect van de indirecte belastingverhogingen van 2,7% in 2019 naar 0,4% in 2020. In 2021 loopt de consumptieprijsstijging naar verwachting licht op naar 1,6%.

Economische groei 2018 2019 2020 ​2021
Verenigde Staten 2,92,3-5,75,0
China
6,86,22,36,5
Japan
0,30,7-5,0​3,0

Eurozone

1,9

1,2

-8,6

3,5

Duitsland1,50,6-6,03,8
Frankrijk1,71,3-9,6​4,3
Italië0,80,3-12,82,4
Spanje2,42,0-11,0​4,2
Nederland 2,61,8-6,03,4
           
Inflatie *) 2018 2019 2020 ​2021
Verenigde Staten 2,11,40,5​2,3
China2,12,93,5​2,5
Japan1,00,50,01,0
Eurozone1,81,2-0,21,2
Duitsland1,91,40,31,1
Frankrijk2,11,30,01,1
Italië1,20,6-0,91,2
Spanje1,70,8-1,01,4
Nederland 1,62,70,41,6

*) o.b.v. de consumptiedeflator (Verenigde Staten), de consumptieprijsindex (China en Japan) resp. de geharmoniseerde consumentenprijsindex (eurozone en eurolanden).

Rentevisie

De ECB blijft in de komende twaalf maanden een ruim monetair beleid voeren. De lange rentetarieven blijven op een zeer laag niveau.


Actueel

Over een jaar​forward rate prognose BNG Bank

3 maanden interbancair

-0,41

-0,68

-0,40

Staat 10 jaar-0,26 -0,21 -0,30

Yieldcurve

  
 

 

Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query