Vertrouwen in economie toegenomen

 • update:  
 •  
Het vertrouwen in de Europese economie is in juni sterk toegenomen.

Inhoudsopgave

Contents

Yes

De inkoopmanagersindex, een belangrijke indicator van dat vertrouwen, is in het eurogebied gestegen van 31,9 naar 47,5. De stijging vond vooral plaats in de dienstensector en is gebaseerd op cijfers uit Duitsland en Frankrijk. Volgende week worden cijfers van Italië, Spanje en Nederland(industrie) gepubliceerd. Het herstel van het vertrouwen is het gevolg van de versoepeling van de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus en komt derhalve niet onverwacht. De index stijgt sneller dan na de financiële crisis van 2008. Al te veel conclusies mogen hieraan niet worden verbonden, aangezien het slechts een maandcijfer betreft.

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal volgens herziene data gekrompen met 1,5%, iets minder dan de daling van 1,7% die eerder werd gemeld. De lichte meevaller is vooral te danken aan de investeringen in bedrijven en woningen die met 0,6% toenam. Eerder ging het CBS nog uit van een daling van de investeringen in vaste activa met 1,1%. Ook de consumptiedaling viel met 2,6% iets lager uit dan eerder was gedacht. In april nam de consumptie van huishoudens evenwel met ruim 17% af.


Standen peR 26 juni 2020 
              

3 maanden

 10 jaar *)

Verenigde Staten 0,31 (0,31)0,64 (0,70)
Eurozone

-0,40 (-0,41)

-0,19 (-0,15)

​Duitsland
-0,49 (-0,43)
Frankrijk-0,19 (-0,14)
Italië 1,28 (1,35)
Spanje 0,39 (0,42)
​Nederland

​-0,32 (-0,26)​Eurokoers USD 1,121(1,121)

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

Grafiek

Eurozone

     


Economisch nieuws 

VERENIGDE STATEN

 • verkochte bestaande woningen, mei: 3,910 miljoen, -26,6% j.o.j. (april: -17,2% j.o.j.)
 • orders duurzame goederen, mei: 15,8%, -17,9% j.o.j. (april: -30,1% j.o.j.)
 • index van leading indicators, mei: +2,7 (april: -6,3)
 • consumptie, mei: 8,1%, -9,8% j.o.j. (april: -16,3% j.o.j.)
 • consumptieprijs, mei: 0,1%, excl. voedsel en energie 0,1%, 0,5% j.o.j. (april: 0,6% j.o.j.)
 • consumentenvertrouwen(UvM), juni: 78,1 (herzien van 78,9)

JAPAN

 • inkoopmanagersindex, juni: 37,9 (mei; 27,8)

EUROZONE

 • inkoopmanagersindex, juni: 47,5 (mei: 31,9); industrie 46,9(39,4), dienstensector 47,3 (30,5)

DUITSLAND

 • inkoopmanagersindex, juni: 45,8 (mei: 32,3)
 • ondernemersvertrouwen, juni: 86,2 (mei: 79,7)
 • consumentenvertrouwen, juli: -9,6 (mei: -18,6)

FRANKRIJK

 • inkoopmanagersindex, juni: 51,3 (mei: 32,1)
 • ondernemersvertrouwen, juni: 77,8 (mei: 59,9)
 • consumentenvertrouwen, juni: 96,9 (mei: 92,6)

SPANJE

 • detailhandelsomzet(volume), mei: 19,3%, -19,0% j.o.j. (april: -31,5% j.o.j.)

NEDERLAND

 • consumentenvertrouwen, juni: -27,0 (mei: -31,0)
 • consumptie, april: -17,4% j.o.j. (maart: -6,4% j.o.j.)
 • huizenprijs, mei: 0,8%, 7,7% j.o.j. (april: 7,3% j.o.j.)
 • bruto binnenlands product, eerste kwartaal: -1,5%, -0,2% j.o.j. (herzien van -1,7%, -0,5% j.o.j.)


Agenda

​29-06
Eurozoneeconomisch sentiment
juni
​Duitslandconsumentenprijsindexjuni
​Spanje​consumentenprijsindex​juni
30-06​Eurozoneconsumentenprijsindex
juni
​Italiëconsumentenprijsindex
​juni
​Frankrijkconsumptie​mei
consumentenprijsindex​​juni
Spanje​​bruto binnenlands product​1e kwartaal
​Nederlanddetailhandelsomzet​mei​
​producentenprijsindex​mei
​Japan​werkloosheid​mei
​01-07Verenigde Staten bouwuitgaven
mei
​inkoopmanagersindex industrie​juni
​Duitslandwerkgelegenheid​mei​
​detailhandelsomzetmei​
​Nederland​inkoopmanagersindex industrie​juni
​02-07Verenigde Staten handelsbalans
mei
​werkgelegenheidjuni
werkloosheid​juni
​uurlonenjuni​
​Eurozonewerkloosheid​mei​
​producentenprijsindex​mei
03-07​Verenigde Staten​industriële ordersmei
​Eurozone​inkoopmanagersindex​juni *)
​Italie​inkoopmanagersindexjuni​
​Spanje​inkoopmanagersindex​juni
​Japan​inkoopmanagersindex​juni *)

*) herziening

Verwachtingen

De uitbraak van het coronavirus Covid-19 leidt dit jaar tot een mondiale recessie. De wereldeconomie zal in 2020 met ca. 3,5% krimpen. In 2021 wordt een geleidelijk economisch herstel verwacht. Het mondiale bbp zou dan met ca. 4,75% toenemen. In de meeste westerse landen lijkt het virus onder controle gekomen. De overheden zijn overgegaan tot een geleidelijke versoepeling van de beperkende maatregelen. Regels met betrekking tot afstand houden en hygiëne blijven evenwel in de meeste landen van kracht. De bedrijvigheid zal in de loop van het jaar aantrekken. Een volledig economisch herstel is echter pas mogelijk, indien er een vaccin of medicijn beschikbaar is. In sectoren als de horeca, het toerisme en de luchtvaart zal de activiteit nog lange tijd op een lager niveau blijven.  

De Amerikaanse economie zal in 2020 naar verwachting krimpen met ca. 5,7%. De daling van de bedrijvigheid is vooral het gevolg van een afname van de private consumptie en de investeringen in vaste activa. In 2021 wordt een breed gedragen herstel van de economische groei naar rond 5% verwacht. De inflatie neemt mede als gevolg van lagere energieprijzen af van 1,4% in 2019 naar 0,5% dit jaar. In 2021 loopt de inflatie weer op naar iets meer dan 2%.

Binnen de eurozone zijn vooral Italië en Spanje zwaar getroffen door de uitbraak van het coronavirus. De economie van deze landen zal sterk krimpen, ook doordat de budgettaire maatregelen van de overheden geringer zijn dan in Duitsland en Nederland. In de eurozone als geheel verwachten we een daling van het bbp met ca. 8,5%. De private consumptie, de investeringen en de buitenlandse handel nemen sterk af. In 2021 verwachten we een gematigd economisch herstel. Het bbp zal in de regio als geheel met ca. 3,5% groeien. De inflatie daalt van 1,2% in 2019 naar -0,2% dit jaar. De daling van de geldontwaarding hangt vooral samen met lagere energieprijzen. In 2021 trekt de geldontwaarding weer wat aan naar 1,2%. De Nederlandse economie krimpt met ongeveer 6,0%. In 2021 wordt een gematigd herstel van de conjunctuur verwacht. Het bbp kan volgend jaar met 3,4% toenemen. De inflatie daalt vooral door het wegvallen van het prijsopdrijvend effect van de indirecte belastingverhogingen van 2,7% in 2019 naar 0,4% in 2020. In 2021 loopt de consumptieprijsstijging naar verwachting licht op naar 1,6%.

Economische groei 2018 2019 2020 ​2021
Verenigde Staten 2,92,3-5,75,0
China
6,86,22,36,5
Japan
0,30,7-5,0​3,0

Eurozone

1,9

1,2

-8,6

3,5

Duitsland1,50,6-6,03,8
Frankrijk1,71,3-9,6​4,3
Italië0,80,3-12,82,4
Spanje2,42,0-11,0​4,2
Nederland 2,41,7(1,8)-6,03,4
           
Inflatie *) 2018 2019 2020 ​2021
Verenigde Staten 2,11,40,5​2,3
China2,12,93,5​2,5
Japan1,00,50,01,0
Eurozone1,81,2-0,21,2
Duitsland1,91,40,31,1
Frankrijk2,11,30,01,1
Italië1,20,6-0,91,2
Spanje1,70,8-1,01,4
Nederland 1,62,70,41,6

*) o.b.v. de consumptiedeflator (Verenigde Staten), de consumptieprijsindex (China en Japan) resp. de geharmoniseerde consumentenprijsindex (eurozone en eurolanden).

Rentevisie

De ECB blijft in de komende twaalf maanden een ruim monetair beleid voeren. De lange rentetarieven blijven op een zeer laag niveau.


Actueel

Over een jaar​forward rate prognose BNG Bank

3 maanden interbancair

-0,40

-0,61

-0,40

Staat 10 jaar-0,32 -0,25 -0,30

Yieldcurve

  
 

 

Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query