Forse groei werkgelegenheid VS

 • update:  
 •  
De Amerikaanse arbeidsmarkt herstelt sneller dan verwacht.

Inhoudsopgave

Contents

Yes

In de afgelopen maand kwamen er 4,8 miljoen banen bij. In mei nam het aantal banen sterker toe dan eerder was gedacht. De werkloosheid liep daardoor in de Verenigde Staten terug van 13,3% in mei naar 11,1% in juni.  Het herstel van de arbeidsmarkt volgt op de versoepeling van beperkende maatregelen in verband met de coronacrisis. In de afgelopen weken neemt het aantal besmettingen in Texas, Florida en andere zuidelijke staten echter weer toe. De vraag is of de overheden in deze staten niet te vroeg zijn geweest met het versoepelen van de coronamaatregelen. In Europa blijft het virus in de meeste landen onder controle. Vrijdag bleek dat het vertrouwen in de economie ook in de zwaar getroffen landen Italië en Spanje sterk is toegenomen. De komende week worden belangrijke cijfers over de feitelijke bedrijvigheid in een aantal eurolanden gepubliceerd.

Standen peR 3 juLi 2020 
              

3 maanden

 10 jaar *)

Verenigde Staten 0,28 (0,31)0,68 (0,64)
Eurozone

-0,44 (-0,40)

-0,16 (-0,19)

​Duitsland
-0,46 (-0,49)
Frankrijk-0,17 (-0,19)
Italië 1,25 (1,28)
Spanje 0,44 (0,39)
​Nederland

​-0,29 (-0,32)​Eurokoers USD 1,122(1,121)

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

Grafiek

Werkloosheid(% beroepbevolking)

     


Economisch nieuws 

VERENIGDE STATEN

 • consumentenvertrouwen(CB), juni: 98,1 (mei: 85,9)
 • bouwuitgaven, mei: -2,1%, 0,3% j.o.j. (april: 2,2% j.o.j.)
 • inkoopmanagersindex industrie, juni: 52,6 (mei: 43,1)
 • industriële orders, mei: 8,0%, -15,8% j.o.j. (april: -22,7% j.o.j.)
 • handelsbalans, mei: USD -54,6 miljard (april: USD -49,8 miljard)
 • uitvoer, mei: 32,1% j.o.j. (april: -27,8% j.o.j.)
 • invoer, mei: -24,6% j.o.j. (april: -22,3% j.o.j.)
 • werkgelegenheid, juni: +4,800 miljoen, -8,6% j.o.j. (mei: +2,699 miljoen, -11,7% j.o.j., herzien van +2,509 miljoen, -11,7% j.o.j.)
 • werkloosheid, juni: 11,1% (mei: 13,3%)
 • uurlonen, juni: -1,2%, 5,0% j.o.j. (mei: 6,6% j.o.j.)

JAPAN

 • werkloosheid, mei: 2,9% (april: 2,6%)
 • inkoopmanagersindex, juni: 40,8 (herzien van 37,9)

EUROZONE

 • index economisch sentiment, juni: 75,7 (mei: 67,5)
 • inkoopmanagersindex, juni: 48,5(herzien van 47,5) 
 • werkloosheid, mei: +159.000, 7,4% (april: +268.000, 7,3%)
 • consumentenprijsindex, juni: 0,3%, 0,3% j.o.j. (mei: 0,1% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, mei: -0,6%, -5,0% j.o.j. (april: -4,5% j.o.j.)

DUITSLAND

 • consumentenprijsindex, juni: 0,6%, 0,8% j.o.j. (mei: 0,5% j.o.j.)
 • werkgelegenheid, mei: -314.000, -1,2% j.o.j. (april: -273.000, -0,5% j.o.j.)
 • detailhandelsomzet(volume), mei: 13,9%, 7,3% j.o.j. (april: -6,3% j.o.j.)

FRANKRIJK

 • consumptie, mei: 36,6%, -8,3% j.o.j. (april: -32,7% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, juni: -0,1%, 0,1% j.o.j. (mei: 0,4% j.o.j.)

ITALIE

 • consumentenprijsindex, juni: 0,0%, -0,4% j.o.j. (mei: -0,3% j.o.j.)
 • inkoopmanagersindex, juni: 47,6 (mei: 33,9)

SPANJE

 • consumentenprijsindex, juni: 0,4%, -0,3% j.o.j. (mei: -0,9% j.o.j.)
 • bruto binnenlands product, eerste kwartaal: -5,2%, -3,7% j.o.j. (herzien van -5,2%, -3,8% j.o.j.)
 • inkoopmanagersindex, juni: 49,7 (mei: 29,2)

NEDERLAND

 • inkoopmanagersindex industrie, juni: 45,2 (mei: 40,5)
 • producentenvertrouwen, juni: -15,1 (mei: -25,1)
 • detailhandelsomzet(volume), mei: 5,9% j.o.j. (april: -1,9% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, mei: 0,3%, -7,3% j.o.j. (april: -7,5% j.o.j.)

Agenda

​06-07
Verenigde Staten inkoopmanagersindex dienstensector
juni
Eurozone​​saldo lopende rekening1e kwartaal​
detailhandelsomzet​mei​
Duitsland​​industriële ordersmei​
​Spanje​industriële productie​​mei
07-07​​Duitslandindustriële productie​​​mei
​Frankrijkhandelsbalans
mei
​Italiëdetailhandelsomzet​​mei
​Nederland​consumentenprijsindexjuni​
​08-07Eurozonehuizenprijs
1e kwartaal
​09-07Duitslandhandelsbalans
mei
10-07​Verenigde Statenproducentenprijsindexjuni
​Frankrijk ​industriële productiemei​
Italië​​​industriële productie​mei
​Nederland​​industriële productiemei​

*) herziening

Verwachtingen

De uitbraak van het coronavirus Covid-19 leidt dit jaar tot een mondiale recessie. De wereldeconomie zal in 2020 met ca. 3,5% krimpen. In 2021 wordt een geleidelijk economisch herstel verwacht. Het mondiale bbp zou dan met ca. 4,75% toenemen. In de meeste westerse landen lijkt het virus onder controle gekomen. De overheden zijn overgegaan tot een geleidelijke versoepeling van de beperkende maatregelen. Regels met betrekking tot afstand houden en hygiëne blijven evenwel in de meeste landen van kracht. De bedrijvigheid zal in de loop van het jaar aantrekken. Een volledig economisch herstel is echter pas mogelijk, indien er een vaccin of medicijn beschikbaar is. In sectoren als de horeca, het toerisme en de luchtvaart zal de activiteit nog lange tijd op een lager niveau blijven.  

De Amerikaanse economie zal in 2020 naar verwachting krimpen met ca. 5,7%. De daling van de bedrijvigheid is vooral het gevolg van een afname van de private consumptie en de investeringen in vaste activa. In 2021 wordt een breed gedragen herstel van de economische groei naar rond 5% verwacht. De inflatie neemt mede als gevolg van lagere energieprijzen af van 1,4% in 2019 naar 0,5% dit jaar. In 2021 loopt de inflatie weer op naar iets meer dan 2%.

Binnen de eurozone zijn vooral Italië en Spanje zwaar getroffen door de uitbraak van het coronavirus. De economie van deze landen zal sterk krimpen, ook doordat de budgettaire maatregelen van de overheden geringer zijn dan in Duitsland en Nederland. In de eurozone als geheel verwachten we een daling van het bbp met ca. 8,5%. De private consumptie, de investeringen en de buitenlandse handel nemen sterk af. In 2021 verwachten we een gematigd economisch herstel. Het bbp zal in de regio als geheel met ca. 3,5% groeien. De inflatie daalt van 1,2% in 2019 naar -0,2% dit jaar. De daling van de geldontwaarding hangt vooral samen met lagere energieprijzen. In 2021 trekt de geldontwaarding weer wat aan naar 1,2%. De Nederlandse economie krimpt met ongeveer 6,0%. In 2021 wordt een gematigd herstel van de conjunctuur verwacht. Het bbp kan volgend jaar met 3,4% toenemen. De inflatie daalt vooral door het wegvallen van het prijsopdrijvend effect van de indirecte belastingverhogingen van 2,7% in 2019 naar 0,4% in 2020. In 2021 loopt de consumptieprijsstijging naar verwachting licht op naar 1,6%.

Economische groei 2018 2019 2020 ​2021
Verenigde Staten 2,92,3-5,75,0
China
6,86,22,36,5
Japan
0,30,7-5,0​3,0

Eurozone

1,9

1,2

-8,6

3,5

Duitsland1,50,6-6,03,8
Frankrijk1,71,3-9,6​4,3
Italië0,80,3-12,82,4
Spanje2,42,0-11,0​4,2
Nederland 2,41,7-6,03,4
           
Inflatie *) 2018 2019 2020 ​2021
Verenigde Staten 2,11,40,5​2,3
China2,12,93,5​2,5
Japan1,00,50,01,0
Eurozone1,81,2-0,21,2
Duitsland1,91,40,31,1
Frankrijk2,11,30,01,1
Italië1,20,6-0,91,2
Spanje1,70,8-1,01,4
Nederland 1,62,70,41,6

*) o.b.v. de consumptiedeflator (Verenigde Staten), de consumptieprijsindex (China en Japan) resp. de geharmoniseerde consumentenprijsindex (eurozone en eurolanden).

Rentevisie

De ECB blijft in de komende twaalf maanden een ruim monetair beleid voeren. De lange rentetarieven blijven op een zeer laag niveau.


Actueel

Over een jaar​forward rate prognose BNG Bank

3 maanden interbancair

-0,44

-0,60

-0,40

Staat 10 jaar-0,29 -0,22 -0,30

Yieldcurve

  
 

 

Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query