Euro hoger na akkoord over Herstelfonds

 • update:  
 •  
De eurokoers steeg de afgelopen week bijna 2 dollarcent naar USD 1,16.

Inhoudsopgave

Contents

Yes

De munt profiteerde van het akkoord over een Europees Herstelfonds van EUR 750 miljard. Het aandeel van de subsidies in het totale pakket is met EUR 390 miljard minder groot dan in het oorspronkelijke voorstel van Duitsland en Frankrijk. Dit was vooral een wens van de kleinere eurolanden waaronder Nederland. Een relatief groot deel van de financiële steun zal gaan naar landen die zwaar getroffen zijn door de pandemie, zoals Italië en Spanje. De Europese Commissie gaat het bedrag lenen, waardoor de EU een belangrijkere speler op de Europese kapitaalmarkt wordt. Door het akkoord wordt het voor landen nog moeilijker om uit de EU te stappen. De bedrijvigheid trekt verder aan. De inkoopmanagersindex steeg in het eurogebied van 48,5 in juni naar 54,8 in juli. Vooral in de dienstensector zijn de vooruitzichten verbeterd.


Standen peR 24 juLi 2020 
              

3 maanden

 10 jaar *)

Verenigde Staten 0,25 (0,27)0,59 (0,64)
Eurozone

-0,45 (-0,44)

-0,19 (-0,18)

​Duitsland
-0,49 (-0,48)
Frankrijk-0,20 (-0,20)
Italië 1,01 (1,17)
Spanje 0,35 (0,40)
​Nederland

​-0,32 (-0,32)​Eurokoers USD 1,161(1,143)

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

Grafiek

Eurokoers

     


Economisch nieuws 

VERENIGDE STATEN

 • index van leading indicators, juni: +2,0 (mei: +3,1, herzien van +2,7)
 • verkochte bestaande woningen, juni: 4.740 miljoen, -11,3% j.o.j. (mei: 3.910 miljoen, -26,6% j.o.j.) 

JAPAN

 • inkoopmanagersindex, juli: 43,9 (juni: 40,8)
 • consumentenprijsindex, juni: -0,1%, 0,1% j.o.j. (mei: 0,1% j.o.j.)

EUROZONE

 • begrotingssaldo, eerste kwartaal: -2,2% bbp (vierde kwartaal: -0,7% bbp)
 • bruto overheidsschuld, eerste kwartaal: EUR 10.261 miljard, 86,3% bbp (vierde kwartaal: 84,1% bbp)
 • inkoopmanagersindex, juli: 54,8 (juni: 48,5); industrie 51,1(47,4), dienstensector 55,1(48,3).

DUITSLAND

 • consumentenvertrouwen, augustus: -0,3 (juli: -9,4)
 • inkoopmanagersindex, juli: 55,5 (47,0)
 • producentenprijsindex, juni: 0,1%, -1,8% j.o.j. (mei: -2,2% j.o.j.)

FRANKRIJK

 • ondernemersvertrouwen, juli: 84,7 (juni: 78,4)
 • inkoopmanagersindex, juli: 57,6 (juni: 51,7)

NEDERLAND

 • consumentenvertrouwen, juli: -26,0 (juni:-27,0)
 • consumptie, mei: 7,6%, -13,3% j.o.j. (april: -16,9% j.o.j.)
 • huizenprijs, juni: niet gepubliceerd.

Agenda

​27-07
Verenigde Staten orders duurzame goederen
juni

​Duitslandondernemersvertrouwen ​juli
​28-07Verenigde Statenconsumentenvertrouwen(CB)
juli
​29-07​Verenigde Staten beleidsvergadering Fed
​Frankrijk​consumentenvertrouwen ​juli
​Spanje​detailhandelsomzetjuni​
​Nederland​inkoopmanagersindex industriejuli​
​30-07​Verenigde Staten bruto binnenlands product​2e kwartaal
​Eurozone​werkloosheid​juni
​Duitsland​bruto binnenlands product​2e kwartaal
​consumentenprijsindex​juli
​Frankrijkproducentenprijsindex​juni
​Nederland​producentenvertrouwen ​juli
​producentenprijsindex​juni
​31-07​Verenigde Staten consumptiejuni​
​beschikbaar inkomen ​juni
​consumptieprijs​juni
​loonkosten 2e kwartaal​
​consumentenvertrouwen(UvM)​juli *)
​Chinainkoopmanagersindex​​juli
​Japanwerkloosheid ​juni​
​Eurozone​​bruto binnenlands product​2e kwartaal
​consumentenprijsindex​juli
​Duitsland​detailhandelsomzet​juni
Frankrijk​​bruto binnenlands product​2e kwartaal
​consumentenprijsindex​juli
consumptie​juni​
Italië​​bruto binnenlands product​2e kwartaal
​consumentenprijsindex​juli
​detailhandelsomzetjuni​
​Spanje​bruto binnenlands product2e kwartaal​
​consumentenprijsindex​juli
Nederland ​​detailhandelsomzetjuni​

*) herziening

Verwachtingen

De uitbraak van het coronavirus Covid-19 leidt dit jaar tot een mondiale recessie. De wereldeconomie zal in 2020 met ca. 3,5% krimpen. In 2021 wordt een geleidelijk economisch herstel verwacht. Het mondiale bbp zou dan met ca. 4,75% toenemen. In de meeste westerse landen lijkt het virus onder controle gekomen. De overheden zijn overgegaan tot een geleidelijke versoepeling van de beperkende maatregelen. Regels met betrekking tot afstand houden en hygiëne blijven evenwel in de meeste landen van kracht. De bedrijvigheid zal in de loop van het jaar aantrekken. Een volledig economisch herstel is echter pas mogelijk, indien er een vaccin of medicijn beschikbaar is. In sectoren als de horeca, het toerisme en de luchtvaart zal de activiteit nog lange tijd op een lager niveau blijven.  

De Amerikaanse economie zal in 2020 naar verwachting krimpen met ca. 5,7%. De daling van de bedrijvigheid is vooral het gevolg van een afname van de private consumptie en de investeringen in vaste activa. In 2021 wordt een breed gedragen herstel van de economische groei naar rond 5% verwacht. De inflatie neemt mede als gevolg van lagere energieprijzen af van 1,4% in 2019 naar 0,5% dit jaar. In 2021 loopt de inflatie weer op naar iets meer dan 2%.

Binnen de eurozone zijn vooral Italië en Spanje zwaar getroffen door de uitbraak van het coronavirus. De economie van deze landen zal sterk krimpen, ook doordat de budgettaire maatregelen van de overheden geringer zijn dan in Duitsland en Nederland. In de eurozone als geheel verwachten we een daling van het bbp met ca. 7,2%. De private consumptie, de investeringen en de buitenlandse handel nemen sterk af. In 2021 verwachten we een gematigd economisch herstel. Het bbp zal in de regio als geheel met ca. 4,6% groeien. De inflatie daalt van 1,2% in 2019 naar -0,2% dit jaar. De daling van de geldontwaarding hangt vooral samen met lagere energieprijzen. In 2021 trekt de geldontwaarding weer wat aan naar 1,2%. De Nederlandse economie krimpt met ongeveer 4,5%. In 2021 wordt een gematigd herstel van de conjunctuur verwacht. Het bbp kan volgend jaar met 4,0% toenemen. De inflatie daalt vooral door het wegvallen van het prijsopdrijvend effect van de indirecte belastingverhogingen van 2,7% in 2019 naar 0,4% in 2020. In 2021 loopt de consumptieprijsstijging naar verwachting licht op naar 1,6%.

Economische groei 2018 2019 2020 ​2021
Verenigde Staten 2,92,3-5,75,0
China
6,86,22,36,5
Japan
0,30,7-5,0​3,0

Eurozone

1,9

1,2

-7,2

4,6

Duitsland1,50,6-4,54,4
Frankrijk1,71,3-8,14,9
Italië0,80,3-11,23,1
Spanje2,42,0-9,5​4,9
Nederland 2,41,7-4,54,0
           
Inflatie *) 2018 2019 2020 ​2021
Verenigde Staten 2,11,40,5​2,3
China2,12,92,5​2,0
Japan1,00,50,01,0
Eurozone1,81,2-0,21,2
Duitsland1,91,40,31,1
Frankrijk2,11,30,01,1
Italië1,20,6-0,91,2
Spanje1,70,8-1,01,4
Nederland 1,62,70,41,6

*) o.b.v. de consumptiedeflator (Verenigde Staten), de consumptieprijsindex (China en Japan) resp. de geharmoniseerde consumentenprijsindex (eurozone en eurolanden).

Rentevisie

De ECB blijft in de komende twaalf maanden een ruim monetair beleid voeren. De lange rentetarieven blijven op een zeer laag niveau.


Actueel

Over een jaar​forward rate prognose BNG Bank

3 maanden interbancair

-0,45

-0,47

-0,40

Staat 10 jaar-0,32 -0,25 -0,20

Yieldcurve

 

Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query