Forse krimp eurozone

 • update:  
 •  
Het bbp van het eurogebied is in het tweede kwartaal volgens Eurostat met 12,1% afgenomen.

Inhoudsopgave

Contents

Yes

De krimp van de economie kwam nipt lager uit dan onze raming van -12,5%. Met name de investeringen in vaste activa en de export daalden sterk. De Spaanse economie kromp het meest, nl. met 18,5%. In Frankrijk daalde het bbp met 13,8%. De krimp van de Italiaanse economie viel met 12,4% lager uit dan verwacht. Het Duitse bbp nam juist sterker af dan voorzien, nl. met 10,1%. Cijfers over de Nederlandse economie worden op 14 augustus gepubliceerd.
De Amerikaanse economie kromp in het tweede kwartaal met 9,5%. Het is de sterkste daling sinds het begin van de reeks in 1947. Gezien de toename van het aantal besmettingen in belangrijkste staten als Californië en Texas lijkt het economisch herstel gematigder te zijn dan eerder was gehoopt. De Federal Reserve liet het monetaire beleid onveranderd, maar zei wel klaar te staan om additionele maatregelen te nemen. Verlenging van de inkomensondersteuning van burgers door de federale overheid is nog onzeker, omdat democraten en republikeinen in het Congres het nog oneens zijn over de omvang. 
 
Standen peR 31 juLi 2020 
              

3 maanden

 10 jaar *)

Verenigde Staten 0,25 (0,25)0,55 (0,59)
Eurozone

-0,46 (-0,45)

-0,23 (-0,19)

​Duitsland
-0,57 (-0,49)
Frankrijk-0,21 (-0,20)
Italië 1,07 (1,01)
Spanje 0,32 (0,35)
​Nederland

​-0,41 (-0,32)​Eurokoers USD 1,185(1,161)

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

Grafiek

Bruto binnenlands product(% k.o.k.)


     


Economisch nieuws 

VERENIGDE STATEN

 • bruto binnenlands product, tweede kwartaal: -9,5%, -9,5% j.o.j. (eerste kwartaal: 0,3% j.o.j.)
 • orders duurzame goederen, juni: 7,3%, -12,7% j.o.j. (mei: -18,5% j.o.j.)
 • consumentenvertrouwen(CB), juli: 92,6 (juni: 98,3)
 • consumentenvertrouwen(UvM), juli: 72,5 (herzien van 73,2)
 • consumptie, juni: 5,2%, -4,8% j.o.j. (mei: -9,5% j.o.j.)
 • beschikbaar inkomen, juni: -1,4%, 7,4% j.o.j. (mei: 8,8% j.o.j.)
 • consumptieprijs, juni: 0,4%, excl. voedsel en energie 0,3%, 0,8% j.o.j. (mei: 0,5% j.o.j.)
 • loonkosten, tweede kwartaal: 0,5%, 2,7% j.o.j. (eerste kwartaal: 2,8% j.o.j.)

CHINA

 • inkoopmanagersindex, juli: 54,1 (juni: 54,2)

JAPAN

 • werkloosheid, juni: 2,8% (mei: 2,9%)

EUROZONE

 • bruto binnenlands product, tweede kwartaal: -12,1%, -15,0% j.o.j. (eerste kwartaal: -3,6%, -3,1% j.o.j., herzien van -3,6%, -2,9% j.o.j.)
 • werkloosheid, juni: 7,8% (mei: 7,7%)
 • consumentenprijsindex, juli: -0,3%, excl. voedsel en energie -0,2%, 0,4% j.o.j. (juni: 0,3% j.o.j.)

DUITSLAND

 • bruto binnenlands product, tweede kwartaal: -10,1%, -11,7% j.o.j. (eerste kwartaal: -2,0%, -1,8% j.o.j., herzien van -2,2%, -1,9% j.o.j.)
 • ondernemersvertrouwen, juli: 90,5 (juni: 86,3)
 • consumentenprijsindex, juli: -0,5%, 0,0% j.o.j. (juni: 0,8% j.o.j.)
 • detailhandelsomzet(volume), juni: -1,6%, 3,0% j.o.j. (mei: 6,8% j.o.j.)

FRANKRIJK

 • bruto binnenlands product, tweede kwartaal: -13,8%, -19,0% j.o.j. (eerste kwartaal: -5,9%, -5,7% j.o.j., herzien van -5,3%, -5,0% j.o.j.)
 • consumentenvertrouwen, juli: 94,1 (juni: 96,3)
 • consumptie, juni: 9,0%, 1,3% j.o.j. (mei: -7,2% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, juli: 0,4%, 0,9% j.o.j. (juni: 0,2% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, juni: 0,7%, -2,7% j.o.j. (mei: -4,0% j.o.j.)

ITALIE

 • bruto binnenlands product, tweede kwartaal: -12,4%, -17,3% j.o.j. (eerste kwartaal: -5,5% j.o.j.)
 • detailhandelsomzet(volume), juni: 12,5%, -11,3% j.o.j. (mei: -20,5% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, juli: -0,6%, 0,9% j.o.j. (juni: -0,4% j.o.j.)

SPANJE

 • bruto binnenlands product, tweede kwartaal: -18,5%, -22,1% j.o.j. (eerste kwartaal: -3,7% j.o.j.)
 • detailhandelsomzet(volume), juni: 17,8%, -4,7% j.o.j. (mei: -18,9% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, juli: -1,5%, -0,7% j.o.j. (juni: 0,3% j.o.j.)

NEDERLAND

 • producentenvertrouwen, juli: -8,7 (juni: -15,1)
 • inkoopmanagersindex industrie, juli: 47,9 (juni: 45,2)
 • detailhandelsomzet(volume), juni: 1,2%, 7,2% j.o.j. (mei: 6,3% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, juni: 0,5%, 1,7% j.o.j. (mei: 1,1% j.o.j.)
 • huizenprijs, juni: 0,4%, 7,6% j.o.j. (mei: 7,7% j.o.j.)

 

Agenda

​03-08
Verenigde Staten bouwuitgaven
juni

inkoopmanagersindex industrie​juli
​Nederland​inkoopmanagersindex industrie​juli
​04-08Verenigde Statenindustriële orders
juni
​05-08​Verenigde Staten handelsbalans
juni
inkoopmanagersindex dienstensector​​juli
​Eurozoneinkoopmanagersindex​​juli *)
Italië​​inkoopmanagersindex​juli
​Spanjeinkoopmanagersindex​juli
​Japan ​inkoopmanagersindexjuli *)​
​06-08​Duitsland​industriële ordersjuni​
detailhandelsomzet​​juni
​Italië​industriële productie​juni
​Nederlandconsumentenprijsindexjuli​
​07-08​Verenigde Staten werkgelegenheid​juli
​werkloosheid​juli
uurlonen​juli
Duitsland​industriële productie​juni
​handelsbalansjuni​
Frankrijkindustriële productie​​juni
​handelsbalans​juni
werkgelegenheid​2e kwartaal​
​Spanje​industriële productie​​juni
​Nederland​industriële productie​​juni

*) herziening

Verwachtingen

De uitbraak van het coronavirus Covid-19 leidt dit jaar tot een mondiale recessie. De wereldeconomie zal in 2020 met ca. 3,5% krimpen. In 2021 wordt een geleidelijk economisch herstel verwacht. Het mondiale bbp zou dan met ca. 4,75% toenemen. In de meeste westerse landen lijkt het virus onder controle gekomen. De overheden zijn overgegaan tot een geleidelijke versoepeling van de beperkende maatregelen. Regels met betrekking tot afstand houden en hygiëne blijven evenwel in de meeste landen van kracht. De bedrijvigheid zal in de loop van het jaar aantrekken. Een volledig economisch herstel is echter pas mogelijk, indien er een vaccin of medicijn beschikbaar is. In sectoren als de horeca, het toerisme en de luchtvaart zal de activiteit nog lange tijd op een lager niveau blijven.  

De Amerikaanse economie zal in 2020 naar verwachting krimpen met ca. 5,7%. De daling van de bedrijvigheid is vooral het gevolg van een afname van de private consumptie en de investeringen in vaste activa. In 2021 wordt een breed gedragen herstel van de economische groei naar rond 5% verwacht. De inflatie neemt mede als gevolg van lagere energieprijzen af van 1,4% in 2019 naar 0,5% dit jaar. In 2021 loopt de inflatie weer op naar iets meer dan 2%.

Binnen de eurozone zijn vooral Italië en Spanje zwaar getroffen door de uitbraak van het coronavirus. De economie van deze landen zal sterk krimpen, ook doordat de budgettaire maatregelen van de overheden geringer zijn dan in Duitsland en Nederland. In de eurozone als geheel verwachten we een daling van het bbp met ca. 7,2%. De private consumptie, de investeringen en de buitenlandse handel nemen sterk af. In 2021 verwachten we een gematigd economisch herstel. Het bbp zal in de regio als geheel met ca. 4,6% groeien. De inflatie daalt van 1,2% in 2019 naar -0,2% dit jaar. De daling van de geldontwaarding hangt vooral samen met lagere energieprijzen. In 2021 trekt de geldontwaarding weer wat aan naar 1,2%. De Nederlandse economie krimpt met ongeveer 4,5%. In 2021 wordt een gematigd herstel van de conjunctuur verwacht. Het bbp kan volgend jaar met 4,0% toenemen. De inflatie daalt vooral door het wegvallen van het prijsopdrijvend effect van de indirecte belastingverhogingen van 2,7% in 2019 naar 0,4% in 2020. In 2021 loopt de consumptieprijsstijging naar verwachting licht op naar 1,6%.

Economische groei 2018 2019 2020 ​2021
Verenigde Staten 2,92,3-5,75,0
China
6,86,22,36,5
Japan
0,30,7-5,0​3,0

Eurozone

1,9

1,2

-7,2

4,6

Duitsland1,50,6-4,54,4
Frankrijk1,71,3-8,14,9
Italië0,80,3-11,23,1
Spanje2,42,0-9,5​4,9
Nederland 2,41,7-4,54,0
           
Inflatie *) 2018 2019 2020 ​2021
Verenigde Staten 2,11,40,5​2,3
China2,12,92,5​2,0
Japan1,00,50,01,0
Eurozone1,81,2-0,21,2
Duitsland1,91,40,31,1
Frankrijk2,11,30,01,1
Italië1,20,6-0,91,2
Spanje1,70,8-1,01,4
Nederland 1,62,70,41,6

*) o.b.v. de consumptiedeflator (Verenigde Staten), de consumptieprijsindex (China en Japan) resp. de geharmoniseerde consumentenprijsindex (eurozone en eurolanden).

Rentevisie

De ECB blijft in de komende twaalf maanden een ruim monetair beleid voeren. De lange rentetarieven blijven op een zeer laag niveau.


Actueel

Over een jaar​forward rate prognose BNG Bank

3 maanden interbancair

-0,46

-0,49

-0,40

Staat 10 jaar-0,41 -0,33 -0,20

Yieldcurve

 

Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query