Ondernemers minder negatief

 • update:  
 •  
Het vertrouwen in het Nederlandse bedrijfsleven is in het derde kwartaal duidelijk toegenomen.

Inhoudsopgave

Contents

Yes

De index van het ondernemersvertrouwen steeg 18 punten naar -19,3. In vrijwel alle sectoren nam het vertrouwen toe. De industrie en de bouw staan er relatief het beste voor. In de commerciële dienstverlening zijn de vooruitzichten minder gunstig. In het tweede kwartaal kromp de Nederlandse economie met 8,5 procent. Dat was wat beter dan verwacht. De economische krimp is vooral toe te schrijven aan een daling van de private consumptie met 10,4 procent. De investeringen daalden met 12,4 procent, terwijl uitvoer en invoer beiden ruim 8 procent lager uitkwamen dan in het eerste kwartaal. Vergeleken met andere eurolanden viel de krimp overigens nog mee. In de eurozone daalde het bbp met 12,1 procent.

Het komende Economisch beeld zal worden gepubliceerd en verzonden op 31 augustus.


Standen op 14 AUGUSTUS 2020 
              

3 maanden

 10 jaar *)

Verenigde Staten 0,27 (0,25)0,71 (0,57)
Eurozone

-0,48 (-0,48)

-0,16 (-0,23)

​Duitsland
-0,43 (-0,56)
Frankrijk-0,13 (-0,22)
Italië 1,05 (0,98)
Spanje 0,36 (0,27)
​Nederland

​-0,30 (-0,39)​Eurokoers USD 1,181(1,182)

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

Grafiek

Nederland


     


Economisch nieuws 

VERENIGDE STATEN

 • consumentenvertrouwen(UvM), augustus: 72,8 (juli: 72,5)
 • industriële productie, juli: 3,0%, -8,2% j.o.j. (juni: -11,0% j.o.j.)
 • detailhandelsomzet, juli: 0,7%, 1,7% j.o.j. (juni: 7,8%, 1,4% j.o.j., herzien van 6,9%, 0,4% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, juli: 0,6%, excl. voedsel en energie 0,6%, 1,0% j.o.j. (juni: 0,6% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, juli: 0,9%, -3,9% j.o.j. (juni: -4,6% j.o.j.)

EUROZONE

 • industriële productie, juni: 9,1%, -12,3% j.o.j. (mei: -20,4% j.o.j.)
 • werkgelegenheid, tweede kwartaal: -2,8%, -2,9% j.o.j. (eerste kwartaal: 0,4% j.o.j.)
 • handelsbalans, juni: EUR 8,0 miljard (mei: 1,6 miljard)
 • uitvoer, juni: -15,5% j.o.j. (mei: -24,6% j.o.j.)
 • invoer, juni: -17,0% j.o.j. (mei: -22,3% j.o.j.)
 • intrahandel, juni: -13,2% j.o.j. (mei: -24,7% j.o.j.) 
 • bruto binnenlands product, tweede kwartaal: -12,1%, -15,0% j.o.j. (niet herzien)

NEDERLAND

 • ondernemersvertrouwen, derde kwartaal: -19,3 (tweede kwartaal: -37,2)
 • bruto binnenlands product, tweede kwartaal: -8,5%, -93% j.o.j. (eerste kwartaal: -0,2% j.o.j.)
 • handelsbalanssaldo, juni: EUR 4,0 miljard (mei: EUR 3,2 miljard)
 • uitvoer, juni: -2,9% j.o.j. (mei: -11,4% j.o.j.)
 • invoer, juni: -4,0% j.o.j. (mei: -8,7 procent j.o.j.)

 

Agenda

​17-08
Japan bruto binnenlands product
2e kwartaal
​18-08Verenigde Statenwoningproductie
juli
​19-08​- -
​20-08​Verenigde Statenindex van leading indicatorsjuli
​Duitslandproducentenprijsindex​​juli
​Nederland​consumentenvertrouwen ​augustus
​werkgelegenheid​juli
​werkloosheid​juli
​21-08​Verenigde Staten verkochte bestaande woningen​juli
​Eurozone​inkoopmanagersindexaugustus​
​Duitsland​inkoopmanagersindex​​augustus
​Frankrijk​inkoopmanagersindex​​augustus
​Nederland​huizenprijsjuli​
​Japan​​inkoopmanagersindex​augustus
consumentenprijsindex​​juli
​24-08-​-
​25-08Verenigde Staten consumentenvertrouwen(CB)augustus
​Duitslandondernemersvertrouwen​​augustus
​26-08​Verenigde Staten orders duurzame goederenjuli
​Frankrijkconsumentenvertrouwen​augustus​
​27-08​Verenigde Staten bruto binnenlands product2e kwartaal​ *)
​Frankrijk​ondernemersvertrouwen ​augustus
​28-08Verenigde Staten​​consumptie​juli
​Duitsland​consumentenvertrouwen​september
​Frankrijk​consumptie​juli
bruto binnenlands product ​2e kwartaal *)​
​Spanjedetailhandelsomzet​juli​
Nederland​​producentenprijsindex​juli
​producentenvertrouwen​augustus

*) herziening

Verwachtingen

De uitbraak van het coronavirus Covid-19 leidt dit jaar tot een mondiale recessie. De wereldeconomie zal in 2020 met ca. 3,5% krimpen. In 2021 wordt een geleidelijk economisch herstel verwacht. Het mondiale bbp zou dan met ca. 4,75% toenemen. In de meeste westerse landen lijkt het virus onder controle gekomen. De overheden zijn overgegaan tot een geleidelijke versoepeling van de beperkende maatregelen. Regels met betrekking tot afstand houden en hygiëne blijven evenwel in de meeste landen van kracht. De bedrijvigheid zal in de loop van het jaar aantrekken. Een volledig economisch herstel is echter pas mogelijk, indien er een vaccin of medicijn beschikbaar is. In sectoren als de horeca, het toerisme en de luchtvaart zal de activiteit nog lange tijd op een lager niveau blijven.  

De Amerikaanse economie zal in 2020 naar verwachting krimpen met ca. 4,8%. De daling van de bedrijvigheid is vooral het gevolg van een afname van de private consumptie en de investeringen in vaste activa. In 2021 wordt een gematigd herstel van de economische groei van 3,4 % verwacht. De inflatie neemt licht af van 1,4% in 2019 naar 1,3% dit jaar. In 2021 loopt de inflatie weer op naar ruim 2%.

Binnen de eurozone zijn vooral Italië en Spanje zwaar getroffen door de uitbraak van het coronavirus. De economie van deze landen zal sterk krimpen, ook doordat de budgettaire maatregelen van de overheden geringer zijn dan in Duitsland en Nederland. In de eurozone als geheel verwachten we een daling van het bbp met ca. 7,5%. De private consumptie, de investeringen en de buitenlandse handel nemen sterk af. In 2021 verwachten we een gematigd economisch herstel. Het bbp zal in de regio als geheel met ca. 5,2% groeien. De inflatie daalt van 1,2% in 2019 naar 0,4% dit jaar. De daling van de geldontwaarding hangt vooral samen met lagere energieprijzen. In 2021 loopt de geldontwaarding iets op naar 1,2%. De Nederlandse economie krimpt met ongeveer 4,0%. In 2021 wordt een gematigd herstel van de conjunctuur verwacht. Het bbp kan volgend jaar met 3,2% toenemen. De inflatie daalt vooral door het wegvallen van het prijsopdrijvend effect van de indirecte belastingverhogingen van 2,7% in 2019 naar 1,5% in 2020. In 2021 loopt de consumptieprijsstijging naar verwachting licht op naar 1,7%.

Economische groei 2018 2019 2020 ​2021
Verenigde Staten 2,92,3-4,8(-5,7)3,4(5,0)
China
6,86,22,36,5
Japan
0,30,7-5,0​3,0

Eurozone

1,9

1,2

-7,5(-7,2)

5,2(4,6)

Duitsland1,50,6-5,4(-4,5)3,5(4,4)
Frankrijk1,71,3-8,17,3(4,9)
Italië0,80,3-9,2(-11,2)4,8(3,1)
Spanje2,42,0-11,0(-9,5)​6,3(4,9)
Nederland 2,41,7-4,0(4,5)3,2(4,0)
           
Inflatie *) 2018 2019 2020 ​2021
Verenigde Staten 2,11,41,3(0,5)​2,1(2,3)
China2,12,92,5​2,0
Japan1,00,50,2(0,0)1,0
Eurozone1,81,20,4(-0,2)1,2
Duitsland1,91,40,5(0,3)1,3(1,1)
Frankrijk2,11,30,5(0,0)1,0(1,1)
Italië1,20,60,2(-0,9)1,2
Spanje1,70,8-0,5(-1,0)0,8(1,4)
Nederland 1,62,71,5(0,4)1,7(1,6)

*) o.b.v. de consumptiedeflator (Verenigde Staten), de consumptieprijsindex (China en Japan) resp. de geharmoniseerde consumentenprijsindex (eurozone en eurolanden).

Rentevisie

De ECB blijft in de komende twaalf maanden een ruim monetair beleid voeren. De lange rentetarieven blijven op een zeer laag niveau.


Actueel

Over een jaar​forward rate prognose BNG Bank

3 maanden interbancair

-0,48

-0,48

-0,40

Staat 10 jaar-0,30 -0,22 -0,30(-0,20)

Yieldcurve

 

Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query