Fed houdt rente voorlopig laag

  • update:  
  •  
De FED heeft aangegeven de officiële rente in de VS nog zeker drie jaar op het huidige niveau rond 0% te houden.

Inhoudsopgave

Contents

Yes
Ook het opkoopprogramma van obligaties blijft onverminderd doorgaan. Maandelijks koopt de FED voor ten minste USD 120 miljard aan obligaties op. Een renteverhoging wordt pas overwogen wanneer maximale werkgelegenheid is bereikt en de inflatie structureel boven de 2% uitkomt.
De OESO is iets minder pessimistisch over de groei van de wereldeconomie. Voor 2020 wordt nu uitgegaan van een krimp van 4,5% in plaats van 6%. Vooral China en de Verenigde Staten herstellen zich sneller dan eerst werd verwacht. Voor de eurozone gaat de OESO nu uit van een krimp van 7,9% in plaats van 9,1%. De OESO gaat voor de eurozone uit van een groei van 5,1% in 2021.
Dankzij de uitgebreide steunmaatregelen van de overheid is de werkloosheid in ons land in augustus maar licht gestegen. De werkloosheid nam ten opzichte van juli met 0,1% toe tot 4,6%. Ook het aantal faillissementen blijft vooralsnog op een zeer laag niveau.


Standen op 18 september 2020  
              

3 maanden

 10 jaar *)

Verenigde Staten 0,23 (0,25)0,70 (0,67)
Eurozone

-0,50(-0,48)

-0,22 (-0,21)

​Duitsland
-0,51 (-0,49)
Frankrijk-0,22 (-0,19)
Italië 0,96 (1,04)
Spanje 0,28 (0,30)
​Nederland

​-0,38 (-0,37)



​Eurokoers USD 1,183(1,185)

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

Grafiek

Nederland


Economisch nieuws 

VERENIGDE STATEN

  • industriele productie, augustus: 0,4%, -7,7% j.o.j. (juli: 3,5%, -7,4% j.o.j., herzien van 3,0%, -8,2% j.o.j.)
  • woningproductie, augustus: 1,233 miljoen, -2,4% j.o.j. (juli: 1,333 miljoen, 6,0% j.o.j., herzien van 1,280 miljoen, 1,7% j.o.j.)
  • detailhandelsomzet(volume), augustus: 0,2%, 1,2% j.o.j. (juli: 1,4% j.o.j.)

EUROZONE

  • industriele productie, juli: 4,1%, -7,7% j.o.j. (juni: -12,0% j.o.j.)
  • loonkosten private sector, tweede kwartaal: 1,1%, 4,1% j.o.j. (eerste kwartaal: 3,3% j.o.j.)
  • consumentenprijsindex, augustus: -0,4%, -0,2% j.o.j. (niet herzien)

NEDERLAND

  • werkgelegenheid, augustus: +4.000, -0,5% j.o.j. (juli: +4.000, -0,5% j.o.j.)
  • werkloosheid, augustus: +7.000, 4,6% (juli: +15.000, 4,5%)


Agenda


21-09​
​-
-

22-09​Verenigde Staten verkochte bestaande woningenaugustus
​Eurozoneconsumentenvertrouwen
​september
​Nederland​consumentenvertrouwen ​september
​consumptie​juli
​23-09​Eurozoneinkoopmanagersindex
​september

Duitsland
inkoopmanagersindex
september
consumentenvertrouwen​​oktober
Frankrijk​​inkoopmanagersindexseptember​
​Spanje​bruto binnenlands product​2e kwartaal *)
​Nederland​bruto binnenlands product​​2e kwartaal *)
​Japan​inkoopmanagersindexseptember​
​24-09
​Duitsland
ondernemersvertrouwen
​september
​Frankrijk​ondernemersvertrouwen​september
​25-09
​Verenigde Staten
orders duurzame goederen
​augustus
​Eurozonegeldhoeveelheid(M3)​augustus
​Frankrijkconsumentenvertrouwen ​​september

*) herziening

Verwachtingen

De uitbraak van het coronavirus Covid-19 leidt dit jaar tot een mondiale recessie. De wereldeconomie zal in 2020 met ca. 3,5% krimpen. In 2021 wordt een geleidelijk economisch herstel verwacht. Het mondiale bbp zou dan met ca. 4,75% toenemen. In de meeste westerse landen lijkt het virus onder controle te zijn. De overheden zijn overgegaan tot een geleidelijke versoepeling van de beperkende maatregelen. Regels met betrekking tot afstand houden en hygiëne blijven evenwel in de meeste landen van kracht. De bedrijvigheid zal in de loop van het jaar aantrekken. Een volledig economisch herstel is echter pas mogelijk, indien er een vaccin of medicijn beschikbaar is. In sectoren als de horeca, het toerisme en de luchtvaart zal de activiteit nog lange tijd op een lager niveau blijven.  

De Amerikaanse economie zal in 2020 naar verwachting krimpen met ca. 4,8%. De daling van de bedrijvigheid is vooral het gevolg van een afname van de private consumptie en de investeringen in vaste activa. In 2021 wordt een gematigd herstel van de economische groei van 3,4 % verwacht. De inflatie neemt licht af van 1,4% in 2019 naar 1,3% dit jaar. In 2021 loopt de inflatie weer op naar ruim 2%.

Binnen de eurozone zijn vooral Italië en Spanje zwaar getroffen door de uitbraak van het coronavirus. De economie van deze landen zal sterk krimpen, ook doordat de budgettaire maatregelen van de overheden geringer zijn dan in Duitsland en Nederland. In de eurozone als geheel verwachten we een daling van het bbp met ca. 7,5%. De private consumptie, de investeringen en de buitenlandse handel nemen sterk af. In 2021 verwachten we een gematigd economisch herstel. Het bbp zal in de regio als geheel met ca. 5,2% groeien. De inflatie daalt van 1,2% in 2019 naar 0,4% dit jaar. De daling van de geldontwaarding hangt vooral samen met lagere energieprijzen. In 2021 loopt de geldontwaarding iets op naar 1,0%. De Nederlandse economie krimpt met ongeveer 4,0%. In 2021 wordt een gematigd herstel van de conjunctuur verwacht. Het bbp kan volgend jaar met 3,2% toenemen. De inflatie daalt vooral door het wegvallen van het prijsopdrijvend effect van de indirecte belastingverhogingen van 2,7% in 2019 naar 1,5% in 2020. In 2021 komt de geldontwaarding naar verwachting uit op eveneens 1,5 procent.

Economische groei 2018 2019 2020 ​2021
Verenigde Staten 2,92,3-4,83,4
China
6,86,22,36,5
Japan
0,30,7-6,0(-5,0)​0,7(3,0)

Eurozone

1,9

1,2

-7,5

5,2

Duitsland1,50,6-5,43,5
Frankrijk1,71,3-8,17,3
Italië0,80,3-9,24,8
Spanje2,42,0-11,0​6,3
Nederland 2,41,7-4,03,2
           
Inflatie *) 2018 2019 2020 ​2021
Verenigde Staten 2,11,41,3​2,1
China2,12,92,5​2,0
Japan1,00,50,21,0
Eurozone1,81,20,41,0(1,2)
Duitsland1,91,40,51,1(1,3)
Frankrijk2,11,30,50,8(1,0)
Italië1,20,60,21,0(1,2)
Spanje1,70,8-0,50,3(0,8)
Nederland 1,62,71,51,5(1,7)

*) o.b.v. de consumptiedeflator (Verenigde Staten), de consumptieprijsindex (China en Japan) resp. de geharmoniseerde consumentenprijsindex (eurozone en eurolanden).

Rentevisie

De ECB blijft in de komende twaalf maanden een ruim monetair beleid voeren. De lange rentetarieven blijven op een zeer laag niveau.


Actueel

Over een jaar



​forward rate prognose BNG Bank

3 maanden interbancair

-0,50

-0,55

-0,40

Staat 10 jaar-0,38 -0,33
-0,30

Yieldcurve


Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query