Vertrouwen eurozone toegenomen

 • update:  
 •  
De index van het economisch sentiment is in september in het eurogebied opnieuw gestegen.

Inhoudsopgave

Contents

Yes

De index die het vertrouwen van consumenten en ondernemers meet, steeg 4 punten naar 91,5. Ondanks de stijging blijft de index 12 punten beneden het niveau van februari van dit jaar. Vooral in de dienstensector en de bouw blijft het vertrouwen lager dan voor de coronascrisis. De industrie staat er relatief het gunstigst voor. In ons land steeg het economisch sentiment met 2 punten naar 91,9, ruim 10 punten lager dan in februari van dit jaar.

Het CBS publiceerde vrijdag cijfers over de NOW-regeling over de periode maart-juni. Daaruit bleek dat bedrijven loonsubsidies ontvingen voor 2,6 miljoen werknemers. Vooral de horeca, cultuur, sport en recreatie en verhuur en overige zakelijke diensten (waaronder uitzendbureaus) deden een beroep op de regeling. Niettemin gingen er in de bedrijven die financiële steun ontvingen 181.000 banen verloren, een afname van 6,9 procent. Het ging hierbij voornamelijk om tijdelijke contracten en oproepbanen. Iets meer kleine dan grote bedrijven deden een beroep op de NOW-regeling. Tot slot valt op dat het aandeel van werknemers tot 30 jaar in de bedrijven die steun ontvingen relatief groot was.

Standen op 5 oktober 2020  
              

3 maanden

 10 jaar *)

Verenigde Staten 0,23 (0,22)0,70 (0,66)
Eurozone

-0,51(-0,50)

-0,24 (-0,24)

​Duitsland
-0,56 (-0,53)
Frankrijk-0,26 (-0,25)
Italië 0,78 (0,89)
Spanje 0,22 (0,24)
​Nederland

​-0,43 (-0,41)​Eurokoers USD 1,173(1,163)

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

Grafiek

Eurozone


Economisch nieuws 

VERENIGDE STATEN

 • consumentenvertrouwen(CB), september: 101,8 (augustus: 86,3)
 • consumentenvertrouwen(UvM), september: 80,4(herzien van 78,9)
 • bouwuitgaven, augustus: 1,4%, 2,5% j.o.j. (juli: 1,9% j.o.j.)
 • inkoopmanagersindex industrie, september: 55,4 (augustus; 56,0)
 • industriële orders, augustus: 0,7%, -5,4% j.o.j. (juli: -6,0% j.o.j.)
 • huizenprijs, juli: 0,6%, 3,9% j.o.j. (juni: 3,5% j.o.j.)
 • consumptie, augustus: 0,7%, -3,2% j.o.j. (juli: 1,1%, -3,7% j.o.j., herzien van 1,6%, -3,8% j.o.j.)
 • consumptieprijs, augustus: 0,3%, excl. voedsel en energie 0,3%, 1,4% j.o.j. (juli: 1,1% j.o.j.)
 • werkgelegenheid, september: +661.000, -6,4% j.o.j. (augustus: +1,489 miljoen, -6,7% j.o.j.)
 • werkloosheid, september: 7,9% (augustus: 8,4%)
 • uurlonen, september: 0,1%, 4,7% j.o.j. (augustus: 4,6% j.o.j.)
 • bruto binnenlands product, tweede kwartaal: -9,0%, -9,0% j.o.j. (herzien van -9,1%, -9,1% j.o.j.)

CHINA

 • inkoopmanagersindex, september: 55,1 (augustus: 54,5)

JAPAN

 • werkloosheid, augustus: 3,0% (juli: 2,9%)

EUROZONE

 • index economisch sentiment, september: 91,5 (augustus: 87,5)
 • inkoopmanagersindex industrie, september; 53,7 (niet herzien)
 • werkloosheid, augustus: 8,1% (juli: 8,0%)
 • producentenprijsindex, augustus: 0,1%, -2,5% j.o.j. (juli: -3,1% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, september: 0,1%, excl. voedsel en energie 0,2%, -0,3% j.o.j. (augustus: -0,2% j.o.j.)

DUITSLAND

 • detailhandelsomzet(volume), augustus: 3,1%, 7,2% j.o.j. (juli: -0,2%, 4,2% j.o.j., herzien van -0,9%, 3,3% j.o.j.)
 • werkgelegenheid, augustus: +19.000, -1,3% j.o.j. (juli: -1,4% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, september: -0,4%, -0,4% j.o.j. (augustus: -0,1% j.o.j.)

FRANKRIJK

 • consumentenvertrouwen, september: 95,3(augustus: 94,6)
 • consumptie(volume), augustus: 2,3%, 2,4% j.o.j. (juli:-0,9%, 0,3% j.o.j., herzien van 0,5%, 0,6% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, september:-0,6%, 0,0% j.o.j. (augustus: 0,2% j.o.j.)

ITALIE

 • inkoopmanagersindex industrie, september: 53,2 (augustus: 53,1)
 • consumentenprijsindex, september: 1,0%, -0,9% j.o.j. (augustus: -0,5% j.o.j.)

SPANJE

 • inkoopmanagersindex industrie, september: 50,8 (augustus: 49,9)
 • detailhandelsomzet, augustus: 1,8%, -3,1% j.o.j. (juli; -3,7% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, september: 0,4%, -0,6% j.oj. (augustus: -0,6% j.o.j.)

NEDERLAND

 • inkoopmanagersindex industrie, september: 52,5 (augustus: 52,3)
 • producentenvertrouwen, september: -4,8 (augustus: -5,4)
 • detailhandelsomzet(volume), augustus: 1,3%, 9,3% j.o.j. (juli: 6,8% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, augustus: -0,1%, -3,7% j.o.j. (juli; -4,3% j.o.j.)
 • uurlonen, september: 0,0%, 3,0% j.o.j. (augustus: 3,1% j.o.j.)


Agenda


05-10​
​Verenigde Staten
inkoopmanagersindex dienstensector
september
​Eurozone​inkoopmanagersindex ​september *)
​inkoopmanagersindex dienstensector​september *)
​detailhandelsomzet​augustus
​Italie​​inkoopmanagersindex dienstensector​september
​inkoopmanagersindexseptember​
​Spanje​inkoopmanagersindex ​dienstensector​september
​inkoopmanagersindex​september
​Japan​inkoopmanagersindex​september *)
06-10​Verenigde Staten handelsbalansseptember
​Duitsland​industriële orders​augustus
07-10​​Eurozonehuizenprijsindex​2e kwartaal
​Duitsland​industriële productie​augustus
​​Frankrijkhandelsbalansaugustus
​Italiëdetailhandelsomzet​augustus
​Spanjeindustriële productieaugustus​
​08-10
​Duitsland
handelsbalans​augustus
​Nederlandconsumentenprijsindex​​september
​09-10
​Frankrijk
industriële productie​augustus
​Italiëindustriële productie​augustus
​Nederland​industriële productie​augustus

*) herziening

Verwachtingen

De uitbraak van het coronavirus Covid-19 leidt dit jaar tot een mondiale recessie. De wereldeconomie zal in 2020 met ca. 3,5% krimpen. In 2021 wordt een geleidelijk economisch herstel verwacht. Het mondiale bbp zou dan met ca. 4,75% toenemen. In de meeste westerse landen lijkt het virus onder controle te zijn. De overheden zijn overgegaan tot een geleidelijke versoepeling van de beperkende maatregelen. Regels met betrekking tot afstand houden en hygiëne blijven evenwel in de meeste landen van kracht. De bedrijvigheid zal in de loop van het jaar aantrekken. Een volledig economisch herstel is echter pas mogelijk, indien er een vaccin of medicijn beschikbaar is. In sectoren als de horeca, het toerisme en de luchtvaart zal de activiteit nog lange tijd op een lager niveau blijven.  

De Amerikaanse economie zal in 2020 naar verwachting krimpen met ca. 4,8%. De daling van de bedrijvigheid is vooral het gevolg van een afname van de private consumptie en de investeringen in vaste activa. In 2021 wordt een gematigd herstel van de economische groei van 3,4 % verwacht. De inflatie neemt licht af van 1,4% in 2019 naar 1,3% dit jaar. In 2021 loopt de inflatie weer op naar ruim 2%.

Binnen de eurozone zijn vooral Italië en Spanje zwaar getroffen door de uitbraak van het coronavirus. De economie van deze landen zal sterk krimpen, ook doordat de budgettaire maatregelen van de overheden geringer zijn dan in Duitsland en Nederland. In de eurozone als geheel verwachten we een daling van het bbp met ca. 7,5%. De private consumptie, de investeringen en de buitenlandse handel nemen sterk af. In 2021 verwachten we een gematigd economisch herstel. Het bbp zal in de regio als geheel met ca. 5,2% groeien. De inflatie daalt van 1,2% in 2019 naar 0,4% dit jaar. De daling van de geldontwaarding hangt vooral samen met lagere energieprijzen. In 2021 loopt de geldontwaarding iets op naar 1,0%. De Nederlandse economie krimpt met ongeveer 4,0%. In 2021 wordt een gematigd herstel van de conjunctuur verwacht. Het bbp kan volgend jaar met 3,2% toenemen. De inflatie daalt vooral door het wegvallen van het prijsopdrijvend effect van de indirecte belastingverhogingen van 2,7% in 2019 naar 1,5% in 2020. In 2021 komt de geldontwaarding naar verwachting uit op eveneens 1,5 procent.

Economische groei 2018 2019 2020 ​2021
Verenigde Staten 2,92,3-4,83,4
China
6,86,22,36,5
Japan
0,30,7-6,0​0,7

Eurozone

1,9

1,2

-7,5

5,2

Duitsland1,50,6-5,43,5
Frankrijk1,71,3-8,17,3
Italië0,80,3-9,24,8
Spanje2,42,0-11,0​6,3
Nederland 2,41,7-4,03,2
           
Inflatie *) 2018 2019 2020 ​2021
Verenigde Staten 2,11,41,3​2,1
China2,12,92,5​2,0
Japan1,00,50,21,0
Eurozone1,81,20,41,0
Duitsland1,91,40,51,1
Frankrijk2,11,30,50,8
Italië1,20,60,21,0
Spanje1,70,8-0,50,3
Nederland 1,62,71,51,5

*) o.b.v. de consumptiedeflator (Verenigde Staten), de consumptieprijsindex (China en Japan) resp. de geharmoniseerde consumentenprijsindex (eurozone en eurolanden).

Rentevisie

De ECB blijft in de komende twaalf maanden een ruim monetair beleid voeren. De lange rentetarieven blijven op een zeer laag niveau.


Actueel

Over een jaar​forward rate prognose BNG Bank

3 maanden interbancair

-0,50

-0,53

-0,40

Staat 10 jaar-0,41 -0,34
-0,30

Yieldcurve
Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query