Meer banen in oktober

 • update:  
 •  
Ondanks de aanscherping van de coronamaatregelen kwamen er in ons land in oktober 40.000 banen bij.

Inhoudsopgave

Contents

Yes
De toename is waarschijnlijk nog het gevolg van het sterke herstel van de economie in het derde kwartaal. Het aantal werklozen daalde met 7.000; de werkloosheid bedraagt nu 4,3% van de beroepsbevolking tegen 4,4% in september. De lage werkloosheid is uiteraard ook te danken aan de steunmaatregelen van de overheid. De verwachting blijft dat de werkloosheid in 2021 in ons land sterk zal oplopen. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat consumenten overwegend nog somber zijn gestemd. Het vertrouwen kwam in november uit op -26,0, niet veel beter dan in oktober. De belangrijke deelindicator van de koopbereidheid steeg met 2 punten naar -7,0. Dit is nog altijd onder het niveau van voor de coronacrisis, maar wel hoger dan in het voorjaar.

  Standen op 20 NOVEMBER 2020  
              

3 maanden

 10 jaar *)

Verenigde Staten 0,20 (0,22)0,83 (0,89)
Eurozone

-0,53(-0,51)

-0,25 (-0,22)

​Duitsland
-0,59 (-0,55)
Frankrijk-0,35 (-0,31)
Italië 0,59 (0,63)
Spanje 0,06 (0,11)
​Nederland

​-0,50 (-0,45)​Eurokoers USD 1,186(1,182)

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

Grafiek

Nederland


Economisch nieuws 

VERENIGDE STATEN

 • index van leading indicators, oktober: +0,7 (september: +0,8)
 • industriële productie, oktober: 1,1%, -5,3% j.o.j. (september: -6,7% j.o.j.)
 • detailhandelsomzet, oktober: 0,2%, 4,4% j.o.j. (september: 4,5% j.o.j.)
 • woningproductie, oktober: 1,343 miljoen, 5,4% j.o.j. (september: 25,2% j.o.j.)
 • verkochte bestaande woningen, oktober: 6,850 miljoen, 26,6% j.o.j. (september: 21,4% j.o.j.)

JAPAN

 • bruto binnenlands product, derde kwartaal: 5,0%, -5,8% j.o.j. (tweede kwartaal: -8,2%, -10,2% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, oktober: -0,1%, -0,4% j.o.j. (september: 0,0% j.o.j.)

EUROZONE

 • productie bouwnijverheid, september: -2,9%, -2,5% j.o.j. (augustus: 3,9%, 0,4% j.o.j., herzien van 2,6%, -0,9% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, oktober: 0,2%, -0,3% j.o.j. (niet herzien)
 • consumentenvertrouwen, november: ? (oktober: -15,5)

DUITSLAND

 • producentenprijsindex, oktober: 0,1%, -0,7% j.o.j. (september: -1,0% j.o.j.)

NEDERLAND

 • consumentenvertrouwen, november: -26,6 (oktober: -30,0)
 • werkgelegenheid, oktober: +40.000, -0,6% j.o.j. (september: -0,8% j.o.j.)
 • werkloosheid, oktober: 4,3% (september: 4,4%)
 • huizenprijsindex, oktober: 1,0%, 9,1% j.o.j. (september: 8,5% j.o.j.)


Agenda


23-11​
Eurozone inkoopmanagersindex
november
​Duitslandinkoopmanagersindex​november​
​Frankrijk​inkoopmanagersindex​november
​24-11​Verenigde Staten​consumentenvertrouwen(CB)​november
​huizenprijs(Case-Shiller)​september
Duitsland​bruto binnenlands product​3e kwartaal *)
ondernemersvertrouwen​november​
​Frankrijk​ondernemersvertrouwen​november
​25-11​Verenigde Statenbruto binnenlands product
3e kwartaal *)
consumptie
oktober
​consumptieprijsoktober
orders duurzame goederen​​oktober
consumentenvertrouwen(UvM)​​november *)
​26-11​Duitslandconsumentenvertrouwendecember
​Frankrijkconsumentenvertrouwen​november
​Eurozonegeldhoeveelheid(M3)​oktober
27-11​
Eurozone
index economisch sentiment
​november
​Frankrijk  producentenprijsindex
​november
​consumptie​oktober
bruto binnenlands product​​3e kwartaal *)
​Spanje​detailhandelsomzet​oktober
​Nederlandproducentenvertrouwen​​november

*) herziening

Verwachtingen

De uitbraak van het coronavirus Covid-19 leidt dit jaar tot een mondiale recessie. Volgens het IMF zal de wereldeconomie dit jaar met 4,4% krimpen. In 2021 wordt een mondiale groei van ca. 5,2% verwacht. Het verloop van de pandemie is bepalend voor de economische ontwikkeling. In veel westerse landen is het aantal besmettingen in de afgelopen periode toegenomen, waardoor opnieuw beperkende maatregelen moesten worden genomen. Regels met betrekking tot afstand houden en hygiëne blijven daarbij van kracht. In sectoren als de horeca, het toerisme en de luchtvaart zal de activiteit nog lange tijd op een lager niveau blijven. Een volledig economisch herstel is pas mogelijk, indien er een vaccin of medicijn beschikbaar is.   

De Amerikaanse economie zal in 2020 naar verwachting krimpen met ca. 3,5%. De afname van de bedrijvigheid is vooral het gevolg van een daling van de private consumptie en de private investeringen in vaste activa. In 2021 wordt een gematigde economische groei van 4,5% verwacht. De inflatie neemt licht af van 1,4% in 2019 naar 1,3% dit jaar. In 2021 loopt de inflatie weer wat op naar ruim 2%.

Binnen de eurozone zijn vooral Italië en Spanje zwaar getroffen door de uitbraak van het coronavirus. De economie van deze landen zal sterk krimpen, ook doordat de budgettaire maatregelen van de overheden geringer zijn dan in Duitsland en Nederland. In de eurozone als geheel verwachten we een daling van het bbp met ca. 7,7%. De private consumptie, de investeringen en de buitenlandse handel nemen sterk af. In 2021 verwachten we een gematigd economisch herstel. Het bbp zal in de regio als geheel met ca. 3,5% groeien. De inflatie daalt van 1,2% in 2019 naar 0,3% dit jaar. De daling van de geldontwaarding hangt vooral samen met lagere energieprijzen. In 2021 loopt de geldontwaarding iets op naar 0,8%. De Nederlandse economie krimpt met ongeveer 4,0%. In 2021 wordt een gematigd herstel van de conjunctuur verwacht. Het bbp zal volgend jaar met 2,2% toenemen. De inflatie blijft in 2021 naar verwachting stabiel op 1,2 procent.

Economische groei 2018 2019 2020 ​2021
Verenigde Staten 2,92,3-3,54,5
China
6,86,22,36,5
Japan
0,30,7-6,0​0,7

Eurozone

1,9

1,2

-7,7

3,5

Duitsland1,50,6-5,71,8
Frankrijk1,71,3-8,74,7
Italië0,80,3-8,53,8
Spanje2,42,0-11,2​2,7
Nederland 2,41,7-4,02,2
           
Inflatie *) 2018 2019 2020 ​2021
Verenigde Staten 2,11,41,3​2,1
China2,12,92,5​2,0
Japan1,00,50,21,0
Eurozone1,81,20,30,8
Duitsland1,91,40,50,9
Frankrijk2,11,30,50,8
Italië1,20,60,20,9
Spanje1,70,8-0,50,3
Nederland 1,62,71,21,2

*) o.b.v. de consumptiedeflator (Verenigde Staten), de consumptieprijsindex (China en Japan) resp. de geharmoniseerde consumentenprijsindex (eurozone en eurolanden).

Rentevisie

De ECB blijft in de komende twaalf maanden een ruim monetair beleid voeren. De lange rentetarieven blijven op een zeer laag niveau.


Actueel

Over een jaar​forward rate prognose BNG Bank

3 maanden interbancair

-0,53

-0,56

-0,40

Staat 10 jaar-0,50 -0,42
-0,30

Yieldcurve
Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query