Deflatie houdt aan

 • update:  
 •  
De consumentenprijzen in de eurozone zijn in november opnieuw licht gedaald.

Inhoudsopgave

Contents

Yes
Vergeleken met een jaar geleden zijn de prijzen met 0,3% gedaald. In oktober kwam de deflatie eveneens uit op -0,3%. Ook maakt de ECB zich zorgen over de kredietverlening. Voor de centrale bank is er derhalve alle aanleiding om het ruime monetaire beleid te continueren. De verwachting is dat de ECB donderdag zal besluiten om meer effecten te gaan opkopen. Ook zal het TLTRO-programma vermoedelijk worden verlengd. In afwachting van de monetaire beleidsvergadering bleven de rentetarieven in het eurogebied nagenoeg stabiel. De eurokoers steeg tot boven 1,2 dollar. Een mogelijke verklaring voor de dollarzwakte is dat er in de Verenigde Staten weer wordt gesproken over een stimuleringsplan voor de economie.

  Standen op 4 december 2020  
              

3 maanden

 10 jaar *)

Verenigde Staten 0,23 (0,23)0,97 (0,84)
Eurozone

-0,53(-0,53)

-0,23 (-0,26)

​Duitsland
-0,56 (-0,59)
Frankrijk-0,30 (-0,35)
Italië 0,63 (0,56)
Spanje 0,08 (0,06)
​Nederland

​-0,46 (-0,50)​Eurokoers USD 1,216(1,192)

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

Grafiek

Eurozone


Economisch nieuws 

VERENIGDE STATEN

 • inkoopmanagersindex industrie, november: 57,5 (oktober: 59,3)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, november: 55,9 (oktober: 56,6)
 • bouwuitgaven, oktober: 1,3%, 5,7% j.o.j. (september: 1,9% j.o.j.)
 • industriële orders, oktober: 1,0%, -2,8% j.o.j. (september; -3,7% j.o.j.)
 • uitvoer, oktober: 2,2%, -13,5% j.o.j. (september: -14,9% j.o.j.)
 • invoer, oktober: 2,1%, -3,3% j.o.j. (september: -6,6% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, oktober: USD -63,1 miljard (september: USD -62,1 miljard)
 • werkgelegenheid(excl. agrarische sector), november: +245.000, -6,1% j.o.j. (oktober: +610.000, -6,1% j.o.j.)
 • werkloosheid, november: 6,7% (oktober: 6,9%)
 • uurlonen, november: 0,3%, 4,4% j.o.j. (oktober: 4,4% j.o.j.)

CHINA

 • inkoopmanagersindex, november: 55,7 (oktober: 55,3)

JAPAN

 • werkloosheid, oktober: 3,1% (september: 3,0%)

EUROZONE

 • inkoopmanagersindex, november: 45,3 (herzien van 45,1)
 • detailhandelsomzet(volume), oktober: 1,5%, 4,3% j.o.j. (september: 2,5% j.o.j.)
 • werkloosheid, november: -86.000, 8,4% (oktober: -118.000, 8,5%)
 • producentenprijsindex, oktober: 0,4%, -2,0% j.o.j. (september: -2,3% j.o.j.) 
 • consumentenprijsindex, november: -0,3%, excl. voedsel en energie -0,5%, -0,3% j.o.j. (oktober: -0,3% j.o.j.)

DUITSLAND

 • detailhandelsomzet(volume), oktober: 2,6%, 7,5% j.o.j. (september; 4,4% j.o.j.)
 • industriële orders, oktober: 2,9%, 1,8% j.o.j. (september: -1,1% j.o.j.)
 • werkgelegenheid, oktober: +20.000, -1,4% j.o.j. (september: +24.000, -1,4% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, november: -1,0%, -0,7% j.o.j. (oktober: -0,5% j.o.j.)

ITALIE

 • inkoopmanagersindex, november: 42,7 (oktober: 49,2)
 • detailhandelsomzet(volume), oktober: 0,2%, 0,8% j.o.j. (september: 0,2% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, november: 0,0%, -0,3% j.o.j. (oktober: -0,6% j.o.j.)
 • bruto binnenlands product, derde kwartaal: 15,9%, -5,0% j.o.j. (herzien van 16,1%, -4,7% j.o.j.)

SPANJE

 • inkoopmanagersindex, november: 41,7 (oktober: 44,1)
 • consumentenprijsindex, november: 0,0%, -0,9% j.o.j. (oktober: -0,9% j.o.j.)

NEDERLAND

 • inkoopmanagersindex industrie, november: 54,4 (oktober: 50,4)

Agenda


07-12​
Duitslandindustriële productie
oktober
​08-12​Japanbruto binnenlands product
​3e kwartaal *)
​Eurozone​bruto binnenlands product​3e kwartaal *)
​Frankrijkwerkgelegenheid
​3e kwartaal
​handelsbalans​oktober
Nederland​​consumentenprijsindex​november
​09-12Duitslandhandelsbalans
oktober
​Spanje​industriële productieoktober​
​10-12​Verenigde Staten consumentenprijsindex
november
​Eurozone​bijeenkomst ECB
​Frankrijk​industriële productieoktober​
​Nederland​​industriële productie​oktober
11-12​
Verenigde Staten
producentenprijsindex
​november
​Italië​​industriële productie​oktober

*) herziening

Verwachtingen

De uitbraak van het coronavirus Covid-19 leidt dit jaar tot een mondiale recessie. Volgens het IMF zal de wereldeconomie dit jaar met 4,4% krimpen. In 2021 wordt een mondiale groei van ca. 5,2% verwacht. Het verloop van de pandemie is bepalend voor de economische ontwikkeling. In veel westerse landen is het aantal besmettingen in de afgelopen periode toegenomen, waardoor opnieuw beperkende maatregelen moesten worden genomen. Regels met betrekking tot afstand houden en hygiëne blijven daarbij van kracht. In sectoren als de horeca, het toerisme en de luchtvaart zal de activiteit nog lange tijd op een lager niveau blijven. Een volledig economisch herstel is pas mogelijk, indien er een vaccin of medicijn beschikbaar is.   

De Amerikaanse economie zal in 2020 naar verwachting krimpen met ca. 3,5%. De afname van de bedrijvigheid is vooral het gevolg van een daling van de private consumptie en de private investeringen in vaste activa. In 2021 wordt een gematigde economische groei van 4,5% verwacht. De inflatie neemt licht af van 1,4% in 2019 naar 1,3% dit jaar. In 2021 loopt de inflatie weer wat op naar ruim 2%.

Binnen de eurozone zijn vooral Italië en Spanje zwaar getroffen door de uitbraak van het coronavirus. De economie van deze landen zal sterk krimpen, ook doordat de budgettaire maatregelen van de overheden geringer zijn dan in Duitsland en Nederland. In de eurozone als geheel verwachten we een daling van het bbp met ca. 7,7%. De private consumptie, de investeringen en de buitenlandse handel nemen sterk af. In 2021 verwachten we een gematigd economisch herstel. Het bbp zal in de regio als geheel met ca. 3,5% groeien. De inflatie daalt van 1,2% in 2019 naar 0,3% dit jaar. De daling van de geldontwaarding hangt vooral samen met lagere energieprijzen. In 2021 loopt de geldontwaarding iets op naar 0,8%. De Nederlandse economie krimpt met ongeveer 4,0%. In 2021 wordt een gematigd herstel van de conjunctuur verwacht. Het bbp zal volgend jaar met 2,2% toenemen. De inflatie blijft in 2021 naar verwachting stabiel op 1,2 procent.

Economische groei 2018 2019 2020 ​2021
Verenigde Staten 2,92,3-3,54,5
China
6,86,22,36,5
Japan
0,30,7-6,0​0,7

Eurozone

1,9

1,2

-7,7

3,5

Duitsland1,50,6-5,71,8
Frankrijk1,71,3-8,74,7
Italië0,80,3-8,53,8
Spanje2,42,0-11,2​2,7
Nederland 2,41,7-4,02,2
           
Inflatie *) 2018 2019 2020 ​2021
Verenigde Staten 2,11,41,3​2,1
China2,12,92,5​2,0
Japan1,00,50,21,0
Eurozone1,81,20,30,8
Duitsland1,91,40,50,9
Frankrijk2,11,30,50,8
Italië1,20,60,20,9
Spanje1,70,8-0,50,3
Nederland 1,62,71,21,2

*) o.b.v. de consumptiedeflator (Verenigde Staten), de consumptieprijsindex (China en Japan) resp. de geharmoniseerde consumentenprijsindex (eurozone en eurolanden).

Rentevisie

De ECB blijft in de komende twaalf maanden een ruim monetair beleid voeren. De lange rentetarieven blijven op een zeer laag niveau.


Actueel

Over een jaar​forward rate prognose BNG Bank

3 maanden interbancair

-0,53

-0,57

-0,40

Staat 10 jaar-0,46 -0,38
-0,30

Yieldcurve


.


Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query