Consumenten positiever

 • update:  
 •  
Het vertrouwen van consumenten is in december toegenomen.

Inhoudsopgave

Contents

Yes

De index van het consumentenvertrouwen steeg van -26 in november naar -20 in december. De deelindicator van de koopbereidheid steeg licht. In de eurozone als geheel nam het vertrouwen van consumenten eveneens toe. Dankzij de sneller dan verwachte ontwikkeling van vaccins tegen het Covid-19 virus lijkt de pandemie in de loop van het jaar onder controle te komen. De economie zou zich daardoor in de tweede helft van dit jaar kunnen herstellen.
Het akkoord over de brexit dat op 24 december j.l. werd gesloten is positief voor de eurozone en meer in het bijzonder voor kleinere eurolanden als Ierland en Nederland voor wie Groot-Brittannië een zeer belangrijke handelspartner is.  
 
  Standen op 30 december 2020  
              

3 maanden

 10 jaar *)

Verenigde Staten 0,24 (0,22)0,93 (0,94)
Eurozone

-0,54(-0,55)

-0,26 (-0,27)

​Duitsland
-0,56 (-0,55)
Frankrijk-0,35 (-0,31)
Italië 0,55 (0,58)
Spanje 0,04 (0,06)
​Nederland

​-0,49 (-0,48)​Eurokoers USD 1,227(1,226)


*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

Grafiek

Nederland


Economisch nieuws 

VERENIGDE STATEN

 • consumptie, november: -0,4%, -2,4% j.o.j. (oktober: -1,8% j.o.j.)
 • consumptieprijs, november: 0,0%, 1,1% j.o.j. (oktober: 1,2% j.o.j.)
 • orders duurzame goederen, november: 0,9%, 3,8% j.o.j. (oktober; 0,2% j.o.j.)
 • bruto binnenlands product, derde kwartaal: 7,5%, -2,8% j.o.j. (herzien van 7,4%, -2,9% j.o.j.)

JAPAN

 • werkloosheid, november: 2,9% (oktober: 3,1%)

EUROZONE

 • consumentenvertrouwen, december: -13,9 (november; -17,6)

DUITSLAND

 • consumentenvertrouwen, januari: -7,3 (december: -6,8)

FRANKRIJK

 • producentenprijsindex, november: 1,7%, -1,8% j.o.j. (oktober: -2,1% j.o.j,)

SPANJE

 • detailhandelsomzet, november: -0,8%, -5,1% j.o.j. (oktober: -2,3% j.o.j.)
 • bruto binnenlands product, derde kwartaal: 16,4%, -9,1% j.o.j. (herzien van 16,7%, -8,7% j.o.j.)

NEDERLAND

 • consumentenvertrouwen, december: -2,0 (november: -2,6)
 • producentenvertrouwen, december: -0,4 (november: -3,8)
 • consumptie, oktober: -5,8% j.o.j. (september: -3,0% j.o.j.)
 • detailhandelsomzet, november: 3,0%, 8,4% j.o.j. (oktober: 4,9% j.o.j.)
 • bruto binnenlands product, derde kwartaal: 7,8%, -2,5% j.o.j. (herzien van 7,7%, -2,5% j.o.j.) 
 • huizenprijs, november: 0,3%, 8,9% j.o.j. (oktober: 9,1% j.o.j.)
 • begrotingssaldo, derde kwartaal: EUR -12,2 miljard, -3,1% bbp (tweede kwartaal: -1,6% bbp)
 • bruto overheidsschuld, derde kwartaal: EUR 441,5 miljard, 55,2% bbp (tweede kwartaal: EUR 403,1 miljard, 55,2% bbp)
 • producentenprijsindex, november: 0,4%, -4,1% j.o.j. (oktober: -4,2% j.o.j.)

Agenda


04-01​
Nederlandinkoopmanagersindex industrie
december
​05-01​Verenigde Staten inkoopmanagersindex industrie
​december
​Eurozone​geldhoeveelheid(M3)​november
Duitsland​detailhandelsomzet​​november
​06-01​Verenigde Staten industriële orders​​november
​Eurozoneinkoopmanagersindex​december *)
producentenprijsindex​​november
Duitsland​​consumentenprijsindex​december
Frankrijk​consumentenvertrouwen​​december
​consumentenprijsindex​december
​Italiëinkoopmanagersindex​​december
Spanjeinkoopmanagersindex
december
​07-01Verenigde Staten handelsbalans
november
inkoopmanagersindex dienstensector​december
​Eurozone​index economisch sentimentdecember​
​detailhandelsomzet​november
​consumentenprijsindexdecember​
​Duitsland​industriële orders​november
​Italië​consumentenprijsindexdecember​
​Nederlanduur​lonen​december
​08-01​Verenigde Staten werkgelegenheid​december
werkloosheid​december
​uurlonendecember
Eurozone​​werkloosheidnovember
​Duitsland​industriële productie​november
​handelsbalansnovember​
​Frankrijk​industriële productie​november
consumptie​november​
​Nederland​industriële productienovember​

*) herziening

Verwachtingen

De uitbraak van het coronavirus Covid-19 leidde in 2020 tot een mondiale recessie. Volgens het IMF zal de wereldeconomie met 4,4% krimpen. In 2021 wordt een mondiale groei van circa 5,2% verwacht. Het verloop van de pandemie is bepalend voor de economische ontwikkeling. In veel westerse landen is het aantal besmettingen in de afgelopen periode toegenomen, waardoor opnieuw beperkende maatregelen moesten worden genomen. Regels met betrekking tot afstand houden en hygiëne blijven daarbij van kracht. In sectoren als de horeca, het toerisme en de luchtvaart zal de activiteit voorlopig op een lager niveau blijven. Door de sneller dan verwachte ontwikkeling van vaccins lijkt de pandemie in de loop van het jaar onder controle te komen, waardoor de economie zich zou kunnen gaan herstellen.

De Amerikaanse economie kromp in 2020 met circa 3,5%. De afname van de bedrijvigheid is vooral het gevolg van een daling van de private consumptie en de private investeringen in vaste activa. In 2021 wordt een gematigde economische groei van 4,5% verwacht. De inflatie neemt licht af van 1,4% in 2019 naar 1,3% in 2020. In 2021 loopt de inflatie weer wat op naar ruim 2%.

Binnen de eurozone zijn vooral Italië en Spanje zwaar getroffen door de uitbraak van het coronavirus. De economie van deze landen zal sterk krimpen, ook doordat de budgettaire maatregelen van de overheden geringer zijn dan in Duitsland en Nederland. In de eurozone als geheel verwachten we een daling van het bbp met circa 7,7%. De private consumptie, de investeringen en de buitenlandse handel nemen sterk af. In 2021 verwachten we een gematigd economisch herstel. Het bbp zal in de regio als geheel met circa 3,5% groeien. De inflatie daalt van 1,2% in 2019 naar 0,3% in 2020. De daling van de geldontwaarding hangt vooral samen met lagere energieprijzen. In 2021 loopt de geldontwaarding iets op naar 0,8%. De Nederlandse economie krimpt met ongeveer 4,0%. In 2021 wordt een gematigd herstel van de conjunctuur verwacht. Het bbp zal volgend jaar met 2,1% toenemen. De inflatie blijft in 2021 naar verwachting vrijwel stabiel op 1,2 procent.

Economische groei 2018 2019 2020 ​2021
Verenigde Staten 2,92,3-3,54,5
China
6,86,22,36,5
Japan
0,30,7-6,0​0,7

Eurozone

1,9

1,2

-7,7

3,5

Duitsland1,50,6-5,71,8
Frankrijk1,71,3-8,74,7
Italië0,80,3-8,53,8
Spanje2,42,0-11,2​2,7
Nederland 2,41,7-4,02,1
           
Inflatie *) 2018 2019 2020 ​2021
Verenigde Staten 2,11,41,3​2,1
China2,12,92,5​2,0
Japan1,00,50,21,0
Eurozone1,81,20,30,8
Duitsland1,91,40,50,9
Frankrijk2,11,30,50,8
Italië1,20,60,20,9
Spanje1,70,8-0,50,3
Nederland 1,62,71,01,2

*) o.b.v. de consumptiedeflator (Verenigde Staten), de consumptieprijsindex (China en Japan) resp. de geharmoniseerde consumentenprijsindex (eurozone en eurolanden).

Rentevisie

De ECB blijft in de komende twaalf maanden een ruim monetair beleid voeren. De lange rentetarieven blijven op een zeer laag niveau.


Actueel

Over een jaar​forward rate prognose BNG Bank

3 maanden interbancair

-0,54

-0,54

-0,40

Staat 10 jaar-0,49 -0,41
-0,30

Yieldcurve
Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query