Herstel Duitse industrie

De industriële productie in Duitsland is in september met 1,7 procent gegroeid.

Inhoudsopgave

Contents

Yes

Daarmee heeft de Duitse industrie zich deels hersteld van de krimp in augustus die met 4,2% overigens minder groot was dan eerder was gedacht. Ook de orderpositie viel in augustus wat minder ongunstig uit dan eerder was gemeld. De uitvoer groeide in september 5,5%, waarmee de daling van 5,8% in augustus vrijwel werd goedgemaakt. Jaar-op-jaar groeide de uitvoer met 5,7% tegen 1,6% in augustus. De invoer groeide nog iets sterker nl. 6,6%. Doordat de invoer in absolute termen kleiner is dat de uitvoer, nam het handelsbalansoverschot toe met EUR 1,1 mrd. naar EUR 18,5 mrd. Frankrijk daarentegen had in september een tekort op de handelsbalans van EUR 4,7 mrd., mede doordat de uitvoer met slechts 1,1% j.o.j. groeide. De economsche vooruitzichten voor beide landen en de meeste andere eurolanden blijven matig in vergelijking met de Verenigde Staten. De index van de dienstensector bleef in oktober in het eurogebied vrijwel gelijk op 52,3. De vergelijkbare Amerikaanse index kwam uit op een veel hoger niveau, nl. 57,1. In de industrie is het beeld niet anders. De Amerikaanse index steeg in oktober naar 59,0, terwijl de index in de eurozone in dezelfde maand bleef steken op een niveau van 50,6.

De ECB-raad besloot het monetaire beleid ongemoeid te laten. President Draghi herhaalde dat de centrale bank bereid is additionele onconventionele monetaire maatregelen te nemen, indien dat noodzakelijk wordt geacht. Hij heeft de staf van de ECB opdracht gegeven deze maatregelen uit te werken. Om welke maatregelen het gaat is onduidelijk, maar vermoedelijk wordt overwogen om gewone obligaties van bedrijven aan te kopen. Aankoop van staatsleningen lijkt onwaarschijnlijk, gezien de zeer sterke weerstand van zowel de Bundesbank als de Duitse regering. De euro daalde onder invloed van de opmerkingen van Draghi naar ca. USD 1,24, het laagste niveau in meer dan twee jaar.

Standen per 7 november 2014

3 maands 9-10 jaar *)
Verenigde Staten0,23 (0,23)2,31 (2,33)
Eurozone0,08 (0,09)1,07 (1,08)
Duitsland0,82 (0,85)
Frankrijk1,18 (1,19)
Italië2,38 (2,27)
Spanje2,15 (2,09)
Nederland 0,96 (0,98)
​Eurokoers​USD 1,241 (1,253)

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate 

Grafiek Eurokoers

(netto % banken toename)

 

Economisch nieuws

Verenigde Staten

 • inkoopmanagersindex industrie, oktober: 59,0 (september: 56,6)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, oktober: 57,1 (september: 58,6)
 • industriële orders, september: -0,6%, 1,9% j.o.j. (augustus: 4,2% j.o.j.)
 • uitvoer, september: 2,8% j.o.j. (augustus: 4,2% j.o.j.)
 • invoer, september: 2,6% j.o.j. (augustus: 3,7% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, september: USD -43 mrd. (augustus: USD -40 mrd.)
 • werkgelegenheid, oktober: 214.000 (september: 256.000)
 • werkloosheid, oktober: 5,8% (september: 5,9%)
 • uurlonen, oktober: 0,1%, 2,0% j.o.j. (september: 2,0% j.o.j.)

Eurozone

 • inkoopmanagersindex industrie, oktober: 50,6 (herzien van 50,7, september: 50,3)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, oktober: 52,3 (herzien van 52,4, augustus: 52,4)
 • samengestelde inkoopmanagersindex, oktober: 52,1 (september: 52,0)
 • detailhandelsomzet(volume), september: -1,3%, 0,6% j.o.j. (augustus: 0,9%, 1,9% j.o.j., herzien van 1,2%, 1,9% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, september: 0,2%, excl. energie -0,1%, -1,4% j.o.j. (augustus: -1,4% j.o.j.)

Duitsland

 • industriële orders(volume), september: 0,8%, -0,6% j.o.j. (augustus: -4,2%, 0,6% j.o.j., herzien van -5,7%, 1,0% j.o.j.)
 • industriële productie, september: 1,7%, 0,1% j.o.j. (augustus: -3,4%, -2,0% j.o.j., herzien van -4,3%, -2,8% j.o.j.)
 • uitvoer, september: 5,7% j.o.j. (augustus: 1,6% j.o.j.)
 • invoer, september: 6,6% j.o.j. (augustus: -0,6% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, september: EUR 18,5 mrd. (augustus: EUR 17,4 mrd.)

Frankrijk

 • industriële productie, september: 0,0%, -0,3% j.o.j. (augustus: -0,3% j.o.j.)
 • uitvoer, september: 1,1% j.o.j. (augustus; -1,7% j.o.j.)
 • invoer, september: -1,8% j.o.j. (augustus: -0,3% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, september: EUR -4,7 mrd. (augustus: EUR -5,0 mrd.)

Italië

 • inkoopmanagersindex industrie, oktober: 49,0 (september: 50,7)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, oktober: 50,8 (september: 48,8)

Spanje

 • inkoopmanagersindex industrie, oktober: 52,6 (september: 52,6)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, oktober: 55,9 (september: 55,8)
 • industriële productie, september: 0,5%, 1,1% j.o.j. (augustus: 0,0%, 0,1% j.o.j., herzien van 0,2%, 0,6% j.o.j.)

Nederland

 • inkoopmanagersindex industrie, oktober: 53,0 (september: 52,2)
 • consumentenprijsindex,oktober: 0,1%, 1,1% j.o.j. (september: 0,9% j.o.j.)
 • industriële productie, september: -1,8%, -1,6% j.o.j. (augustus: 1,9%, 1,1% j.o.j., herzien van 1,3%, 0,6% j.o.j.)

 

Agenda

10-novmaandagItaliëindustriële productieseptember
China consumentenprijsindexoktober
11-novdinsdagNederlandheropening 2,75% staatslening per 15-1-2047
12-novwoensdagEurozoneindustriële productieseptember
13-novdonderdagDuitslandconsumentenprijsindexoktober*
Frankrijkconsumentenprijsindexoktober
Italiëconsumentenprijsindexoktober*
Spanjeconsumentenprijsindexoktober*
Nederlanddetailhandelsomzetseptember
14-novvrijdagVerenigde Statenconsumentenvertrouwen(UvM)november
detailhandelsomzetoktober
Eurozonebruto binnenlands productderde kwartaal
consumentenprijsindexoktober
Duitslandbruto binnenlands productderde kwartaal
Frankrijkbruto binnenlands productderde kwartaal
Italiëbruto binnenlands productderde kwartaal
Nederlandbruto binnenlands productderde kwartaal
handelsbalansseptember

* herziening

Verwachtingen

De internationale conjunctuur zal in 2015 wat aantrekken. In de Verenigde Staten groeit de economie in 2015 met ca. 3,0%, 0,7 %-punt meer dan dit jaar. De expansie van de bedrijvigheid wordt gedreven door de binnenlandse vraag. De private consumptie neemt onder invloed van een gestage toename van de werkgelegenheid wat sterker toe dan dit jaar. Daarnaast houdt de groei van de investeringen aan. De inflatie blijft in 2015 gelijk op 2,0%. In het eurogebied groeit de economie in 2015 met 1,3%. Voor dit jaar verwachten we een toename van de bedrijvigheid van 0,8%. De private consumptie neemt licht toe onder invloed van afnemende bezuinigingen van overheden en een lichte groei van de werkgelegenheid. De investeringen in vaste activa trekken aan. De uitvoer groeit evenals dit jaar het sterkst. De inflatie blijft ook in 2015 met ca. 0,8% op een historisch laag niveau. De Nederlandse economie groeit in 2015 naar verwachting met 1,4%.

Economische groei
2013 2014 2015
Verenigde Staten 1,92,33,0
China7,77,57,5
Japan1,51,21,3

Eurozone

-0,4

0,8

1,3

Duitsland0,41,21,3
Frankrijk0,30,51,0
Italië-1,9-0,30,5
Spanje-1,21,31,8
Nederland -0,70,51,4
Inflatie *)
2013 2014 2015
Verenigde Staten 1,52,02,0
China2,62,53,0
Japan0,42,81,7
Eurozone1,40,50,8
Duitsland1,50,81,0
Frankrijk0,90,70,9
Italië1,20,50,7
Spanje1,4-0,30,2
Nederland 2,50,70,9

*) mutatie consumentenprijsindex, eurozone geharmoniseerde consumentenprijsindex.

Rentevisie

De ECB zal een ruim monetair beleid blijven voeren. De lange rentetarieven zullen onder invloed van het gematigde economisch herstel naar verwachting wat gaan oplopen.

 

Ultimo 2015

prognose

forward rate

3 mnds interbancair

0,10

0,09

10 jaars staat (Duitsland)

1,75

1,13

10 jaars staat (Nederland)

2,00

1,32


 

Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query