Olieprijs sterk gedaald

De olieministers van de Opec besloten donderdag in Wenen het productieplafond te handhaven op 30 miljoen vaten per dag.

Inhoudsopgave

Contents

Yes

De olieprijs daalde de afgelopen week 6,5 dollar naar ca. 69 dollar per vat. In de markt was rekening gehouden met een productiebeperking. Het besluit van de Opec de productie te handhaven is het gevolg van de tanende marktmacht van de organisatie. De olieproductie in de Verenigde Staten en elders in de wereld is de afgelopen jaren toegenomen, waardoor de behoefte aan olie van de Opec-landen is afgenomen. Een productiebeperking zal in de huidige ruime marktverhoudingen waarschijnlijk niet tot hogere inkomsten voor de overheden leiden. De olieorganisatie lijkt nu te kiezen voor behoud van marktaandeel in de verwachting dat de markt op termijn weer zal stabiliseren. Door de lagere prijs wordt de veelal duurdere olieproductie in landen buiten de Opec minder winstgevend, waardoor investeringen in exploratie van nieuwe velden worden ontmoedigd. Bovendien neemt de olievraag op den duur waarschijnlijk weer toe als gevolg van een groei van de wereldeconomie.

Sinds 20 juni j.l. is een vat olie (Opec-index) in dollars 37% goedkoper (32% in euro's) geworden. Een lagere olieprijs is een welkome meevaller voor de wereldeconomie. De koopkracht van huishoudens stijgt en de energiekosten van ondernemingen komen lager uit. De toch al lage inflatie in de eurozone zal verder dalen en mogelijk omslaan in een lichte deflatie. In november daalden de energieprijzen met 1,3%, waardoor de consumentenprijzen 0,2% daalden. Jaar-op-jaar nam de geldontwaarding af van 0,4% in oktober naar 0,3% in november. Door de daling van de inflatie neemt de druk op de ECB om additionele monetaire maatregelen te nemen toe. De lange rentetarieven daalden in anticipatie hierop in meerdere eurolanden naar nieuwe historische dieptepunten. Zo daalde de Spaanse lange rente tot beneden 2%. De Duitse lange rente zakte naar 0,70%, minder dan 30 basispunten boven het Japanse niveau.

De Europese Commissie lanceerde afgelopen woensdag het zgn. Investment Plan. Doel van het plan is de private investeringen te stimuleren. Daartoe wordt een nieuw fonds opgericht, het European Funds for Strategic Investments. Het fonds krijgt een garantie van EUR 21 mrd. waarvan EUR 16 mrd. vanuit de bestaande middelen van de EU en de resterende EUR 6 mrd. van de EIB.

Standen per 28 november 2014

3 maands 9-10 jaar *)
Verenigde Staten0,23 (0,23)2,18 (2,31)
Eurozone0,08 (0,08)0,92 (0,98)
Duitsland0,70 (0,77)
Frankrijk0,97 (1,11)
Italië2,04 (2,21)
Spanje1,89 (2,01)
Nederland 0,81 (0,91)
​Eurokoers​USD 1,247 (1,241)

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate 

Grafiek: Olieprijs

(per vat)

 

Economisch nieuws

Verenigde Staten

 • consumentenvertrouwen(CB), november: 88,7 (oktober: 94,1)
 • consumentenvertrouwen(UvM), november: 88,9 (herzien van 89,4)
 • inkoopmanagersindex Chicago, november: 60,8 (oktober: 66,2)
 • orders duurzame goederen, oktober: 0,4%, 5,5% j.o.j. (september: 3,8% j.o.j.)
 • consumptie(volume), oktober: 0,2%, 2,2% j.o.j. (september: 2,3% j.o.j.)
 • beschikbaar inkomen, oktober: 0,2%, 3,9% j.o.j. (september: 3,6% j.o.j.)
 • bruto binnenlands product, derde kwartaal: 1,0%, 2,4% j.o.j. (herzien van 0,9%, 2,3% j.o.j.)
 • verkochte nieuwbouwwoningen, oktober: 458.000 (september: 455.000, herzien van 467.000)
 • huizenprijsindex(Case-Shiller), september: 0,3%, 4,9% j.o.j. (augustus: 5,6% j.o.j.)
 • consumptieprijs, oktober: 0,1%, excl. voedsel en energie 0,2%, 1,4% j.o.j. (september; 1,4% j.o.j.)

Japan

 • inkoopmanagersindex industrie, november: 52,0 (oktober: 52,4)
 • consumentenprijsindex, oktober: -0,4%, excl. voedsel 0,1%, 2,9% j.o.j. (september: 3,3%)

Eurozone

 • index economisch sentiment, november: 100,8 (oktober: 100,7)
 • ondernemersvertrouwen, november: industrie -4,3(oktober: -5,1), bouwnijverheid -26,3(-24,6), dienstensector 4,4(4,4), detailhandel -5,9(-6,4)
 • consumentenvertrouwen, november: -11,6(niet herzien)
 • werkloosheid, oktober: 11,5% (september: 11,5%)
 • geldhoeveelheid(M3), oktober(driemaandsgem.): 2,3% j.o.j. (september: 2,1% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex(hcpi), november: -0,2%, 0,3% j.o.j. (oktober: 0,4% j.o.j.)

Duitsland

 • ondernemersvertrouwen, november: 104,7 (oktober: 103,2)
 • consumentenvertrouwen, december: 8,7 (november: 8,5)
 • werkgelegenheid, oktober: +33.000 (september: +22.000)
 • detailhandelsomzet(volume), oktober: 1,9%, 1,7% j.o.j. (september: 2,4% j.o.j.)
 • bruto binnenlands product, derde kwartaal: 0,1%, 1,2% j.o.j. (niet herzien)
 • consumentenprijsindex, november: 0,0%, 0,6% j.o.j. (oktober: 0,8% j.o.j.)

Frankrijk

 • consumentenvertrouwen, november: 86,9 (oktober: 85,2)
 • consumptie(volume), oktober: -0,9%, -0,2% j.o.j. (september: -0,5%, 0,4% j.o.j., herzien van -0,8%, 0,2% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, oktober: -0,3%, -1,4% j.o.j. (september: -1,3% j.o.j.)

Italië

 • detailhandelsomzet, september: -0,1%, -0,5% j.o.j. (augustus: -3,0% j.o.j.)
 • ondernemersvertrouwen, november: 87,7 (oktober: 89,1)
 • consumentenvertrouwen, november: 100,2 (oktober: 101,3)
 • consumentenprijsindex, november: -0,2%, 0,2% j.o.j. (oktober: 0,1% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, oktober: -0,4%, -1,2% j.o.j. (september: -2,0% j.o.j.)
 • werkgelegenheid, oktober: -55.300 (september: +50.700, herzien van +82.500)

Spanje

 • detailhandelsomzet(volume), oktober: -2,8%, 1,8% j.o.j. (september: 2,5% j.o.j.)
 • bruto binnenlands product, derde kwartaal: 0,5%, 1,6% j.o.j. (niet herzien)
 • consumentenprijsindex, november: -0,1%, -0,4% j.o.j. (oktober: -0,1% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, oktober: -0,5%, -0,2% j.o.j. (september: -0,3% j.o.j.)

Nederland

 • producentenvertrouwen, november: 2,4 (oktober: 2,0)
 • producentenprijsindex, oktober: -1,5%, -1,9% j.o.j. (september: -1,4% j.o.j.)
 • vervolguitgifte 2,0% staatslening 2014 per 15 juli 2014: EUR 1,8 mrd. tegen een effectief rendement van 0,90%, uitstaand leningvolume na emissie EUR 15,0 mrd.

Agenda

1-decmaandagVerenigde Stateninkoopmanagersindex industrienovember
Eurozoneinkoopmanagersindex industrienovember*
Italiëbruto binnenlands productderde kwartaal*
inkoopmanagersindex industrienovember
Spanjeinkoopmanagersindex industrienovember
Nederlandinkoopmanagersindex industrienovember
2-decdinsdagEurozoneproducentenprijsindexoktober
3-decwoensdagVerenigde Stateninkoopmanagersindex dienstensectornovember
Eurozonedetailhandelsomzetoktober
bruto binnenlands productderde kwartaal*
inkoopmanagersindex dienstensectornovember*
Italiëinkoopmanagersindex dienstensectornovember
Spanjeinkoopmanagersindex dienstensectornovember
4-decdonderdagEurozonebijeenkomst ECB-raad
Nederlandconsumentenprijsindexnovember
5-decvrijdagVerenigde Statenhandelsbalansoktober
industriële ordersoktober
werkgelegenheidoktober
werkloosheidoktober
uurlonenoktober
Spanjeindustriële productieoktober

* herziening

Verwachtingen

De internationale conjunctuur zal in 2015 wat aantrekken. In de opkomende landen wordt een economische groei van ca. 5% verwacht. De Chinese economie zal naar verwachting groeien met 7%, iets minder dat dit jaar. In de Verenigde Staten groeit de economie in 2015 met ca. 3,0% tegen 2,3% in 2014. De private consumptie neemt onder invloed van een gestage toename van de werkgelegenheid wat sterker toe dan dit jaar. Daarnaast houdt de groei van de investeringen aan. De inflatie loopt in 2015 licht op naar 2,0%. In het eurogebied groeit de economie in 2015 met 1,3%. Het lopende kalenderjaar verwachten we een toename van de bedrijvigheid van 0,8%. De private consumptie neemt licht toe onder invloed van een bescheiden groei van de werkgelegenheid en afnemende overheidsbezuinigingen. De investeringen in vaste activa trekken aan. De uitvoer groeit evenals dit jaar het sterkst. De inflatie blijft ook in 2015 met 0,6% op een zeer laag niveau. De Nederlandse economie groeit in 2015 naar verwachting met 1,4% tegen 0,5% dit jaar. De inflatie blijft in ons land naar verwachting stabiel op 0,7%.

Economische groei
2013 2014 2015
Verenigde Staten 1,92,33,0
China7,77,57,0
Japan1,51,21,3

Eurozone

-0,4

0,8

1,3

Duitsland0,41,21,3
Frankrijk0,30,51,0
Italië-1,9-0,30,5
Spanje-1,21,31,8
Nederland -0,70,51,4
Inflatie *)
2013 2014 2015
Verenigde Staten 1,51,82,0
China2,62,02,5
Japan0,42,81,5
Eurozone1,40,50,6
Duitsland1,50,80,8
Frankrijk0,90,70,7
Italië1,20,50,5
Spanje1,4-0,30,0
Nederland 2,50,70,7

*) mutatie consumentenprijsindex, eurozone geharmoniseerde consumentenprijsindex.

Rentevisie

De ECB zal een ruim monetair beleid blijven voeren. De lange rentetarieven zullen onder invloed van het gematigde economisch herstel naar verwachting wat gaan oplopen.

 

Ultimo 2015

prognose

forward rate

3 mnds interbancair

0,10

0,09

10 jaars staat (Duitsland)

1,75

0,98

10 jaars staat (Nederland)

2,00

1,13

 

Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query