Onrust op beurzen

Onzekerheid over de economische ontwikkeling leidde de afgelopen week tot forse koersschommelingen op de effectenbeurzen.

Inhoudsopgave

Contents

No

De AEX-index bereikte donderdag intraday een dieptepunt van 366, maar wist zich daarna weer wat te herstellen. De index sloot vrijdag op 387 punten, 2,2 procent lager dan een week geleden. Aanleiding voor de koersdalingen waren tegenvallende cijfers over de Amerikaanse detailhandel en groeiende zorgen over Griekenland. Het aanpassingsprogramma met de EU loopt dit jaar af. De regering kondigde aan, dat ze zou willen afzien van verdere financiële steun. Beleggers maakten duidelijk daar geen vertrouwen in te hebben. De Griekse lange rentetarieven schoten meer dan 2 procentpunt omhoog tot 9 procent. De Europese Commissie zag zich daarop genoodzaakt om te verklaren dat Griekenland kan blijven rekenen op financiële steun, waarna de Griekse rente weer wat daalde.

Aan het einde van de week kwamen de financiële markten enigzins tot rust, nadat de Amerikaanse centrale bankier Bullard zei dat de Fed de afbouw van effectenaankopen zou kunnen uitstellen. De ECB zal over enkele dagen starten met de aankoop van ABS. Bundesbankpresident Weidmann verklaarde vrijdag, dat hij tegen het programma voor de aankoop van private leningen is, omdat hiermee risico's worden verlegd van financiële instellingen naar de centrale bank en daarmee uiteindelijk naar de belastingbetaler. Weidmann merkte voorts op, dat de lage inflatie grotendeels het gevolg is van de daling van de energieprijzen en het aanpassingsproces in sommige eurolanden. De ECB zou naar zijn mening pas in actie moeten komen, indien de inflatie over de hele linie verder onder druk komt. De opmerkingen van de Duitse centrale bankier vormen een nieuwe aanwijzing, dat de ECB-raad -helaas- verdeeld is over het monetaire beleid.

Standen per 17 oktober 2014

3 maands 9-10 jaar *)
Verenigde Staten0,23 (0,23)2,20 (2,30)
Eurozone0,08 (0,08)1,10 (1,11)
Duitsland0,86 (0,89)
Frankrijk1,29 (1,25)
Italië2,45 (2,36)
Spanje2,16 (2,06)
Nederland

1,03 (1,03)

Eurokoers USD 1,277 (1,263)

 *) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate

AEX-index

AEX Index 

Economisch nieuws

Verenigde Staten

 • detailhandelsomzet, september: -0,3%, 4,3% j.o.j. (augustus: 5,0% j.o.j.)
 • industriële productie, september: 1,0%, 4,3% j.o.j. (augustus: 4,0% j.o.j.)
 • empire state man. survey Fed New York, oktober: 6,2 (september: 27,5)
 • business outlook Fed Philadelphia, oktober: 20,7 (september: 22,5)
 • consumentenvertrouwen(UvM), oktober: 86,4 (september: 84,1)
 • huizenmarktindex, oktober: 54 (september: 59)
 • woningproductie, oktober: 999.000 (september: 920.000, herzien van 892.000)
 • producentenprijsindex, september: -0,1%, excl. voedsel en energie 0,0%, 1,6% j.o.j. (augustus: 1,8% j.o.j.)

Eurozone

 • industriële productie, augustus: -1,8%, -1,9% j.o.j. (juli: 1,6% j.o.j.)
 • productie bouwnijverheid, augustus: 1,5%, -0,3% j.o.j. (juli: -0,5% j.o.j.)
 • uitvoer, augustus: 0,1% j.o.j. (juli: 2,7% j.o.j.)
 • invoer, augustus: -2,2% (juli: 1,5% j.o.j.)
 • interne handel, augustus: 1,9% j.o.j. (juli: 1,4% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, augustus: EUR 15,8 mrd. (juli: EUR 12,7 mrd.)
 • consumentenprijsindex(hcpi), september: 0,4%, 0,3% j.o.j. (niet herzien)

Duitsland

 • consumentenprijsindex, september: 0,2%, 0,8% j.o.j. (niet herzien)

Italië

 • consumentenprijsindex, september: -0,4%, -0,2% j.o.j. (herzien van -0,3%, -0,1% j.o.j.)
 • uitvoer, augustus: 0,6% j.o.j. (juli: 0,6% j.o.j.)
 • invoer, augustus: -3,6% j.o.j. (juli: -1,8% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, augustus: EUR 3,5 mrd. (juli: EUR 3,1 mrd.)

Spanje

 • consumentenprijsindex, september: 0,2%, -0,2% j.o.j. (herzien van 0,1%, -0,2% j.o.j.)

Nederland

 • detailhandelsomzet, augustus: 0,2% j.o.j. (1,4% j.o.j.)

Agenda

20-oktmaandagDuitslandproducentenprijsindexseptember
Nederlandconsumentenvertrouwenoktober
21-oktdinsdagVerenigde Statenverkochte bestaande woningenseptember
Eurozoneoverheidssaldo en bruto overheidsschuld 2013*
Nederlandconsumptieaugustus
22-oktwoensdagVerenigde Statenconsumentenprijsindexseptember
23-oktdonderdagVerenigde Statenindex van leading indicatorsseptember
Eurozoneinkoopmanagersindex industrieoktober
inkoopmanagersindex dienstensectoroktober
Duitslandinkoopmanagersindex industrieoktober
inkoopmanagersindex dienstensectoroktober
Frankrijkinkoopmanagersindex industrieoktober
inkoopmanagersindex dienstensectoroktober
ondernemersvertrouwen(Insee)oktober
24-oktvrijdagVerenigde Statenverkochte nieuwbouwwoningenseptember
Duitslandconsumentenvertrouwennovember
Italiëconsumentenvertrouwenoktober
Spanjeproducentenprijsindexseptember

* herziening 

Verwachtingen

De internationale conjunctuur zal in 2015 wat aantrekken. In de Verenigde Staten groeit de economie in 2015 met ca. 3,0%, 0,7 %-punt meer dan dit jaar. De expansie van de bedrijvigheid wordt gedreven door de binnenlandse vraag. De private consumptie neemt onder invloed van een gestage groei van de werkgelegenheid wat sterker toe dan dit jaar. Daarnaast houdt de groei van de investeringen aan. De inflatie blijft in 2015 gelijk op 2,0%. In het eurogebied groeit de economie in 2015 met 1,3%. Voor dit jaar verwachten we een toename van de bedrijvigheid van 0,8%. De private consumptie neemt licht toe onder invloed van afnemende bezuinigingen van overheden en een lichte groei van de werkgelegenheid. De investeringen in vaste activa trekken aan. De uitvoer groeit evenals dit jaar het sterkst. De inflatie blijft ook in 2015 met ca. 0,8% op een historisch laag niveau. De Nederlandse economie groeit in 2015 naar verwachting met 1,4%.

Economische groei
2013 2014 2015
Verenigde Staten 1,92,33,0
China7,77,57,5
Japan1,51,21,3

Eurozone

-0,4

0,8 (1,0)

1,3 (1,4)

Duitsland0,41,2 (1,6)1,3 (1,8)
Frankrijk0,30,51,0
Italië-1,9-0,3 (0,0)0,5
Spanje-1,21,31,8
Nederland -0,70,51,4 (1,6)
Inflatie *)
2013 2014 2015
Verenigde Staten 1,52,02,0
China2,62,53,0
Japan0,42,81,7
Eurozone1,40,50,8 (1,0)
Duitsland1,50,81,0 (1,2)
Frankrijk0,90,70,9
Italië1,20,50,7
Spanje1,4-0,30,2
Nederland 2,50,70,9

*) mutatie consumentenprijsindex, eurozone geharmoniseerde consumentenprijsindex.

Rentevisie

De ECB zal een ruim monetair beleid blijven voeren. De lange rentetarieven zullen onder invloed van het gematigde economisch herstel naar verwachting wat gaan oplopen. 

Ultimo 2015

prognose

forward rate

3 mnds interbancair

0,10

0,13

10 jaars staat (Duitsland)

1,75

1,18

10 jaars staat (Nederland)

2,00

1,39

Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query