Verrassende actie Bank of Japan

De centrale bank van Japan besloot vrijdag onverwacht monetaire beleid te verruimen.

Inhoudsopgave

Contents

Yes

De centrale bank zal dit jaar voor een bedrag van JPY 80 biljoen (ca. EUR 582 mrd.) aan staatsleningen en andere effecten aankopen. Dat was JPY 60 tot 70 biljoen. De gemiddelde looptijd van de portefeuille van staatsleningen wordt verlengd met 3 jaar naar 7-10 jaar. De Bank of Japan zal de kwantitatieve verruiming voortzetten tot de inflatiedoelstelling van 2% is bereikt. De reden voor de maatregelen is dat de inflatie ongerekend het effect van de BTW-verhoging in de afgelopen maanden is gedaald naar 1,0% en mogelijk nog verder zal dalen. De Federal Reserve daarentegen besloot woensdag het programma van kwantitatieve verruiming (QE3) te beëindigen. De centrale bank zal echter door aflossing vrijvallende bedragen blijven herbeleggen. De rente zal nog geruime tijd op het huidige niveau van 0 tot 0,25% worden gehouden. De monetaire besluiten van de Fed stemden overeen met de marktverwachting.

De Amerikaanse economie groeide het derde kwartaal met een sterker dan verwachte 0,9% (3,5% op jaarbasis). De economische vooruitzichten blijven onverminderd gunstig. Zo steeg het consumentenvertrouwen volgens het maandelijkse onderzoek van de Conference Board van 89 in september naar 94,5 in oktober. In de eurozone nam de index van het economisch sentiment in oktober voor het eerst sinds juli toe. Een ander lichtpuntje is, dat de vraag naar kredieten geleidelijk aantrekt. Uit het jongste lending survey van de ECB dat de afgelopen week werd gepubliceerd, bleek dat per saldo 6% van de ondervraagde banken in het derde kwartaal een toename van de vraag naar bedrijfskredieten signaleerde. In het tweede kwartaal was dat nog 4%. Ook de vraag naar woninghypotheken nam volgens de ondervraagde banken toe. Per saldo 23% van de banken meldde een toename van de vraag naar hypotheken tegen 19% in de voorgaande periode. Enkel op het terrein van consumptief krediet nam het netto percentage van de banken dat een toename van de vraag ervaart af en wel van 17% in het tweede kwartaal naar 10% in het derde kwartaal.

Standen per 31 oktober 2014

3 maands9-10 jaar *)
Verenigde Staten0,23 (0,23)2,33 (2,27)
Eurozone0,09 (0,08)1,08 (1,13)
Duitsland0,85 (0,86)
Frankrijk1,19 (1,30)
Italië2,37 (2,50)
Spanje2,09 (2,17)

Nederland

0,98 (1,05)

​Eurokoers​USD 1,253 (1,267)

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate 

Grafiek Kredietvraag

(netto % banken toename)

 

Economisch nieuws

Verenigde Staten

 • bruto binnenlands product, derde kwartaal: 0,9%, 2,3% j.o.j. (tweede kwartaal: 2,6% j.o.j.)
 • inkoopmanagersindex Chicago, oktober: 66,2 (september: 60,5)
 • consumentenvertrouwen(CB), oktober: 94,5 (september: 89,0, herzien van 86,0)
 • consumentenvertrouwen(UvM), oktober: 86,9 (herzien van 86,4)
 • consumptie, september: -0,2%, 2,1% j.o.j. (augustus: 2,6% j.o.j.)
 • beschikbaar inkomen, september: 0,1%, 3,9% j.o.j. (augustus: 4,2% j.o.j.)
 • consumptieprijs, september: 0,1%, excl. voedsel en energie 0,1%, 1,4% j.o.j. (augustus: -0,1%, 1,4% j.o.j., herzien van 0,0%, 1,5% j.o.j.)
 • loonkosten, derde kwartaal: 0,7%, 2,3% j.o.j. (tweede kwartaal: 2,1% j.o.j.)
 • orders duurzame goederen, september: -1,3%, excl. transport en defensie -1,7%, 3,3% j.o.j. (augustus: 8,7% j.o.j.)
 • huizenprijsindex(Case-Shiller), augustus: -0,1%, 5,6% j.o.j. (juli: 6,7% j.o.j.)

Japan

 • consumentenprijsindex, september: 0,2%, excl. voedsel en energie 0,0%, 3,3% j.o.j. (augustus: 3,3% j.o.j.)

Eurozone

 • index economisch sentiment, oktober: 100,7 (september: 99,9)
 • werkloosheid, september: 11,5% (augustus: 11,5
 • %)
 • consumentenprijsindex, oktober: 0,0%, excl. voedsel en energie 0,0%, 0,4% j.o.j. (september: 0,3% j.o.j.)

Duitsland

 • ondernemersvertrouwen, oktober: 103,2 (september: 104,7)
 • detailhandelsomzet(volume), september: -3,2%, 2,3% j.o.j. (augustus: 1,5%, -0,7% j.o.j., herzien van 2,5%, 0,1% j.o.j.)

Frankrijk

 • consumentenvertrouwen, oktober: 85,0 (september: 85,5)
 • consumptie, september: -0,8%, 0,2% j.o.j. (augustus: 0,9%, 1,2% j.o.j., herzien van 0,7%, 1,4% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, september: 0,5%, -1,4% j.o.j. (augustus: -1,5% j.o.j.)

It

alië

 • )
 • werkgelegenheid, september: +82.500 (augustus: +7.500)
 • consumentenprijsindex, oktober: 0,1%, 0,1% j.o.j. (september: -0,2% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, september: 0,1%, -2,0% j.o.j. (augustus: -2,1% j.o.j.)

Spanje

 • detailhandelsomzet(volume), september: 2,9% j.o.j. (augustus: 0,2% j.o.j.)
 • bruto binnenlands product, derde kwartaal: 0,5%, 1,6% j.o.j. (tweede kwartaal: 1,2% j.o.j.)

Nederland

 • producentenvertrouwen, oktober: 2,0 (september: -0,2)

Agenda

3-novmaandagVerenigde Stateninkoopmanagersindex industrieoktober
Eurozoneinkoopmanagersindex industrieoktober*
Italiëinkoopmanagersindex industrieoktober
Spanjeinkoopmanagersindex industrieoktober
Nederlandinkoopmanagersindex industrieoktober
4-novdinsdagVerenigde Statenindustriële ordersseptember
handelsbalansseptember
Eurozoneproducentenprijsindexseptember
5-novwoensdagVerenigde Stateninkoopmanagersindex dienstensectoroktober
Eurozonedetailhandelsomzetseptember
inkoopmanagersindex dienstensectoroktober*
Italiëinkoopmanagersindex dienstensectoroktober
Spanjeinkoopmanagersindex dienstensectoroktober
6-novdonderdagEurozonebijeenkomst ECB-raad
Duitslandindustriële ordersseptember
Nederlandconsumentenprijsindexoktober
7-novvrijdagVerenigde Statenwerkgelegenheidoktober
werkloosheidoktober
uurlonenoktober
Duitslandhandelsbalansseptember
industriële productieseptember
Frankrijkhandelsbalansseptember
industriële productieseptember
Spanjeindustriële productieseptember
Nederlandindustriële productieseptember

* herziening

Verwachtingen

De internationale conjunctuur zal in 2015 wat aantrekken. In de Verenigde Staten groeit de economie in 2015 met ca. 3,0%, 0,7 %-punt meer dan dit jaar. De expansie van de bedrijvigheid wordt gedreven door de binnenlandse vraag. De private consumptie neemt onder invloed van een gestage toename van de werkgelegenheid wat sterker toe dan dit jaar. Daarnaast houdt de groei van de investeringen aan. De inflatie blijft in 2015 gelijk op 2,0%. In het eurogebied groeit de economie in 2015 met 1,3%. Voor dit jaar verwachten we een toename van de bedrijvigheid van 0,8%. De private consumptie neemt licht toe onder invloed van afnemende bezuinigingen van overheden en een lichte groei van de werkgelegenheid. De investeringen in vaste activa trekken aan. De uitvoer groeit evenals dit jaar het sterkst. De inflatie blijft ook in 2015 met ca. 0,8% op een historisch laag niveau. De Nederlandse economie groeit in 2015 naar verwachting met 1,4%.

Economische groei
201320142015
Verenigde Staten 1,92,33,0
China7,77,57,5
Japan1,51,21,3

Eurozone

-0,4

0,8

1,3

Duitsland0,41,21,3
Frankrijk0,30,51,0
Italië-1,9-0,30,5
Spanje-1,21,31,8
Nederland -0,70,51,4
Inflatie *)
201320142015
Verenigde Staten 1,52,02,0
China2,62,53,0
Japan0,42,81,7
Eurozone1,40,50,8
Duitsland1,50,81,0
Frankrijk0,90,70,9
Italië1,20,50,7
Spanje1,4-0,30,2
Nederland 2,50,70,9

*) mutatie consumentenprijsindex, eurozone geharmoniseerde consumentenprijsindex.

Rentevisie

De ECB zal een ruim monetair beleid blijven voeren. De lange rentetarieven zullen onder invloed van het gematigde economisch herstel naar verwachting wat gaan oplopen.

 

Ultimo 2015

prognose

forward rate

3 mnds interbancair

0,10

0,11

10 jaars staat (Duitsland)

1,75

1,15

10 jaars staat (Nederland)

2,00

1,34


 

Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query