Vertrouwen in economie licht gestegen

Consumenten en ondernemers waren in oktober iets positiever gestemd dan in september.

Inhoudsopgave

Contents

No


De samengestelde index van inkoopmanagers van de eurozone steeg van 52,0 in september naar 52,2 in oktober. De stijging was te danken aan een lichte toename in de industrie. Uit het maandelijkse onderzoek van de Europese commissie bleek, dat ook consumenten in de eurozone in oktober iets positiever zijn geworden. Het overheidstekort is in 2013 uitgekomen op 2,9% van het bbp, 0,1%-punt lager dan eerder was gemeld. De bruto overheidsschuld is in 2013 uitgekomen op 90,9% (herzien van 92,6%). De lagere uitkomsten zijn mede het gevolg van de invoering van ESA(2010), het nieuwe systeem van nationale rekeningen. Het bruto binnenlands product komt in de nieuwe berekeningswijze in de meeste landen hoger uit, wat een drukkend effect op de tekort- en schuldquotes heeft.

De uitkomsten van de balans- en stresstest van de ECB die op zondag bekend werden gemaakt, leverden geen grote verrassingen op. Aan het einde van 2013 hadden 25 banken een kapitaaltekort van in totaal EUR 25 mrd. Van deze banken hebben 12 hun kapitaaltekort inmiddels gedekt. Hiermee was een totaalbedrag van EUR 15 mrd. gemoeid. De resterende 13 banken krijgen negen maanden de tijd om hun tekort te dekken. Alle Nederlandse banken slaagden zoals verwacht voor de test. Van de 25 banken komen er negen uit Italië. Van deze negen banken hebben vier banken ook nu nog een kapitaaltekort. De andere negen banken die hun kapitaaltekort nog moeten dekken komen uit Slovenië(2), Griekenland(2), Cyprus(1), Portugal(1), Oostenrijk(1), Ierland(1) en België(1). De uitkomsten van de stresstest waren bevredigend. In het meest ongunstige stress-scenario zal de mediane kapitaalratio (de zgn. common equity tier-1 ratio) dalen van 12,4% naar 8,3%.

In de Verenigde Staten duidt de toename van de index van leading indicators op een aanhoudende groei van de bedrijvigheid. De inflatie bleef in september gelijk op 1,7%. De vraag is, of de Fed in de gematigde inflatiecijfers aanleiding ziet om de rente langer op het huidige lage niveau te houden dan tot voor kort werd verwacht(medio 2015). Beleggers kijken dan ook uit naar de toelichting op het rentebesluit die woensdagavond wordt vrijgegeven. Minder onzekerheid bestaat er over de effectenaankopen. De meeste beleggers verwachten dat de Amerikaanse centrale bank zal besluiten om de effectenaankopen te beëindigen.

Standen per 24 oktober 2014

3 maands 9-10 jaar *)
Verenigde Staten0,23 (0,23)2,27 (2,20)
Eurozone0,09 (0,08)1,13 (1,10)
Duitsland0,89 (0,86)
Frankrijk1,30 (1,29)
Italië2,50 (2,45)
Spanje2,17 (2,16)

Nederland

1,05 (1,03)

Eurokoers USD 1,267 (1,277)

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate

Eurozone

 

Economisch nieuws

Verenigde Staten

 • index van leading indicators, september: +0,8 (augustus: 0,0, herzien van +0,2)
 • verkochte bestaande woningen, september: 5,017 mln. (augustus: 5,050 mln.)
 • verkochte nieuwbouwwoningen, september: 467.000 (augustus: 466.000, herzien van 503.000)
 • consumentenprijsindex, september: 0,1%, excl. voedsel en energie 0,1%, 1,7% j.o.j. (augustus: 1,7% j.o.j.)

China

 • bruto binnenlands product, derde kwartaal: 7,3% j.o.j. (tweede kwartaal: 7,5% j.o.j.)

Eurozone

 • inkoopmanagersindex, oktober: 52,2 (september: 52,0), industrie 50,7(50,3), dienstensector 52,4(52,4)
 • consumentenvertrouwen, oktober: -11,1 (september: -11,4)
 • overheidssaldo, 2013: -2,9% bbp (herzien van -3,0% bbp), 2012: -3,6% bbp(herzien van -3,7% bbp)
 • bruto overheidsschuld, 2013: 90,9% bbp (herzien van 92,6% bbp), 2012: 89,0% bbp(herzien van 90,7% bbp)

Duitsland

 • inkoopmanagersindex, oktober: 54,3 (september: 54,1), industrie 51,8(49,9), dienstensector 54,8(55,7)
 • consumentenvertrouwen, november: 8,5 (oktober: 8,4)
 • producentenprijsindex, september: 0,1%, excl. energie -0,1%, -1,0% j.o.j. (augustus: -0,8% j.o.j.)

Frankrijk

 • inkoopmanagersindex, oktober: 52,2 (september: 52,0), industrie 47,3(48,8), dienstensector 48,1(48,4)
 • ondernemersvertrouwen, oktober: 91 (september: 91)

Italië

 • consumentenvertrouwen, november: 101,4 (augustus: 101,9)

Spanje

 • werkgelegenheid, derde kwartaal: +274.000 j.o.j. (tweede kwartaal: +192.400 j.o.j.)
 • werkloosheid, derde kwartaal: 23,7% (tweede kwartaal: 24,5%)
 • producentenprijsindex, september: 0,5%, -0,3% j.o.j. (augustus: -0,6% j.o.j.)

Nederland

 • consumptie, augustus: 1,5% j.o.j. (juli: 0,3% j.o.j.)
 • consumentenvertrouwen, oktober: -3 (september: -7)

Agenda

27-oktmaandagDuitslandondernemersvertrouwenoktober
Italiëondernemersvertrouwenoktober
Nederlandproducentenvertrouwenoktober
28-oktdinsdagVerenigde Statenhuizenprijsindex(Case-Shiller)augustus
consumentenvertrouwen(CB)oktober
orders duurzame goederenseptember
29-oktwoensdagVerenigde Statenbijeenkomst FOMC
Frankrijkconsumentenvertrouwenoktober
Spanjedetailhandelsomzetseptember
30-oktdonderdagVerenigde Statenbruto binnenlands productderde kwartaal
Spanjeconsumentenprijsindexoktober
bruto binnenlands productderde kwartaal
31-oktvrijdagVerenigde Statenconsumentenvertrouwen(UvM)oktober*
inkoopmanagersindex Chicagooktober
consumptieseptember
consumptieprijsseptember
beschikbaar inkomenseptember
loonkostenderde kwartaal
Japaninkoopmanagersindex industrieoktober
Eurozoneconsumentenprijsindexoktober
werkloosheidseptember
Frankrijkproducentenprijsindexseptember
consumptieseptember
Italiëconsumentenprijsindexoktober
producentenprijsindexseptember
werkgelegenheidseptember

* herziening 

Verwachtingen

De internationale conjunctuur zal in 2015 wat aantrekken. In de Verenigde Staten groeit de economie in 2015 met ca. 3,0%, 0,7 %-punt meer dan dit jaar. De expansie van de bedrijvigheid wordt gedreven door de binnenlandse vraag. De private consumptie neemt onder invloed van een gestage toename van de werkgelegenheid wat sterker toe dan dit jaar. Daarnaast houdt de groei van de investeringen aan. De inflatie blijft in 2015 gelijk op 2,0%. In het eurogebied groeit de economie in 2015 met 1,3%. Voor dit jaar verwachten we een toename van de bedrijvigheid van 0,8%. De private consumptie neemt licht toe onder invloed van afnemende bezuinigingen van overheden en een lichte groei van de werkgelegenheid. De investeringen in vaste activa trekken aan. De uitvoer groeit evenals dit jaar het sterkst. De inflatie blijft ook in 2015 met ca. 0,8% op een historisch laag niveau. De Nederlandse economie groeit in 2015 naar verwachting met 1,4%.

Economische groei
2013 2014 2015
Verenigde Staten 1,92,33,0
China7,77,57,5
Japan1,51,21,3

Eurozone

-0,4

0,8

1,3

Duitsland0,41,21,3
Frankrijk0,30,51,0
Italië-1,9-0,30,5
Spanje-1,21,31,8
Nederland -0,70,51,4
Inflatie *)
2013 2014 2015
Verenigde Staten 1,52,02,0
China2,62,53,0
Japan0,42,81,7
Eurozone1,40,50,8
Duitsland1,50,81,0
Frankrijk0,90,70,9
Italië1,20,50,7
Spanje1,4-0,30,2
Nederland 2,50,70,9

*) mutatie consumentenprijsindex, eurozone geharmoniseerde consumentenprijsindex.

Rentevisie

De ECB zal een ruim monetair beleid blijven voeren. De lange rentetarieven zullen onder invloed van het gematigde economisch herstel naar verwachting wat gaan oplopen. 

Ultimo 2015

prognose

forward rate

3 mnds interbancair

0,10

0,14

10 jaars staat (Duitsland)

1,75

1,22

10 jaars staat (Nederland)

2,00

1,42

Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query