Vooruitzichten VS blijven zeer positief

De Amerikaanse lange rente liep de afgelopen week op onder invloed van gunstige economische cijfers.

Inhoudsopgave

Contents

Yes

Het aantal banen nam de vorige maand met 321.000 toe, beduidend meer dan was verwacht. In oktober kwamen er 243.000 banen bij, 29.000 meer dan eerder was gemeld. De werkloosheid bleef gelijk op 5,8% van de beroepsbevolking. De gestage groei van de werkgelegenheid zal in 2015 naar verwachting doorzetten, aangezien de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie afgaande op de inkoopmanagerssurvey's zeer positief zijn. In de dienstensector steeg de index in november met ruim 2 punten naar 59,3, het hoogste niveau sinds augustus 2005. Ook in de industrie blijft men optimistisch. De index kwam daar in november uit op 58,7 tegen 59,0 in oktober. De cijfers versterken de verwachting, dat de Fed medio volgend jaar de rente zal verhogen. In de eurozone kwamen de inkoopmanagesindices in november na herziening lager uit dan in oktober. De ECB-raad liet het monetaire beleid afgelopen donderdag onveranderd. De centrale bank herhaalde in de toelichting op het besluit dat ze bereid is additionele onconventionele maatregelen waaronder mogelijk de aankoop van staatsleningen, te nemen. De lange rentetarieven daalden daardoor in de perifere landen licht.

De euro verloor onder invloed van de economische data verder terrein en sloot de week af op USD 1,230, het laagste niveau van dit kalenderjaar.

Standen per 5 december 2014

3 maands 9-10 jaar *)
Verenigde Staten0,24 (0,23)2,30 (2,18)
Eurozone0,08 (0,08)1,01 (0,92)
Duitsland0,78 (0,70)
Frankrijk1,03 (0,97)
Italië1,94 (2,04)
Spanje1,80 (1,89)
Nederland 0,89 (0,81)
​Eurokoers​USD 1,230 (1,247)

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate 

Grafiek: Verenigde Staten

 

Economisch nieuws

Verenigde Staten

 • inkoopmanagersindex industrie, november: 58,7 (oktober: 59,0)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, november: 59,3 (oktober: 57,1)
 • industriële orders, oktober: -0,7%, 2,1% j.o.j. (september: 2,0% j.o.j.)
 • uitvoer, oktober: 1,8% j.o.j. (september: 2,6% j.o.j.)
 • invoer, oktober: 3,4% j.o.j. (september: 2,7% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, oktober: USD -43,4 mrd. (september: USD -43,6 mrd. )
 • werkgelegenheid, november: 321.000 (oktober: 243.000)
 • werkloosheid, november: 5,8% (oktober: 5,8%)
 • uurlonen, november: 0,4%, 2,1% j.o.j. (oktober: 2,0% j.o.j.)

China

 • inkoopmanagersindex industrie, november: 50,3 (oktober: 50,8)

Eurozone

 • inkoopmanagersindex industrie, november: 50,1 (herzien van 50,4, oktober: 50,6)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, november: 51,1 ((erzien van 51,3, oktober 52,3)
 • detailhandelsomzet(volume), oktober: 0,4%, 1,4% j.o.j. (september: 0,5% j.o.j.)
 • bruto binnenlands product, derde kwartaal: 0,2%, 1,0% j.o.j. (niet herzien)
 • producentenprijsindex, oktober: -0,4%, excl. energie -0,2%, -1,3% j.o.j. (september: -1,4% j.o.j.)

Duitsland

 • industriële orders, oktober: 2,5%, 2,2% j.o.j. (september: -1,0% j.o.j.)

Italië

 • inkoopmanagersindex industrie, november: 49,0 (oktober: 49,0)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, november: 51,2 (oktober: 50,8)
 • bruto binnenlands product, derde kwartaal: -0,1%, -0,5% j.o.j. (herzien van -0,1%, -0,4% j.o.j.)

Spanje

 • inkoopmanagersindex industrie, november: 54,6 (oktober: 52,6)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, november: 52,7 (oktober: 55,9)
 • industriële productie, oktober: -0,5%, 0,9% j.o.j. (september: 1,1% j.o.j.)

Nederland

 • inkoopmanagersindex industrie, november: 54,6 (oktober; 53,0)
 • consumentenprijsindex, november: -0,6%, 1,0% j.o.j. (oktober: 1,1% j.o.j.)

Agenda

8-decmaandagJapanbruto binnenlands productderde kwartaal*
Duitslandindustriële productieoktober
9-decdinsdagDuitslandhandelsbalansoktober
Frankrijkhandelsbalansoktober
10-decwoensdagVerenigde Statenloonkostenderde kwartaal
Chinaconsumentenprijsindexnovember
Frankrijkindustriële productieoktober
Nederlandindustriële productieoktober
11-decdonderdagVerenigde Statendetailhandelsomzetnovember
Duitslandconsumentenprijsindexnovember*
Frankrijkconsumentenprijsindexnovember
Italiëindustriële productieoktober
12-decvrijdagVerenigde Statenconsumentenvertrouwen(UvM)december
producentenprijsindexnovember
Eurozoneindustriële productieoktober
werkgelegenheidderde kwartaal
Italiëconsumentenprijsindexnovember*
Spanjeconsumentenprijsindexnovember*
Nederlandhandelsbalansoktober

* herziening

Verwachtingen

De internationale conjunctuur zal in 2015 wat aantrekken. In de opkomende landen wordt een economische groei van ca. 5% verwacht. De Chinese economie zal naar verwachting groeien met 7%, iets minder dat dit jaar. In de Verenigde Staten groeit de economie in 2015 met ca. 3,0% tegen 2,3% in 2014. De private consumptie neemt onder invloed van een gestage toename van de werkgelegenheid wat sterker toe dan dit jaar. Daarnaast houdt de groei van de investeringen aan. De inflatie loopt in 2015 licht op naar 2,0%. In het eurogebied groeit de economie in 2015 met 1,3%. Het lopende kalenderjaar verwachten we een toename van de bedrijvigheid van 0,8%. De private consumptie neemt licht toe onder invloed van een bescheiden groei van de werkgelegenheid en afnemende overheidsbezuinigingen. De investeringen in vaste activa trekken aan. De uitvoer groeit evenals dit jaar het sterkst. De inflatie blijft ook in 2015 met 0,6% op een zeer laag niveau. De Nederlandse economie groeit in 2015 naar verwachting met 1,4% tegen 0,5% dit jaar. De inflatie blijft in ons land naar verwachting stabiel op 0,7%.

Economische groei
2013 2014 2015
Verenigde Staten 1,92,33,0
China7,77,57,0
Japan1,51,21,3

Eurozone

-0,4

0,8

1,3

Duitsland0,41,21,3
Frankrijk0,30,51,0
Italië-1,9-0,30,5
Spanje-1,21,31,8
Nederland -0,70,51,4
Inflatie *)
2013 2014 2015
Verenigde Staten 1,51,82,0
China2,62,02,5
Japan0,42,81,5
Eurozone1,40,50,6
Duitsland1,50,80,8
Frankrijk0,90,70,7
Italië1,20,50,5
Spanje1,4-0,30,0
Nederland 2,50,70,7

*) mutatie consumentenprijsindex, eurozone geharmoniseerde consumentenprijsindex.

Rentevisie

De ECB zal een ruim monetair beleid blijven voeren. De lange rentetarieven zullen onder invloed van het gematigde economisch herstel naar verwachting wat gaan oplopen.

 

Ultimo 2015

prognose

forward rate

3 mnds interbancair

0,10

0,11

10 jaars staat (Duitsland)

1,75

1,06

10 jaars staat (Nederland)

2,00

1,23

 

Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query