15.000 Friese woningen voorzien van zonnepanelen

  • update:  
  • Wonen
WoonFriesland heeft de ambitie om 15.000 woningen te voorzien van zonnepanelen. Zij is hiervoor een samenwerking aangegaan met Wocozon (een landelijke stichting zonder winstoogmerk). De zonnepanelen kunnen een gemiddeld gezin een besparing van 100 euro per jaar voor hun huurwoning opleveren, zonder dat zijzelf hoeven te investeren. BNG Bank draagt mede zorg voor de financiering.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Aantrekkelijk voor huurders

Het voorstel is voor veel huurders financieel interessant. Voor de woningen die zonnepanelen krijgen geldt dat huurders niet hoeven te betalen voor de zonnepanelen, maar voor de opgewekte stroom van hun eigen dak tegen een lager tarief. Hierdoor ontstaat een financieel voordeel van rond de 100 euro per jaar. Huurders van WoonFriesland worden vanaf dit najaar gefaseerd benaderd om op vrijwillige basis mee te doen en te profiteren van de goedkope zonnestroom.

Start in Leeuwarden

Het plaatsen van zonnepanelen past goed bij de koers van WoonFriesland om de kwaliteit, het wooncomfort en de duurzaamheid van woningen te verbeteren tegen betaalbare huurprijzen. 
De ambitie om 15.000 woningen te voorzien van zonnepanelen past bij de eerder gemaakte  prestatieafspraken door WoonFriesland met de gemeente Leeuwarden om 1.000 woningen van zonnepanelen te voorzien. Daarom wordt er dit najaar als eerste in Leeuwarden gestart.

voor een duurzaam Nederland

Duurzaamheid in het belang van mens, markt en milieu is een belangrijk element in de missie van BNG Bank en krijgt aan beide kanten van de balans vorm en inhoud. Onze duurzame initiatieven komen voort uit het streven naar een duurzaam evenwicht tussen klanten, aandeelhouders en medewerkers.

Trefwoorden: Tags: Duurzaamheid
Yes

 Content Query