Duurzame warmte voor 25.000 huishoudens in Purmerend

  • update:  
  • Overige sectoren
Stadsverwarming Purmerend B.V. heeft in 2013 een biowarmtecentrale gebouwd. Met deze centrale worden haar 25.000 klanten voor 80% van duurzame warmte voorzien. De totale investering van het project, zowel de centrale als hulpwarmteketels, bedraagt 46,6 miljoen euro en wordt 50/50 gefinancierd door BNG Bank en Triodos.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

 

Nieuwe warmtecentrale maakt reductie CO2-uitstoot met 50.000 ton mogelijk

Stadsverwarming Purmerend gaat medio 2014 zelf haar warmte produceren met behulp van de nieuwe biowarmtecentrale (44 Megawatt) en diverse hulpwarmteketels. Door het gebruik van 100.000 ton biomassa spaart SVP op jaarbasis ruim 50.000 ton CO2 uit, wat gelijk staat aan de jaarlijkse uitstoot van 16.000 auto's. De biomassa wordt geleverd door Staatsbosbeheer, dat hiervoor gesnipperd hout uit haar natuurgebieden gebruikt. Hout is een duurzame, hernieuwbare grondstof. Bij verbranding van hout neemt de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer niet toe. Bij de verbranding van aardgas, olie en steenkool gebeurt dit wel.

Stadverwarming Purmerend onderzoekt samen met Staatsbosbeheer hoe ook de opwekking voor de resterende 20% van de warmtebehoefte van haar 25.000 klanten verder kan worden verduurzaamd.  

voor een duurzaam Nederland

Duurzaamheid in het belang van mens, markt en milieu is een belangrijk element in de missie van BNG Bank en krijgt aan beide kanten van de balans vorm en inhoud. Onze duurzame initiatieven komen voort uit het streven naar een duurzaam evenwicht tussen klanten, aandeelhouders en medewerkers.

Trefwoorden: Tags: Duurzaamheid; Energieakkoord
 

 Content Query