DBFMO-overeenkomst voor het Nationaal Militair Museum

  • update:  
  • Overige sectoren
BNG Bank, NIBC en NMM Company BV hebben sinds 2012 een 27-jarige financieringsovereenkomst van circa 82 miljoen euro ten behoeve van Ontwerp, Bouw, Onderhoud en Beheer van het Nationaal Militair Museum.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Het Nationaal Militair Museum is een samenvoeging van het Legermuseum uit Delft en het Militaire Luchtvaart Museum uit Soesterberg. Het Ministerie van Defensie wil hiermee de betekenis van de krijgsmacht in heden, verleden en toekomst vertellen aan het grote publiek.

Het Nationaal Militair Museum ligt aan de noordzijde van de voormalige vliegbasis Soesterberg, op een kavel van circa 45 hectare. Het grote buitenterrein wordt gebruikt voor exposities en evenementen. Het Nationaal Militair Museum is onderdeel van de herinrichting van het museaal bestel Defensie.

 

DBFMO-overeenkomst

De opdrachtnemer is een Special Purpose Company (SPC) - NMM Company BV – opgericht door en volledig eigendom van Heijmans. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door Heijmans Utiliteitsbouw, Heijmans Wegen, Burgers Ergon, Vermaat Leisure en AAFM Facility Management.

Publiek-private samenwerking

DBFMO staat voor Design, Build, Finance, Maintain en Operate. en is een vorm van Publiek-Private Samenwerking (PPS), een vergaande vorm van integrale aanbesteding. Naast de ontwikkelkosten brengt het ook de totale kosten over de gehele levensduur van het vastgoed in kaart. Het combineert ontwerp, bouw, beheer en onderhoud van een project. Hierbij neemt de opdrachtnemer ook de financiering voor zijn rekening voor ontwerp en bouw. De opdrachtgever – de gebruiker van het vastgoed – betaalt de opdrachtnemer daarbij gedurende de operationele fase een periodieke vergoeding naar de prestatie. In dit project omvat het de realisatie, museale inrichting en gedeeltelijke exploitatie van het museum en het terrein eromheen.

De opdrachtnemer is een Special Purpose Company (SPC) - NMM Company BV – opgericht door en volledig eigendom van Heijmans. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door Heijmans Utiliteitsbouw, Heijmans Wegen, Burgers Ergon, Vermaat Leisure en AAFM Facility Management.

Na oplevering ontvangt NMM Company BV een beschikbaarheidvergoeding gedurende 25 jaar. Hieruit worden zowel de exploitatielasten als de financieringslasten (rente en aflossing) betaald.

 

voor een duurzaam Nederland

Duurzaamheid in het belang van mens, markt en milieu is een belangrijk element in de missie van BNG Bank en krijgt aan beide kanten van de balans vorm en inhoud. Onze duurzame initiatieven komen voort uit het streven naar een duurzaam evenwicht tussen klanten, aandeelhouders en medewerkers.

Trefwoorden: Tags: DBFMO; PPS
 

 Content Query