Financiering Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie

  • update:  
  • Zorg
Op 1 oktober 2014 tekenden het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie en bankenconsortium Rabobank en BNG Bank de overeenkomst voor financiering van dit landelijk centrum voor kinderen met kanker.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Direct daarop kon worden begonnen met de behandeling van de eerste patiënten met solide tumoren in een daarvoor tijdelijk ingerichte afdeling van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) in Utrecht.

Ondertussen is de nieuwbouw naast het WKZ ver gevorderd. In 2018 is de gewenste concentratie van zorg en research in zijn geheel gerealiseerd.

Ondertekening van de kredietbijeenkomst voor het Prinses Maxime Centrum 

Ondertekening van de kredietbijeenkomst door (vlnr) Pauline Bieringa, directeur Public Finance BNG Bank, Selma Huizer, senior manager Public Finance BNG Bank, Paul Venhoeven, voorzitter RvB van het Prinses Máxima Centrum en Rob Pieterse, kinderoncoloog en lid RvB van het Prinses Máxima Centrum.

Paul Venhoeven, voorzitter van de raad van bestuur van het Prinses Máxima Centrum is zeer verheugd met de overeenkomst: 'Dit is een heel goed bericht voor iedereen die streeft naar een betere overlevingskans voor kinderen met kanker in Nederland. Het belangrijkste financiële fundament voor de daarvoor benodigde concentratie is nu gelegd. Er spreekt groot vertrouwen uit in onze plannen. De kredietovereenkomst is toegekend op basis van ons ondernemingsplan, de inmiddels gesloten contracten met de zorgverzekeraars en de samenwerking met het UMC Utrecht/WKZ. We kunnen echt verder.'

totaalpakket

De kredietovereenkomst van EUR 125 miljoen heeft betrekking op het werkkapitaal voor de zorgverlening, de nieuwbouw en de inrichting van het Prinses Máxima Centrum. Hierdoor kan de nieuwbouw in Utrecht daadwerkelijk financieel worden gerealiseerd. Rabobank Utrecht en BNG Bank treden in gelijke mate op als financier.

Prinses Máxima Centrum

Het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie is een initiatief van ouders van patiënten en professionals in de kinderoncologie in Nederland om alle topexpertise op zorg- en onderzoeksgebied te bundelen in één nationaal kinderoncologisch centrum. Doelstelling is om het aantal kinderen dat geneest te verhogen van nu 75% naar ruim 90%.

Voor een duurzaam Nederland

BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. Wij stellen de publieke sector in staat maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Onze klanten zijn (decentrale) overheden en instellingen op het gebied van wonen, zorg, onderwijs, energie en infrastructuur.

Trefwoorden: Tags: Zorg
 

 Content Query