BNG Bank financiert een van de grootste windparken ter wereld

  • update:  
  • Overige sectoren
Gemini is één van de grootste windparken ter wereld. BNG Bank is één van de twaalf commerciële kredietverstrekkers. Het park gaat ruim 1,5 miljoen personen voorzien van duurzame elektriciteit.

Inhoudsopgave

Contents

No

​Het Gemini offshore windpark wordt gebouwd in het Nederlandse deel van de Noordzee, 85 km boven de kust van Groningen. Gemini wordt gebouwd op twee dicht bij elkaar liggende locaties. Daar is de naam (Gemini-Tweeling) aan ontleend. De locatie kent een harde, constante wind en is onzichtbaar vanaf land.

Gemini gaat groene stroom leveren voor meer dan 785.000 huishoudens (1,5 miljoen personen, evenveel als het aantal inwoners in de drie Noordelijke provincies). Het windpark vermindert de CO2 uitstoot met 1,25 miljoen ton. Daarmee levert het een bijdrage aan het realiseren van een onafhankelijke energievoorziening van Nederland en Europa.

Gemini krijgt een capaciteit van 600 MW en zal 2.6 TWh aan elektriciteit produceren. Het wordt daarmee een van de meest productieve windparken ter wereld. Die hoge productiviteit komt door de goede locatie en de relatief kleine windturbines. Op de locatie van Gemini worden de hoogste windsnelheden bereikt op het Nederlandse deel van de Noordzee. Gemiddeld staat hier windkracht 5.

 

Grootste projectfinanciering van offshore windpark

Met een bedrag van 2,8 miljard euro is dit de grootste projectfinanciering van een offshore windpark tot op heden. Circa 70% van de benodigde financiering is verstrekt als projectfinanciering door twaalf internationale commerciële kredietverstrekkers, de Europese Investeringsbank en drie exportkredietmaatschappijen. Het ministerie van Economische Zaken heeft voor de exploitatie van het windpark een subsidie voor duurzame energie toegezegd van maximaal EUR 4,5 miljard voor een periode van vijftien jaar (vanaf het moment dat het windpark energie zal leveren).

Energieakkoord

Gemini speelt een belangrijke rol in het behalen van de Europese richtlijn voor duurzame energie waarmee lidstaten worden opgeroepen om in 2020 twintig procent van hun energieverbruik uit duurzame bronnen te halen. De financiering van het Gemini offshore windpark past in de missie van BNG Bank.  

voor een duurzaam Nederland

Duurzaamheid in het belang van mens, markt en milieu is een belangrijk element in de missie van BNG Bank en krijgt aan beide kanten van de balans vorm en inhoud. Onze duurzame initiatieven komen voort uit het streven naar een duurzaam evenwicht tussen klanten, aandeelhouders en medewerkers

Trefwoorden: Tags: Duurzaamheid
 

 Content Query