BNG Bank financiert een van de grootste windparken ter wereld

  • update:  
  • Energie en infrastructuur
Gemini is één van de grootste windparken ter wereld. BNG Bank is één van de twaalf commerciële kredietverstrekkers. Het park voorziet ruim 1,5 miljoen personen van duurzame elektriciteit. Het park is in mei 2018 geopend.

Inhoudsopgave

Contents

No

​Het Gemini offshore windpark is gebouwd in het Nederlandse deel van de Noordzee, 85 km boven de kust van Groningen. Gemini is gebouwd op twee dicht bij elkaar liggende locaties. Daar is de naam (Gemini = Tweeling) aan ontleend. De locatie kent een harde, constante wind en is onzichtbaar vanaf land.

Gemini levert groene stroom voor meer dan 785.000 huishoudens (1,5 miljoen personen, evenveel als het aantal inwoners in de drie Noordelijke provincies). Het windpark vermindert de CO2 uitstoot met 1,25 miljoen ton. Daarmee levert het een bijdrage aan het realiseren van een onafhankelijke energievoorziening van Nederland en Europa.

Gemini heeft een capaciteit van 600 Megawatt en produceert 2.6 Terawattuur aan elektriciteit. Het is daarmee een van de meest productieve windparken ter wereld. Die hoge productiviteit komt door de goede locatie en de relatief kleine windturbines. Op de locatie van Gemini worden de hoogste windsnelheden bereikt op het Nederlandse deel van de Noordzee. Gemiddeld staat hier windkracht 5.

 Windmolens in zee van Windpark Gemini

Grootste projectfinanciering van offshore windpark

Met een bedrag van 2,8 miljard euro is dit de grootste projectfinanciering van een offshore windpark tot op heden. Circa 70% van de benodigde financiering is verstrekt als projectfinanciering door twaalf internationale commerciële kredietverstrekkers, de Europese Investeringsbank en drie exportkredietmaatschappijen. Het ministerie van Economische Zaken heeft voor de exploitatie van het windpark een subsidie voor duurzame energie toegezegd van maximaal EUR 4,5 miljard voor een periode van vijftien jaar (vanaf het moment dat het windpark energie zal leveren).

Energieakkoord

Gemini speelt een belangrijke rol in het behalen van het Energieakkoord. In 2023 moet 16% van de energie duurzaam worden opgewekt. Om die doelstelling te halen, zijn alle verschillende duurzame energiebronnen nodig. Windenergie op zee is daarbij onmisbaar. Afgesproken is dat windenergie op zee in 2023 in totaal 4.450 Megawatt elektriciteit moet leveren. Daarmee kunnen ruim 5 miljoen huishoudens van elektriciteit worden voorzien. Dat betekent ruim 3.450 Megawatt bovenop de 957 Megawatt die al gebouwd is.

Voor een duurzaam Nederland

BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. Wij stellen de publieke sector in staat maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Onze klanten zijn (decentrale) overheden en instellingen op het gebied van wonen, zorg, onderwijs, energie en infrastructuur.

Trefwoorden: Tags: Duurzaamheid; Wind energy
 

 Content Query