Zonnepanelen in Parkstadgemeenten

  • update:  
  • Duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11)
De acht Parkstadgemeenten (Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal) werken samen om de omslag van fossiele energie naar duurzame energie mogelijk te maken.

Inhoudsopgave

Contents

No

Hierdoor beschikken alle inwoners en bedrijven in de toekomst over schone, betrouwbare en betaalbare energie. Met het Zonnepanelenproject Parkstad wordt een belangrijke stap gezet. Het levert een financieel voordeel op voor deelnemende inwoners, biedt een kans voor de regionale werkgelegenheid én draagt een steentje bij aan duurzaamheid.  

Hoe het begon

In gemeente Landgraaf ontstond in 2014 het plan om met zonnepanelen op 560 daken van particulieren evenveel energie op te wekken als nodig was voor de openbare verlichting: 1,5 miljoen kWh. Met dit rekenmodel werd naast energieneutraliteit ook kostenneutraliteit gerealiseerd. De gemeente leende een bedrag van 3 miljoen euro van BNG Bank. De afbetaling en rente werd bekostigd uit de vaste bijdrage van de deelnemende burgers. Zij betalen gedurende 15 jaar een vaste bijdrage die al vanaf het eerste jaar lager is dan de besparing op energiekosten. Bij de toenmalige energieprijzen leverde dit de bewoners al voordeel op voor de deelnemer, bij stijgende prijzen zou dat alleen maar hoger worden. Na 15 jaar is de lening afgelost en heeft de burger het maximale voordeel want de zonnepanelen gaan 25 jaar mee. Adviseurs van BNG Bank waren betrokken bij de risicoanalyse die in het projectplan is opgenomen.

Parktstadgemeenten nemen het idee over

Dit concept is overgenomen door de zeven andere Parkstadgemeenten. De acht samenwerkende Parkstadgemeenten hebben de ambitie geformuleerd om in 2040 een energieneutrale regio te zijn. Om die ambitie te realiseren worden diverse projecten uitgevoerd waaronder het Zonnepanelenproject Parkstad, dat aan 7.250 particuliere huishoudens, bedrijven en verenigingen met een kleinverbruikersaansluiting van maximaal 3×80 ampére de kans biedt te investeren in duurzaamheid. Ook huurders kunnen meedoen.


Gedreven door maatschappelijke impact

BNG Bank is van en voor de publieke sector. Alles wat we doen staat in het teken van het maken van maatschappelijke impact. We voeren hierover het gesprek met onze klanten. We maken op basis daarvan keuzes. Bij ons draait het niet om winst, maar om maatschappelijke impact. Dat is onze drijfveer.

Trefwoorden: Tags: Duurzaamheid
Yes

 Content Query