BNG Bank helpt bij doorstart Goese Schans

  • update:  
  • Duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11)
Na een tegenvallende startperiode heeft BNG Bank de gemeente Goes geholpen met een doorstart van de ontwikkeling van de nieuwe wijk Goese Schans. In plaats van de eerder geplande 2000 woningen, zullen nu 500 nieuwe woningen worden gebouwd.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

De gemeente Goes, Woningcorporatie RWS en projectontwikkelaar Heijmans hebben een akkoord bereikt over de toekomst van Waterstad Goese Schans. Er is na constructief overleg met alle partijen, inclusief BNG Bank als financier, een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgesteld, die op donderdag 21 mei 2015 is goedgekeurd door de gemeenteraad van Goes.

Waterstad Goese Schans voorzag in de bouw van circa 2000 woningen. De nieuwe afspraken voorzien in ongeveer 500 woningen. De doorstart richt zich op het ontwikkelen van een kleiner plangebied aangepast aan huidige economische omstandigheden en woningmarkt en bestaat uit:

  • Goese Diep (Ontwikkeling zuidzijde: Heijmans, ontwikkeling noordzijde: Gemeente Goes)
  • Ontwikkeling van woon- en voorzieningenlocatie Westerschans (Ontwikkeling Woningcorporatie RWS)

Het oorspronkelijke samenwerkingsverband wordt ontbonden en drie partijen gaan zelfstandig verder met een eigen deel van het plan.  Het uitgangspunt is ‘alleen waar het kan, samen waar het moet’. Zij ontwikkelen het eigen deel voor eigen rekening en risico in het door henzelf bepaalde tempo. Dankzij de constructieve opstelling van BNG Bank zijn de financieringslasten van gemeente Goes in het nieuwe plan structureel verlaagd. 

Bedrijventerrein Havengebied

Een deel van het totale gebied behoudt de bestaande bestemming ‘bedrijventerrein’. De gemeente spant zich in om de kwaliteit van het bedrijventerrein Havengebied te verbeteren Zij ziet hier onder andere mogelijkheden voor de combinatie van wonen en werken, maar ook voor maatschappelijke en recreatieve functies.

De gemeenteraad van Goes was opgetogen dat na een lange periode van soms moeizame onderhandelingen een resultaat is bereikt dat positief bijdraagt aan de ontwikkeling van Goes. Voor de bewoners en bedrijven in dit gebied komt er duidelijkheid over hun leef- en werkomgeving.

Trefwoorden: Tags: Gebiedsontwikkeling
 

 Content Query