BNG Bank werkt met VNG aan Energieakkoord

  • update:  
  • Duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11)
Maandag 19 januari 2015 vond de eerste Energietop plaats bij de VNG. Ruim 100 bestuurders en specialisten bespraken hoe gemeenten het Energieakkoord kunnen invullen. BNG Bank is nauw betrokken bij het energievraagstuk en sprak op diverse podia mee.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

​Tijdens de Energietop zijn er spijkers met koppen geslagen. In aanwezigheid van onder meer Minister Stef Blok van Rijksdienst en Wonen, VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma en voorzitter Ed Nijpels van de SER-commissie Borging Energieakkoord zijn op zeven verschillende thematafels concrete afspraken gemaakt over de concrete uitvoering van het Energieakkoord. BNG Bank is bij vier van de zeven thema's betrokken bij de uitwerking van de afspraken.

Zo heeft BNG Bank aangeboden mee te werken aan de uitrol van 'energie op eigen dak'. Ook werkt de bank mee aan het uitwerken van financieringsmodellen voor gezonde toekomstbestendige en energieneutrale basisscholen. Als derde is BNG bank als vraagbaak beschikbaar rondom het thema energiezuinig en betaalbaar wonen in een huurwoning. Tot slot gaat de bank meedenken met gemeenten over verduurzaming van openbare verlichting en introductie van slimme verlichtingsmasten die meerdere functies combineren.

Pauline Bieringa, directeur Public Finance van BNG Bank, zegde toe dat BNG Bank binnen haar mogelijkheden al het nodig zal doen om de financiering van de afspraken in het Energieakkoord te ondersteunen. Op 16 november 2015 presenteren de betrokken gemeenten hun concrete plannen bij de volgende Energietop.

Trefwoorden: Tags: Energieakkoord; Duurzaamheid
 

 Content Query