Veranderingen Incasso per 21 november 2016

  • update:  
  •  
Vanaf 21 november 2016 veranderen de tijdlijnen voor aanlevering van incassobestanden en het gebruik van first, recurrent, one-off en final.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Vanaf 21 november 2016 worden de tijdlijnen voor het product Incasso sterk vereenvoudigd. Voor alle typen Incasso geldt de nieuwe tijdlijn van 23:00u op D-2. Dit geeft uw organisatie meer tijd voor uw incassoproces. Het blijft echter mogelijk om eerder (vanaf D-14) aan te leveren. Dit betekent dat systeemaanpassingen niet direct noodzakelijk zijn. Ook kunt u (vanaf 21 november 2016) in BNG Betalingsverkeer handmatig de verwerkingsdatum van iedere incassobatch aanpassen, door D-6 of D-3 te veranderen in D-2. 

Het maken van verschil tussen First, Recurrent, One-off en final is niet meer noodzakelijk. Vanaf de eerste Incasso kunt u de code Recurrent of One-off hanteren. Omdat het gebruik optioneel is, zijn systeemaanpassingen ook hier niet direct noodzakelijk.

Software leveranciers zijn al enige tijd op de hoogte van de veranderingen. Wij zijn echter niet op de hoogte van exacte planningen van individuele leveranciers. Voor meer informatie over uw specifieke situatie kunt u dan ook het beste uw eigen leverancier benaderen.

Voor vragen kunt u terecht bij onze klantenservice (klantenservice of 070 3750 555).      

Trefwoorden: Tags: Incasso; Betalingsverkeer; Betalen
 

 Content Query