Duurzame bancaire financiering van zorgvastgoed

  • update:  
  •  
Op 11 februari 2015 hebben BNG Bank en Flevum een bijeenkomst georganiseerd over het thema duurzame bancaire financiering van zorgvastgoed. De bijeenkomst vond plaats in Isala te Zwolle en werd bijgewoond door een groot aantal belangstellenden uit het zorgveld.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Nieuw krachtenveld in de zorgsector

Door de majeure stelselwijzingen die de overheid doorvoert in de zorgsector zijn de risico's voor banken bij het financieren van zorgvastgoed sterk toegenomen. De onzekerheden zijn toegenomen door de stapeling van overheidsmaatregelen; in 2014 werden de risico's in de sector manifest. Bij het beoordelen van financieringsaanvragen heeft de bank onder het nieuwe zorgstelsel te maken met veel meer stakeholders dan daarvoor. Er ontstaat een nieuw krachtenveld nu de zorgaanbieder, de zorgverzekeraar/-kantoor en de bank vanuit het eigen perspectief invulling geven aan hun rol.

Tijdens de bijeenkomst heeft Roel Venema, lid van de Raad van Bestuur van Isala, het thema belicht vanuit het perspectief van het ziekenhuis. Albert Taaij van Achmea deed dat vanuit het gezichtspunt van de zorgverzekeraar/-kantoor. Derk Jan Postema van BNG Bank gaf vervolgens de visie van de bank op het thema.

Ambities voor nieuw zorgvastgoed vereisen realistische business case

Onder leiding van Paul Baks werd vervolgens een levendige discussie met de zaal gevoerd. Deze droeg bij tot een beter inzicht voor de positie van de betrokken organisaties in het nieuwe zorgveld. De conclusie daarbij was glashelder: ambities voor nieuw zorgvastgoed zijn onder het nieuwe zorgstelsel nog steeds mogelijk maar vereisen een degelijke realistische business case. Na afloop verzorgde Isala, die bereid was gevonden gastheer te zijn voor deze bijeenkomst, nog een rondleiding door het ziekenhuis.

Presentaties 

 

Trefwoorden: Tags: Isala; Zorg; Flevum; Dialoog
 

 Content Query