Duurzame installatie van Warmtebedrijf Rotterdam

  • update:  
  • Energie en infrastructuur
De warmtehub aan de Brielselaan koppelt restwarmte uit de haven aan Rotterdamse huishoudens en bedrijven. Het is een centraal punt dat pieken en dalen opvangt in deze warmtedistributie. BNG Bank en Rabobank hebben EUR 100 miljoen aan financiering verstrekt voor de realisatie en exploitatie.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Het gebouw bestaat uit twee hoofdonderdelen, een buffertank en een warmteoverslagstation. De 16 meter hoge buffertank van 5.000 m3 zorgt voor een nog betere aansluiting van vraag en aanbod van warmte. Vanuit deze warmtehub wordt ook via boosterpompen de drukhuishouding in het netwerk geregeld.

 

De thermische capaciteit van het netwerk is 105 Megawatt thermal (MWth), wat gelijk staat aan een warmtevraag van ongeveer 50.000 huishoudens.

Nieuwe boulevard langs de Nieuwe Maas

De warmtehub is het eerste nieuwe gebouw in het nu nog industriële gebied. Komende jaren verandert deze locatie in een mix van wonen en werken aan een nieuwe boulevard.

​Warmtebedrijf Rotterdam

Warmtebedrijf Rotterdam transporteert warmte uit de Rotterdamse haven naar Rotterdam. Daar wordt de warmte duurzaam ingezet, bijvoorbeeld als bron voor stadsverwarming.

Trefwoorden: Tags:  
 

 Content Query