20 zonne-energieinstallaties

  • update:  
  •  
BNG Bank draagt bij aan verduurzaming door financiering van 20 zonne-energieinstallaties van Rooftop Energy. Het gezamenlijk geïnstalleerd vermogen bedraagt circa 3,5 MWp.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

De installaties zullen worden geplaatst op daken van maatschappelijk vastgoed en MKB-bedrijven, in met name Noord- en Zuid-Holland. Het maatschappelijk vastgoed bestaat onder meer uit gemeentehuizen, scholen en sportvoorzieningen.  Met deze propositie ontzorgt Rooftop de klant terwijl deze wel gebruik kan maken van zelfopgewekte groene stroom. Rooftop en BNG Bank hebben de intentie om de samenwerking dit jaar verder uit te breiden. 

alt text
contract ondertekening van Rooftop Energy en BNG Bank

Duurzame bank

BNG Bank wil als duurzame bank een duidelijke rol op zich nemen in de financiering van de ambities uit het Energieakkoord. Naast de balansfinanciering van kernklanten ontwikkelt BNG Bank projectmatige oplossingen die niet alleen financieringsalternatieven bieden, maar ook een andere risicoverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mogelijk maken. Ook wordt BNG Bank actiever in de financiering van investeringen in hernieuwbare energie. Verder heeft de bank specifiek aandacht voor de publieke ambities in de sociale economie, gericht op social return.

 

Trefwoorden: Tags: Duurzaam
 

 Content Query